photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2013 – 2015

poniedziałek 18.03.2013

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza nabór na cztero semestralne Specjalizacyjne Studia  Podyplomowe z dziedziny  WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA  LABORATORYJNA.

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się lekarzom weterynarii o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem  uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”.

Planowany termin rozpoczęcia Studium październik 2013.

Osoby zainteresowane proszę o pisemne zgłoszenie uczestnictwa na adres:
Kierownik Studium prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,
tel:(22) 59 361 72, fax:22 59 361 16
e-mail: kpdw(at)SGGW.pl

Odpłatność za 1 semestr wynosi 1850 zł.

Pozostałe informacje można uzyskać pod nr  tel. 602 766 864, i na stronie  internetowej www.piwet.pulawy.kslw

Zgłoszenie  na studia  powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Min. Rol. i Gosp. Żywn. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131 poz.667):

  • wniosek zainteresowanego skierowany do Komisji zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i  miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,
  • informację o przebiegu pracy zawodowej oraz ukończonych kursach specjalizacyjnych  i ewentualnych  publikacjach a także aktualne miejsce pracy,
  • odpis dyplomu lek.wet.,
  • odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,
  • deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający zakład pracy,
  • dokument potwierdzający, co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

O kolejności przyjęcia na studia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne.

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa z dniem 31 maja 2013 r.

Kierownik studium zastrzega sobie możliwość przesunięcia  terminu rozpoczęcia I semestru.

 

Krajowy Kierownik Specjalizacji                                                             Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński                                                               Prof. dr hab. Marian Binek


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych