photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sprawozdanie z działalności KNMWet w 2009 roku

czwartek 21.01.2010

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności studenckiej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych w roku 2009

Skład zarządu Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych (KNMW):

– Prezes KNMW – Sławomir Kowalczyk

– Wiceprezes KNMW – Zofia Fraś

– Sekretarz KNMW –  Krzysztof Szulc

Opiekun Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych: dr Jarosław Kaba    

Wyniki

XXXVI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

1. Pierwsza Nagroda Pieniężna dla Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych za zajęcie I miejsca w Rankingu Kół Naukowych podczas XXXVI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW

2. Nagrody i wyróżnienia przyznane w poszczególnych sekcjach

L.p.

Autor (autorzy)

Opiekun pracy

Tytuł pracy


1 Sławomir Jan Kowalczyk, Zofia Fraś, Małgorzata Domino, XXXXXXXX1, Magdalena Gołaś, Maciej Gad dr Beata Degórska, lek. wet. Monika Januchta Terenowe warsztaty z kastracji zwierząt towarzyszących. Trzcianne 2009
2 Szczepan Mucha, Bartosz Skowron prof. dr hab. Andrzej Max Ultrasonograficzne badanie układu rozrodczego krów
3 Bartosz Skowron dr Maciej Witkowski Określenie fazy cyklu rujowego u klaczy w badaniu USG ze szczególnym uwzględnieniem etapów klinicznie ważnych nagroda
4 Zofia Fraś, Magdalena Gołaś, Małgorzata Domino, Sławomir Jan Kowalczyk, XXXXXXXX1, Maciej Gad lek. wet. Paulina Altrych Grzybicze zakażenia przewodu słuchowego zewnętrznego psów i kotów spotykane w terenowej praktyce weterynaryjnej
5 Blanka Badowska, Piotr Skup lek. wet. Michał Czopowicz Program zwalczania zakażenia herpeswirusem bydła typu 1 (BHV-1) w stadzie bydła mlecznego wyróżnienie
6 Małgorzata Domino, XXXXXXXX1, Zofia Fraś, Maciej Gad,  
Magdalena Gołaś, Sławomir Jan Kowalczyk
lek. wet. Monika Januchta, dr Beata Degórska Ocena premedykacji, indukcji i przebiegu znieczulenia ogólnego infuzyjnego u psów w warunkach terenowych, z zastosowaniem trzech modeli leków, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu pracy serca
7 Katarzyna Małecka lek. wet. Katarzyna Jodkowska Wpływ stanu uzębienia psów na funkcjonowanie wątroby i nerek na podstawie wybranych badań biochemicznych krwi obrazujących funkcjonowanie wątroby i nerek
8 Małgorzata Domino, Bartosz Dynowski, Zofia Fraś, Magdalena Gołaś, Sławomir Kowalczyk, Maciej Gad mgr Dorota Chrobak Występowanie i chorobotwórczość Staphylococcus intermedius u psów i kotów żyjących w różnych warunkach środowiskowych
9 Małgorzata Domino, Łukasz Paczewski dr Kourou Dembele Obraz kliniczny i histopatologiczny sarkoidów koni w przebiegu miejscowego leczenia podofilotoksyną wyróżnienie
10 Małgorzata Wielgosz, Sławomir Jan Kowalczyk prof. dr hab. Bogdan Feliks Kania Test agresywności u ryb jako model do pracy laboratoryjnej dla studentów
11 Małgorzata Wielgosz prof. dr hab. Bogdan Feliks Kania Rola ośrodkowych receptorów κ-opioidergicznych w aktywności mioelektrycznej żołądka owcy
12 Wojciech Demuth dr Wojciech Bielecki Racjonalne żywienie płazów i gadów
13 Ambrożewicz Łukasz, Rodzyński Marcin, Romaniuk Michał dr Michał Fabisiak Wywoływanie cukrzycy u świń za pomocą streptozotocyny – monitoring glikemii
14 Sławomir Jan Kowalczyk, Zofia Fraś dr Michał Fabisiak Obrazowanie początkowego odcinka przewodu pokarmowego świni Sus scrofa f. domestica za pomocą techniki rezonansu magnetycznego
15 Wiktoria Deres, Karolina Barszcz, Michał Wąsowicz prof. dr hab. Marta Kupczyńska Morfometria kości piszczelowej psa domowego (Canis lupus f. familiaris)
16 Agnieszka Compa, Agnieszka Czujkowska, Blanka Badowska prof. dr hab. Bożena Kaszak Ssaki egzotyczne jako potencjalne źródło zakażenia dermatofitami dla człowieka i zwierząt wyróżnienie
17 Gałka Lidia, Rzewnicki Wojciech, Wiącek Bartosz dr Michał Fabisiak Endoskopowa kontrola odrzucania przeszczepów wysp trzustkowych u świń
18 Ambrożewicz Łukasz, Gałka Lidia, Rodzyński Marcin, Romaniuk Michał, Rutkowski Marcin, Rzewnicki Wojtek, Wiącek Bartosz dr Michał Fabisiak Endoskopowe przeszczepianie wysp trzustkowych pod błonę śluzową żołądka u świń
19 Dawid Jańczak, Patryk Czarczyński dr Tomasz Szara, prof. dr hab. Marta Kupczyńska Kurs e-learningu „Kościec psa” nagroda
20 Joanna Kołodziejska, Kinga Kośla, Piotr Skup, Blanka Badowska lek. wet. Michał Czopowicz Typowe objawy kliniczne enzootycznej bronchopneumonii cieląt nagroda

3.     III miejsce w I Konkursie Studenckich Projektów Naukowych organizowanym przez Samorząd Studentów SGGW i dotacja w wysokości 2000 PLN dla zespołu Zofia Fraś, Sławomir Kowacyk, XXXXXXXX1, Maciej Gad, Małgorzata Domino na realizację projektu  „Występowanie i rozprzestrzenienie zakażeń dermatofitami w stadach bydła mlecznego jako czynnik zagrożeń odzwierzęcych dla ludzi”, koordynatorzy projektu: prof. Bożena Kaszak, lek. wet. Paulina Altrych, lek. wet. Alicja Krutkiewicz

Zorganizowane obozy naukowe:

1.     30-31.01.2009 Konferencja „Problemy w rozrodzie koni” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (5 osób)

2.     04-07.05.2009 Obóz naukowy „Zwalczanie wścieklizny u zwierząt wolnożyjących”, Krosno (8 osób) – opiekun dr Lucjan Witkowski

3.     16-18.10.2009  Obóz naukowy  „Terenowe warsztaty z kastracji zwierząt towarzyszących”, Mońki (7 osób) – opiekunowie: dr Beata Degórska, dr Monika Januchta, dr Magdalena Garncarz, dr Pauliny Altrych

Wykonane prace naukowe:

1.     Prace zgłoszone na IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych:

–  Małgorzata Wielgosz „Rola ośrodkowych receptorów d-opioidergicznych w aktywności bioelektrycznej żołądka owcy”; opiekun pracy: prof. dr hab. Bogdan Feliks Kania

–   Bartosz Skowron „Określenie fazy cyklu rujowego u klaczy w badaniu USG ze szczególnym uwzględnieniem etapów klinicznie ważnych”; opiekun pracy: dr Maciej Witkowski

–   Małgorzata Domino, Łukasz Paczewski „Wpływ podofilotoksyny na zmiany makroskopowe i mikroskopowe skóry w przebiegu sarkoidów u koni’; opiekun pracy: dr Kourou Dembele

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

–        Nagroda Główna (ex aequo) Małgorzata Wielgosz z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie za pracę „Rola ośrodkowych receptorów d-opioidergicznych w aktywności bioelektrycznej żołądka owcy” wykonana pod opieką prof. dr. hab. Bogdana Feliksa Kani

Prowadzone projekty:

– Morfometria kości piszczelowej psa domowego (Canis lupus f. familiaris).

– Ocena premedykacji, indukcji i przebiegu znieczulenia ogólnego infuzyjnego u psów w warunkach terenowych, z zastosowaniem dwóch modeli leków, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rytmu pracy serca.

– Mikrobilogiczny projekt w ramach obozu kastracyjnego w Mońkach.

– Obrazowanie struktur przewodu pokarmowego świń w wieku 4 miesięcy za pomocą rezonansu magnetycznego.

– Diagnostyka obrazowa górnych dróg oddechowych świń wieku 4 miesięcy.

– Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego krów.    

Spotkania sekcji:

1.     25.02.2009 spotkanie Sekcji Anatomicznej

2.     04.03.2009 zebranie Zarządu Koła

3.     13.03.2009 pomoc przy wykotach kóz w Jastrzębcu oraz wstępne obserwacje zachowań młodych koźląt

4.     17.03.2009 spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej –  Diagnostyka usg zmian w wątrobie i układzie żólciowym – dr Mariusz Siedlicki

5.     24.03.2009  spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej „Diagnostyka usg zmian w śledzionie” – dr Mariusz Siedlicki

6.     24.03.2009 spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej „Badanie kontrastowe przewodu pokarmowego”

7.     31.03.2009 spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej „Badanie kontrastowe układu moczowego”

8.     03.04.2009 spotkanie Sekcji Anatomicznej

9.     07.04.2009 spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej „Diagnostyka usg żołądka i jelit” – dr Mariusz Siedlicki

10.   20.04.2009 Warsztaty Kliniki Ginekologii i Ginekologiii Onkologicznej WIM w Warszawie „Ginekologiczne
zabiegi laparoskopowe” – pomoc w organizacji i przeprowadzeniu znieczuleń u świń

11.   20.04.2009 spotkanie organizacyjne Sekcji Genetyki Weterynaryjnej oraz szkolenie teoretyczne z zakresu cytogenetyki

12.   23.04.2009 spotkanie Sekcji Rozrodu i Położnictwa Małych Zwierząt – dr Sławomir Giziński „Rola steroidów jajnikowych w powstawaniu zmian patologicznych w macicy i gruczole mlekowym u małych zwierząt”

13.   24-27.04.2009 warsztaty Sekcji Genetyki Weterynaryjnej – „Hodowla limfocytów i diagnostyka cytogenetyczna” 14.   28.04.2009  spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej „Diagnostyka rtg kręgosłupa” – dr Mariusz Siedlicki

15.   05.05.2009  spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej „Diagnostyka zmian o charakterze ograniczonym i uogólnionym w wysyceniu cienia kości” – dr Mariusz Siedlicki

16.   12.05.2005   spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej „Badanie CT i MRI osrodkowego układu nerwowego” – dr Tadeusz Narojek

17.   28.05.2009 seminarium dr Katarzyna Jodkowska „Ortodoncja u małych zwierząt”

18.   22.10.2009 Warsztaty Kliniki Ginekologii i Ginekologiii Onkologicznej WIM w Warszawie „Ginekologiczne
zabiegi laparoskopowe” , „Zabiegi na kręgosłupach”- pomoc w organizacji i przeprowadzeniu znieczuleń u świń

19. 22.10.2009 spotkanie organizacyjne Sekcji Hipiatrycznej – opiekun lek. wet. Paweł Durkacz

20. 26.10.2009 Walne Zebranie Koła

21. 29.10.09 – spotkanie Sekcji Hipiatrycznej „Możliwości diagnostyki radiologicznej u koni. Diagnostyka RTG aparatu ruchu”

22. 12.11.09 – spotkanie Sekcji Hipiatrycznej „Diagnostyka RTG głowy i kręgosłupa”

23. 26.11.09 – spotkanie Sekcji Hipiatrycznej „Problem trudno gojących się ran” – prof. dr hab. Zdzisław Kłos

24. 11.12.09 – spotkanie Sekcji Chorób zakaźnych i epidemiologii – “A practical approach to contingency planning for avian influenza” – dr Karina Wrigley, Agriculture Attaché Embassy of Ireland.

Spotkania Klubu Wędrujących Weterynarzy:

1.     12.03.2009 Anna Bunikowska i Tomasz Marchewka „Dzienniki autostopowe – przez Rumunię i Turcję do Gruzji!”

2.     19.03.2009 Tomasz Nagas „Prześcignąć wiatr podczas flauty”

3.     2.04.2009 dr Jarosław Kaba „Śladami Majów czyli… Indiana Jones i zaginione miasto”

4.     14.05.2009  Beata Zając i Damian Korbas „Nie bój się Julku. Azja 2008”

Inne osiągnięcia i wydarzenia:

–        16-17.05.2009  Regaty Lekarzy Weterynarii o Puchar Prezesa Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, Sztynort– zdobycie Pucharu dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w skład pięcioosobowej załogi wchodziło 3 członków Koła (Tomasz Nagas, Jan Pejko, Mateusz Zawisza, Katarzyna Żukiewicz, Maciej Perzyna)

Załącznik Rozmiar
01 nagroda dla kola.pdf 589.56 KB
02 nagroda projekt.pdf 301.79 KB
03 nagroda e learning.pdf 385.38 KB
03 nagroda enzootyczne bronchopneumonia.pdf 654.46 KB
03 nagroda usg.jpg 549.24 KB
04 wyroznienie grzyby.jpg 899.44 KB
04 wyroznienie sarkoidy.jpg 315.79 KB
04 wyroznienienienie BHV1.jpg 920.64 KB


1 – nazwisko usunięte na prośbę zainteresowanego


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URI

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych