photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Spacjalizacja – Choroby Zwierząt Nieudomowionych

niedziela 11.05.2014


Choroby Zwierząt Nieudomowionych

Specjalizacja Lekarzy Weterynarii

Studia Podyplomowe

REKRUTACJA

EDYCJA III 

listopad  2016 – wrzesień 2018

Termin składania dokumentów do

18 listopada 2016 r.

 


Szanowni Państwo Uczestnicy 3 ed. SP „Choroby Zwierząt Nieudomowionych”,

Oto kilka ważnych informacji organizacyjnych:

 

 1. Termin najbliższego zjazdu to 19-20 listopada 2016r. Kolejny zjazd: 10-11 grudnia 2016.

 

 1. W soboty zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.15, a w niedzielę o godz. 8.15. Zajęcia kończą się zwykle w niedzielę o godz. 14.00

 

 1. Zajęcia odbywają się w bud 24 przy ul. Ciszewskiego, aula 3, parter – link do mapki Kampusu SGGW

 

 1. W celu dokończenia procesu rekrutacji prosimy dokonać opłatę za pierwszy semestr studiów – informacja nie dotyczy osób, które już tego dokonały.

 

 1. Każdorazowo po dokonaniu płatności proszę o przysłanie dowodu opłaty na adres czn@sggw.pl

 

 1. W celu uzyskania faktury proszę o kontakt z Kwesturą SGGW z panią Ewą Pomarańską ewa_pomaranska@sggw.pl

 

 1. Wszelkie sprawy administracyjne można załatwić w soboty w czasie trwania przerwy kawowej (zwykle jest ona koło godz. 10.00) – już w  sobotę 19. listopada zapraszamy do sekretariatu Katedry (pok. 337, 3 piętro) po odbiór oryginałów dokumentów i uzupełnienie brakujących.

 

 1. Osoby zainteresowane możliwością wjazdu swoim samochodem na teren kampusu SGGW proszę o wypełnienie ankiety do 8 listopada
 1. Osoby zainteresowane noclegiem w Pokojach Gościnnych Ikar na terenie SGGW, proszę o dokonywanie rezerwacji pod numerem 22 59 33 700

Informacje ogólne

Program specjalizacyjnych studiów podyplomowych z zakresu „Chorób zwierząt nieudomowionych” (specjalizacja nr 10) realizowany będzie w ciągu 258 godzin wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów (4 semestry).

W programie m.in.:
– praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii, lecznictwa i diagnostyki obrazowej zwierząt egzotycznych

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 1. diagnostyka kliniczna (z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej, metod rozpoznawania płci), patomorfologiczna, laboratoryjna i leczenie/zwalczanie chorób wewnętrznych ( z uwzględnieniem zaburzeń metabolicznych i genetycznych), zakaźnych (z uwzględnieniem chorób nowo pojawiających się – emerging diseases), inwazyjnych i antropozoonoz ryb, gadów i płazów, ptaków, gryzoni, zwierząt mięsożernych, koniowatych, słoni, przeżuwaczy (z uwzględnieniem żubrów, jeleniowatych wolno żyjących i w hodowli fermowej), naczelnych
 2. zabiegi chirurgiczne dotyczące wyżej wymienionych gatunków zwierząt
 3. aspekty higienicznego żywienia zwierząt
 4. monitoring i zapobieganie chorobom zwierząt łownych oraz ocena sanitarno-weterynaryjna ich tusz i narządów
 5. farmakodynamika środków używanych do immobilizacji oraz praktyczne stosowanie sprzętu do ich zdalnego podawania
 6. zagadnienia prawne dotyczące obrotu zwierzętami nieudomowionymi (CITES), dobrostanu, prawa farmaceutycznego i ekspertyz lekarsko-weterynaryjnych w chorobach zwierząt nieudomowionych
 7. funkcje ogrodów zoologicznych i Parków Narodowych oraz rola lekarza weterynarii w ochronie gatunków ginących

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW w Warszawie. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminu państwowego z dziedziny “Choroby zwierząt nieudomowionych”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

Czas trwania: 4 semestry (październik 2016 r. – wrzesień 2018 r.) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

Liczba miejsc: 45

Kierownik Studium – dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW w Warszawie
Tel. 22 5936075

Sekretariat – mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska

Tel./Fax: 22 5936071

E mail: czn@sggw.pl

Rekrutacja

Kandydaci proszeni są o składanie (nadsyłanie) podań wraz z załącznikami w sekretariacie (pok. 337, III p.) Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Wymagania wobec kandydatów

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 3. Członkowstwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
 4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
 5. Złożenie kompletnej dokumentacji
 6. Uiszczenie przynajmniej pierwszej raty czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studium specjalizacyjne 
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. Zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadaniu prawa wykonywania zawodu (aktualne)
 5. Dowód wpłaty czesnego, co najmniej za pierwszy semestr

Zasady Odpłatności za studia podyplomowe

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych
wynosi 12 000 zł:

Istnieje możliwość płatności czesnego w czterech ratach:
I rata 3 000 zł płatna do 30.09.2016r.
II rata 3 000 zł płatna do 31.03.2017r.
III rata 3 000 zł płatna do 30.10.2017r.
IV rata 3 000 zł płatna do 31.03.2018 r.

Dane rachunku bankowego (konta):

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Nr konta 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć kopię dowodu opłaty semestralnej do sekretariatu Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego najpóźniej w pierwszym dniu pierwszego zjazdu w danym semestrze (dopuszczalne jest dostarczenie kopi dowodu opłaty w formie elektronicznej na adres e-mail czn@sggw.pl).

Dowód wpłaty powinien zawierać:

imię i nazwisko uczestnika studiów podyplomowych, za którego wnoszona jest opłata
adres wpłacającego
kod księgowy 3 edycj studiów podyplomowych: 507-10-023000-N00292-99

Podstawa prawna organizacji studium

Dodatkowe dokumenty i druki

Program

Katalog umiejętności specjalizacji


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych