photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Przewód doktorski – dokumenty

czwartek 18.10.2012

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego

  1. Wniosek kandydata do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego
    1a. Życiorys naukowy kandydata
  2. Wniosek kandydata do Rady Wydziału o zatwierdzenie przedmiotów, proponowanych przez kandydata, które będzie zdawał w czasie egzaminów doktorskich.
  3. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego mgr, mgr inż., lekarza lub innego równorzędnego
  4. Proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej oraz propozycja co do osoby promotora.
  5. Wykaz prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych