photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Konkurs na stanowisko adiunkta

wtorek 15.10.2013

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: histologia i embriologia zwierząt
DATA OGŁOSZENIA: 21.10.2013.

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.11.2013 r.
SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, histologia zwierząt, embriologia zwierząt
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

(zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.Ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz w Statutem SGGW)

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.9):

– uzyskały stopień doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych

– posiadają tytuł zawodowy lekarza weterynarii i uzyskały na dyplomie ocenę nie niższą niż dobry,

– są przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu histologii i embriologii zwierząt i mogą wykazać się predyspozycjami pedagogicznymi popartymi odpowiednim doświadczeniem

– posiadają dorobek naukowy z zakresu histologii lub histopatologii zwierząt,

– doświadczenie praktyczne z zakresu technik histologicznych, cytologicznych i mikroskopowych,

– wymagana jest płynna znajomość języka polskiego, angielskiego i podstawowego łacińskiego.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk weterynaryjnych

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– wykaz publikacji naukowych,

– CV

– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku (skierowanie wydaje Dział Spraw osobowych)

– pozytywna opinia wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych lub pozytywna opinia komisji nt. referatu wygłoszonego na seminarium naukowym,
Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

– kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

– opinię z ostatniego miejsca pracy,

– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW/02-776/,ul. Nowoursynowska 159 w terminie do 12.12. 2011 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone do dnia 08.11.2013 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przed Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Nauk Morfologicznych telefon: (022) 59-36207, /02-776/ Warszawa, ul. Nowoursynowska 159.


FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: histologia i embriologia zwierząt
DATA OGŁOSZENIA: 21.10.2013.

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.11.2013 r.
SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, histologia zwierząt, embriologia zwierząt
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

(zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.Ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz w Statutem SGGW)

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.9):

– uzyskały stopień doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych

– posiadają tytuł zawodowy lekarza weterynarii i uzyskały na dyplomie ocenę nie niższą niż dobry,

– są przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu histologii i embriologii zwierząt i mogą wykazać się predyspozycjami pedagogicznymi popartymi odpowiednim doświadczeniem

– posiadają dorobek naukowy z zakresu histologii lub histopatologii zwierząt,

– doświadczenie praktyczne z zakresu technik histologicznych, cytologicznych i mikroskopowych,

– wymagana jest płynna znajomość języka polskiego, angielskiego i podstawowego łacińskiego.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk weterynaryjnych

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– wykaz publikacji naukowych,

– CV

– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku (skierowanie wydaje Dział Spraw osobowych)

– pozytywna opinia wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych lub pozytywna opinia komisji nt. referatu wygłoszonego na seminarium naukowym,
Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

– kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

– opinię z ostatniego miejsca pracy,

– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW/02-776/,ul. Nowoursynowska 159 w terminie do 12.12. 2011 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone do dnia 08.11.2013 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przed Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Nauk Morfologicznych telefon: (022) 59-36207, /02-776/ Warszawa, ul. Nowoursynowska 159.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: histologia i embriologia zwierząt
DATA OGŁOSZENIA: 21.10.2013.

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.11.2013 r.
SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, histologia zwierząt, embriologia zwierząt
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

(zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.Ustawą z dnia z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz w Statutem SGGW)

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt.9):

– uzyskały stopień doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych

– posiadają tytuł zawodowy lekarza weterynarii i uzyskały na dyplomie ocenę nie niższą niż dobry,

– są przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu histologii i embriologii zwierząt i mogą wykazać się predyspozycjami pedagogicznymi popartymi odpowiednim doświadczeniem

– posiadają dorobek naukowy z zakresu histologii lub histopatologii zwierząt,

– doświadczenie praktyczne z zakresu technik histologicznych, cytologicznych i mikroskopowych,

– wymagana jest płynna znajomość języka polskiego, angielskiego i podstawowego łacińskiego.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk weterynaryjnych

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– wykaz publikacji naukowych,

– CV

– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku (skierowanie wydaje Dział Spraw osobowych)

– pozytywna opinia wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych lub pozytywna opinia komisji nt. referatu wygłoszonego na seminarium naukowym,
Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:

– kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,

– opinię z ostatniego miejsca pracy,

– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW/02-776/,ul. Nowoursynowska 159 w terminie do 12.12. 2011 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone do dnia 08.11.2013 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, przed Dziekanatem.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Nauk Morfologicznych telefon: (022) 59-36207, /02-776/ Warszawa, ul. Nowoursynowska 159.
Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych