photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Specjalizacyjne studia podyplomowe „Choroby psów i kotów”

środa 12.03.2014

Specjalizacyjne studia podyplomowe
„Choroby psów i kotów”

Charakterystyka:
Studia rozpoczną się w październiku 2014 i są adresowane do lekarzy weterynarii „pierwszego kontaktu” pracujących w lecznicach dla psów i kotów przynajmniej przez 2 lata. Ich celem jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat rozpoznawania i zwalczania najczęstszych problemów zdrowotnych tych gatunków zwierząt. Zajęcia (ogółem przynajmniej 240 godzin) odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (po 16 godzin), zasadniczo po 2 – 3 zjazdy w semestrze. Ponadto program obejmuje 160 godzin staży praktycznych w klinikach uczelnianych i lecznicach prywatnych.  Ukończenie studiów uprawnia do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Tadeusz Frymus, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, tadeusz_frymus@sggw.pl
Sekretariat studiów: lek. wet. Maria Milczarek, Zakład Biochemii, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, tel. 22/59362-38, maria_milczarek@wp.pl
Czas trwania studiów: 6 semestrów
Zasady naboru: złożenie podania, kserokopii dowodu osobistego, życiorysu z przebiegiem pracy zawodowej, odpisu dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych (a w przypadku jego braku – uwierzytelnionej kserokopii), aktualnego zaświadczenia z okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu oraz kserokopii dokumentujących ewentualne publikacje i odbyte szkolenia.

Termin składania dokumentów: do 31.08.2014.
Liczba miejsc: 40
Opłata: 1800 zł za semestr
Miejsce składania dokumentów: pocztą na adres kierownika lub budynek Kliniki Chorób Małych  Zwierząt, pokój 123 albo 131.

Plan zjazdów

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych