photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Diagnostyka kliniczna – plan

poniedziałek 8.10.2012

Diagnostyka Kliniczna i Laboratoryjna

Plan Zajęć

Semestr zimowy 2014/2015 – rok III


Tematyka ćwiczeń

Nabycie umiejętności praktycznych:

▪ przestrzegania bezpieczeństwa pracy z pacjentami w zakładach leczniczych i gospodarstwach, prawidłowego postępowania ze zwierzętami podczas badania.

▪ prowadzenia dokumentacji: „Historii choroby” dla różnych gatunków zwierząt w tym:

▪ opisu badanego zwierzęcia z uwzględnieniem  gatunku i systemu identyfikacji  oraz rejestracji  zwierząt.

▪ przeprowadzania wywiadu chorobowego i środowiskowego

▪ badania stanu obecnego zwierzęcia z uwzględnieniem badania ogólnego z   wykorzystaniem podstawowych metod badania klinicznego oraz badania szczegółowego powłoki wspólnej ciała, układu oddechowego i krążenia u poszczególnych  gatunków zwierząt

▪ prawidłowego pobierania materiału biologicznego, celem wyeliminowania błędów przedlaboratoryjnych

▪odczytywania wyników podstawowych badań hematologicznych, biochemicznych

Wykłady z  odbywać się będą w sali 103 (Kliniki Małych Zwierząt Ip).

W godzinach  1700-1830 w dniach:

7, 14, 21, 28 października

4, 18, 25 listopada

2, 9, 16  grudnia

13, 20, 27, 28, 29 stycznia

Program wykładów z diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej w semestrze zimowym.

2014/2015 rok III

1.Wprowadzenie do przedmiotu, a także nauczania przedmiotów klinicznych. Podstawowe pojęcia. Zasady pracy klinicznej i laboratoryjnej w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo. Współpraca lekarza weterynarii-klinicysty z pracownikami weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego. Wymagania związane z organizacją i funkcjonowaniem zakładów leczniczych. Badanie podmiotowe i przedmiotowe Metody podstawowe a dodatkowe (specjalistyczne – diagnostyka laboratoryjna) w badaniu zwierząt. Omówienie podstawowych metod badania (oglądanie, omacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie, mierzenie, nakłucie itp.) Rodzaje objawów. Rozpoznawanie choroby metodą indukcyjną i dedukcyjną. 4 godz.
2.Dokumentacja kliniczna – historia choroby. Badanie indywidualne zwierzęcia, badanie stada. Opis zwierzęcia. System identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wywiad i jego rodzaje (chorobowy, środowiskowy) 2 godz.
3. Badanie stanu ogólnego. Elementy badania ogólnego. Relacja między kondycją, a masą ciała i użytkowością. Masa ciała w różnych okresach życia oraz jako wskaźnik objawów chorobowych,. Testy diagnostyczne mogące być wykorzystane bezpośrednio przy badaniu zwierzęcia 4 godz.
4. Podstawowe schematy postępowania diagnostycznego przy badaniu powłoki wspólnej ciała. Podstawowe pojęcia stosowane w diagnostyce klinicznej i laboratoryjnej. 6 godz.
5.  Podstawowe schematy postępowania diagnostycznego przy badaniu układu oddechowego. Podstawowe pojęcia stosowane w diagnostyce klinicznej i laboratoryjnej – profile oddechowe 6 godz.
6. Podstawowe schematy postępowania diagnostycznego przy badaniu  układu  krążenia. Podstawowe pojęcia stosowane w diagnostyce klinicznej i laboratoryjnej- profil sercowy 6 godz.
7. Techniki instrumentalne i metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. Parametry oceny funkcji i zmian  morfologicznych w narządach. Laboratoryjne testy czynnościowe. Błędy pozalaboratoryjne i laboratoryjne 2 godz.

REGULAMIN PRZEDMIOTU


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych