photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Biologia i choroby ryb; sem 10

wtorek 14.02.2012

OPIS PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu: BIOLOGIA I CHOROBY RYB

2. Informacje ogólne:

Status przedmiotu – przedmiot obligatoryjny

Semestr(y) – dziesiąty

Wymiar zajęć – ilość godzin (10 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń)

Forma zaliczenia – egzamin w formie pisemnej

Osoba prowadząca przedmiot – dr n.wet. Borys Błaszczak

Jednostka organizacyjna – Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

3. Cele nauczania przedmiotu

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego i zgodnego z przepisami postępowania lekarza weterynarii w przypadku występowania zaburzeń w hodowli ryb słodkowodnych spowodowanych chorobami ryb, nieprawidłowym żywieniem lub zanieczyszczeniem środowiska wodnego.

4. Szczegółowy program wykładów

1. Gatunki ryb słodkowodnych występujące w Polsce i ich znaczenie gospodarcze ……… 1 godz.

2. Biologia ryb karpiowatych i ich hodowla ………………………………………………………….. 1 godz.

3. Biologia ryb łososiowatych i ich hodowla …………………………………………………………. 1 godz.

4. Anatomia topograficzna i fizjologia ryb …………………………………………………………….. 1 godz.

5. Wirusowe choroby ryb …………………………………………………………………………………. 1 godz.

6. Bakteryjne choroby ryb ………………………………………………………………………………… 1 godz.

7. Grzybicze choroby ryb …………………………………………………………………………………. 1 godz.

8. Pasożytnicze choroby ryb ……………………………………………………………………………… 1 godz.

9. Środowiskowe choroby ryb ………………………………………………………………………….. 1 godz.

10. Aktualne przepisy regulujące zwalczanie chorób ryb…………………………………………. 1 godz


5. Szczegółowy program ćwiczeń

1. Cykl produkcyjny karpia……………………………………………………………………………….. 2 godz.

2. Sposób przeprowadzania wywiadu, badania klinicznego i sekcji ryb ……………………… 2 godz.

3. Sposób przeprowadzania zabiegów profilaktycznych i leczniczych u ryb; dezynfekcja stawów oraz sposób przeprowadzania badania wybranych wskaźników jakości wody ……………………………… 2 godz.

3. Ćwiczenia poświęcone wirusowym i bakteryjnym chorobom ryb oraz sposób pobierania i przesyłania prób ryb do badań wirusologicznych i bakteriologicznych ………………………………………………………………….. 3 godz.

4. Ćwiczenia poświęcone pasożytniczym i grzybiczym chorobom ryb oraz sposób pobierania i przesyłania prób ryb do badań w kierunku pasożytów i chorobotwórczych grzybów; technika przeprowadzania w/w badań 3 godz.

5. Ćwiczenia poświęcone biologii i hodowli ryb karpiowatych i łososiowatych połączone z wyjazdem na stawy hodowlane …………………………………………………………………………………………………………………….. 3 godz.

<warunki zaliczenia przedmiotu> <stacja rybacka w Łąkach Jaktorowskich>


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych