photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Mikrobiologia

wtorek 4.03.2014

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

z mikrobiologii weterynaryjnej dla studentów II roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, semestr zimowym (III) 2017/2018

 

Tydzień

Data wykładu/

realizator

Wykład (2 godz./tydzień)

Data ćwiczeń

 

 

Ćwiczenia (3 godz./tydzień)

 

 

Osoba przygotowująca

1.

04.10.17

MKŚ

Podział świata ożywionego. Mikroskopowe formy życia.

05-06.10.17

Organizacja zajęć. Omówienie sposobu realizacji programu. Rygory BHP.

Podstawowe metody badań mikrobiologicznych. Badanie mikroskopowe – oglądanie bakterii w gotowych preparatach. Barwienie proste i złożone.

DCh

2.

11.10.17

MB

Struktura komórek prokariotycznych.

12-13.10.17

Barwienie złożone c.d.: metoda Ziehl-Neelsena, Truhillo. Oglądanie bakterii niebarwionych w mikroskopie z ciemnym polem i kontrastowo-fazowym.

DCh

3.

18.10.17

MB

Fizjologia bakterii, metabolizm.

19-20.10.17

Hodowla bakterii, podłoża, posiewy, warunki inkubacji. Opis cech wzrostu na podłożach. Izolacja czystych kultur.

DCh

4.

25.10.17

MB

Wpływ czynników środowiskowych na bakterie.

26-27.10.17

Różnicowanie biochemiczne bakterii. Metody klasyczne i mikrotesty. Odczytywanie i interpretacja wyników.

MRz

5.

01.11.17

Wolne

03.11.17

(1 godz.)

Posiewy ilościowe, określanie liczby bakterii w różnych materiałach.

DCh

6.

08.11.17

MB

Antagonizmy drobnoustrojów. Antybiotyki – mechanizmy oporności

09-10.11.17

Badanie lekowrażliwości bakterii (antybiogram): metoda krążkowo-dyfuzyjno, MIC, E testy.

———————————–

TEST I – 45 min.

DCh

7.

15.11.17

MKŚ

Zjawiska genetyczne u Prokaryota.

Wybrane zagadnienia z biotechnologii: DNA i RNA mikroorganizmów jako materiał do manipulacji in vitro.

16-17.11.17

Oznaczanie wpływu czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. Sterylizacja i jej zastosowanie w laboratorium mikrobiologicznym.

DCh

8.

22.11.17

MKŚ

Rodzaje wektorów, klonowanie DNA, konstruowanie banku genów jako etap identyfikacji. Wykorzystanie metod biologii molekularnej w diagnostyce drobnoustrojów i profilaktyce chorób zakaźnych.

23-24.11.17

Próba biologiczna, sekcja bakteriologiczna, obliczanie LD50.

MKŚ

9.

29.11.17

MKŚ

Mechanizmy patogenności bakterii.

30.11-01.12.17

Mechanizmy zmienności genetycznej. Współczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej oparte na analizie kwasów nukleinowych.

1. Izolacja DNA plazmidowego.

2. Analiza w elektroforezie żelowej.

ASG

10.

06.12.17

MB

Taksonomia bakterii. Charakterystyka grup taksonomicznych obejmujących bakterie patogenne dla zwierząt. Riketsje i chlamydie.

07-08.12.17

3. Amplifikacja (PCR).

4. Hybrydyzacja (sondy genetyczne).

5. Sekwencjonowanie DNA.

———————————————————-

Seminarium: „Zastosowania metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej” –  tematy opracowane przez studentów.

 

ASG

11.

13.12.17

MKŚ

Spirochety, rodzaje: Treponema,

Leptospira i Borrelia.

Tlenowe lub mikroaerofilne, ruchliwe, helikalne lub przecinkowate bakterie G-, rodzaje: Campylobacter i Helicobacter.

14-15.12.17

Demonstracja metod namnażania riketsji i chlamydii. Metody diagnostyczne oparte na reakcji antygen-przeciwciało (badanie serologiczne).

———————————————————–

TEST II – 45 min.

DCh

12.

20.12.17

MKŚ

Tlenowe lub mikroaerofilne pałeczki G- i ziarniaki G-.

Rodzaje: Bartonella, Bordetella, Brucella, Burkholderia, Coxiella.

21.12.17

(2 godz.)

Badania w kierunku zakażeń wywoływanych przez spirochety, bakterie przecinkowate i helikalne:

a/diagnostyka mikrobiologiczna dyzenterii świń (B. hyodysenteriae).

b/zasady diagnostyki laboratoryjnej zakażeń wywoływanych przez Borrelia i Leptospira.

ASG

13.

03.01.2018

MKŚ

Tlenowe lub mikroaerofilne pałeczki G- i ziarniaki G- c.d. Coxiella, Francisella, Moraxella, Pseudomonas,

Taylorella.

04-05.01.18

 

cd – Badanie bakteriologiczne w kier. Campylobacter i Helicobacter. Zastosowanie przyżyciowej obserwacji mikroskopowej w diagnostyce laboratoryjnej – demonstracja.

Tlenowe lub mikroaerofilne pałeczki G- i ziarniaki G-.

Rodzaje: Brucella, Bartonella, Coxiella.

ASG

14.

10.01.2018

MKŚ

Względnie beztlenowe pałeczki G-.

Rodzina Enterobacteriaceae, rodzaje: Salmonella, Shigella, Yersinia.

11-12.01.18

Badanie bakteriologiczne:

a/w kier.: Francisella, Moraxella, Bordetella, Brucella.

b/wykrywanie zakażeń wywoływanych przez Pseudomonas i Burkholderia.

MRz

15.

17.01.18

MKŚ

Względnie beztlenowe pałeczki G-.

Rodzina Enterobacteriaceae, rodzaje: Salmonella, Shigella, Yersinia (c.d.)

18-19.01.18

Metody diagnostyczne i podłoża stosowane w diagnostyce pałeczek jelitowych. Rutynowe badania bakteriologiczne w obrębie rodziny Enterobacteriaceae i badania ukierunkowane (Salmonella, Yersinia).

——————————

TEST III – 45 min.

MRz

16.

24.01.18

MKŚ

Rodzina Vibrionaceae,

rodzaj Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas.

25-26.01.18

Różnicowanie biochemiczne pałeczek jelitowych – met. klasyczne i testy API. Identyfikacja serologiczna pałeczek Salmonella. Ukierunkowane badania (Salmonella, Yersinia) wymagające wstępnego namnożenia poszukiwanego czynnika. Diagnostyka oportunistycznych zakażeń wywoływanych przez patogenne i enterotoksyczne szczepy E.coli.

Badania bakteriologiczne stanu sanitarnego wody.

MRz

Objaśnienia: MB – prof. dr hab. Marian Binek; MRz – dr hab. Magdalena Rzewuska; MKŚ – dr Magdalena Kizerwetter-Świda; ASG – dr Agnieszka Sałamaszyńska-Guz; DCh- dr Dorota Chrobak-Chmiel.

 

Test I – materiał z tygodni 1-5; test II – material z tygodni 6-10; test III – material z tygodni 11-14.

 

                                                                          Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Magdalena Kizerwetter-Świda

 

Zalecana literatura:

  • podstawowa:
  1. Malicki K., Binek M.: Zarys Klinicznej Bakteriologii Weterynaryjnej, tom I i II, Wyd. SGGW, 2004.
  • uzupełniająca:
  1. Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D.: Clinical Veterinary Microbiology, Mosby Elsevier, 2013.
  2. Quinn P.J., Carter M.E., Markey B., Carter G.R. : Clinical Veterinary Microbiology. Published in1994 by Wolf.

4.Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donelly W.J., Leonard F.C.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Publishing, 2002.

  1. Quinn P.J., Markey B.K, Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S., FitzPatrick E.S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Wiley-Blackwell, 2011.

6.Songer G.J., Post K.W.: Veterinary microbiology: bacterial and fungal agents of animal disease. Elsevier, 2005.

7.Madigan M.T., Martinko J.M., Stahl D., Clark D: Brock Biology of microorganism. Pearson, 2012.

8.Salyers A.A., Whiet D.D. : Bacterial pathogenesis, a molecular approach. ASM Press, Washington, D.C. 2002.

9.Gyles C.L., Prescott J.F., Songer J.G., Thoen Ch.O.: Pathogenesis of bacterial infections in animals. Wiley-Blackwell, 2010.

10.Giguere S., Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling .: Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Wiley-Blackwell, 2007.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych