photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Przedmioty obowiązujące na II roku studiów stacjonarnych

piątek 23.09.2011

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE
http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/sylab-plany-zaj-studia-stacjon/

 

Sem. 3 ECTS    
Biochemia
6    
Fizjologia zwierząt
6    
Chów i hodowla zwierząt
3    
Technologie w prod. zwierzęcej
2    
Epidemiologia weterynaryjna
2    
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2    
Anatomia porównawcza zwierząt (obowiązkowy)
4    
Język nowożytny
2    
Mikrobiologia – harmonogram zajęć 2019/20
5    
Razem 32    
Godziny zajęć
     
       
Sem. 4 ECTS    
Fizjologia zwierząt
6    
Mikrobiologia – harmonogram zajęć 2019/20
5    
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4    
Ekonomika weterynaryjna – plan zajęć
1    
Immunologia – plan zajęć
4    
Anatomia topograficzna
4    
Język nowożytny
2    
Praktyka hodowlana
1    
Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
     
Fizjologia wysiłku (F)
     
Godziny zajęć
     


 

 

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych