photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Praca – starszy wykładowca

piątek 7.06.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: straszy wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: anatomia zwierząt
DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2013.

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.06.2013 r.
SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, anatomia zwierząt
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

(zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.Ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz w Statutem SGGW)

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.23):

– uzyskały stopień doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych,

– posiadają tytuł zawodowy lekarza weterynarii,

– są przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu anatomii prawidłowej, porównawczej i topograficznej zwierząt,

– posiadają dorobek w zakresie publikacji dydaktycznych odnoszących się do morfologii zwierząt,

– posiadają biegłą znajomość języka polskiego oraz łacińskiego anatomicznego mianownictwa weterynaryjnego.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk weterynaryjnych,

– odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku weterynaria,

– życiorys wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia dydaktycznego,

– wykaz publikacji dydaktycznych i naukowych,

– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku.
Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

– kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

– opinię z ostatniego miejsca pracy,

– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW/02-776/, ul. Nowoursynowska 159 w terminie do 24.06.2013 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone do dnia 25.06.2013 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przed Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Nauk Morfologicznych telefon: (022) 59-36207, /02-776/ Warszawa, ul. Nowoursynowska 159.Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych