photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Chemia – plan zajęć

wtorek 30.09.2014

PLAN ĆWICZEŃ Z CHEMII DLA STUDENTÓW I ROKU (I SEMESTR) MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 2014/2015

Data

Temat ćwiczenia

6.10.2014

7.10.2014

Zapoznanie się z zasadami pracy w laboratorium chemicznym – BHP,

szkło laboratoryjne, sprzęt, woda i odczynniki używane w laboratorium. Omówienie metod używanych przy rozdzielaniu roztworów i mieszanin substancji chemicznych

13.10.2014

14.10.2014

Wyrażanie stężeń. Stężenia po zmieszaniu roztworów. Przeliczanie stężeń.


20.10.2014

21.10.2014

Roztwory – przygotowanie roztworów wodnych cieczy i ciał stałych; destylacja, krystalizacja, zatężanie (odparowanie)

27.10.2014

28.10.2014

Analiza jakościowa kationów i anionów


3.11.2014

4.11.2014

Rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, wpływ temperatury na rozpuszczalność

Wpływ wspólnego jonu.  Dysocjacja; stężenie jonów wodorowych, wartości pH roztworów kwasów, zasad i soli mocnej zasady i mocnego kwasu, słabej zasady i mocnego kwasu, mocnej zasady i słabego kwasu. Wskaźniki pH.

10.11.2014

11.11.2014

Kolokwium

17.11.2014

18.11.2014

Koloidy – dializa, osmoza

24.11.2014

25.11.2014

Koloidy – właściwości fizyko-chemiczne białek

1.12.2014

2.12.2014

Bufory – pojemność buforowa; pozorowanie kwasicy, zasadowicy metabolicznej

8.12.2014

9.12.2014

Kolorymetria – wyznaczanie długości fali dla max absorbancji,

prawo Lamberta-Beera, sporządzanie krzywej wzorcowej

15.12.2014

16.12.2014

Analiza spektrofotometryczna – oznaczanie stężenia żelaza

22.12.2014

23.12.2014

Powtórzenie materiału – zadania

12.01.2015

13.01.2015

Analiza ilościowa – miareczkowanie alkacymetryczne

19.01.2015

20.01.2015

Kolokwium

26.01.2015

27.01.2015

Analiza chromatograficzna – rozdział aminokwasów

28.01.2015

Zaliczenie ćwiczeńBrak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych