photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Mikrobiologia kliniczna

czwartek 30.10.2014

Harmonogram zajęć przedmiotu: Mikrobiologia kliniczna

realizowanego dla studentów V roku Wydziału Rolnego, kierunek Biologia w semestrze IX zimowym w roku 2014/15

lp.

data

Temat wykładu BKD

Temat ćwiczeń

Osoba odpow.

1

08.10.2014

Mechanizmy patogenezy zakażeń bakteryjnych i grzybiczych

Organizacja zajęć. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Metody jakościowe i ilościowe, pośrednie i bezpośrednie

DCh

2

15.10.2014

Klasyfikacja i taksonomia drobnoustrojów. Metody biologii molekularnej

Metody liczenia komórek bakteryjnych w materiałach biologicznych. Metody identyfikacji i  różnicowania bakterii

DCh

3

22.10.2014

Chemioterapeutyki- zakres i mechanizmy działania. Sterylizacja, dezynfekcja.

Sterylizacja, dezynfekcja. Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów na chemioterapeutyki.

DCh

4

29.10.2014

Skład i znaczenie bioty fizjologicznej. Pojęcie mikrobiomu.

Biota fizjologiczna. Metody mikrobiologiczne  tradycyjne i bazujące na biologii molekularnej stosowane w diagnostyce i identyfikacji zakażeń drobnoustrojami. Zaliczenie I.

DCh

5

05.11.2014

Zakażenia układu pokarmowego. Toksykoinfekcje

Diagnostyka i różnicowanie zakażeń E.coli, Salmonella sp, Listeria, Campylobacter sp, Brachyspira sp, Helicobacter sp, Mycobacterium. Szczepy lekooporne (ESBL)

MRz

6

12.11.2014

Zakażenia bakteryjne układu oddechowego. Gruźlica

Diagnostyka i różnicowanie zakażeń Klebsiella, Streptococcus, Bordetella, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Mycobacterium

MRz

7

19.11.2014

Zakażenia układu moczopłciowego, ronienia zakaźne

Diagnostyka i różnicowanie zakażeń Leptospira, E.coli, Rhodococcus, Taylorella, Corynebacterium, Erysipelothrix, Brucella,

MRz

8

26.11.2014

Zakażenia gruczołu mlekowego-mastity

Diagnostyka i różnicowanie zakażeń Streptococcus, Staphylococcus, Mycoplasma, Arcanobacterium,

DCh

9

03.12.2014

Zakażenia skóry. Bakterie ropotwórcze . Promieniowce

Diagnostyka zakażeń Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Nocardia, Dermatophilus congolensis. Szczepy lekooporne (MRSP, MRSA). Zaliczenie 2.

DCh

10

10.12.2014

Zakażenia laseczkami przetrwalnikującymi

Diagnostyka zakażeń Clostridium, Bacillus.

MRz

11.

17.12.2014

Zakażenia uogólnione przenoszone przez wektory

Diagnostyka zakażeń Borellia, Yersinia, Francisella, Chlamydia, Ricketsia

MRz

12

07.01.2015

Zakażenia grzybicze

Diagnostyka zakażeń grzybiczych

BDK

13.

14.01.2015

Mykotoksykozy –zatrucia mykotsynamii

Różnicowanie i identyfikacja grzybów pleśniowych, omówienie metod wykrywania mykotoksyn.

BDK

14

21.01.2015

Mikrobiologiczna ocena środowiska i produktów spożywczych

Mikrobiologiczna ocena jakości pasz, kiszonek, wody i czystości pomieszczeń

MRz

15

28.01.2015

Zatrucia pokarmowe toksynami bakteryjnymi

Diagnostyka enterotoksemii, botulizmu, zatruć gronkowcowych. Zaliczenie 3.

DCh

Koordynator przedmiotu

Dr hab.Bozena Dworecka-Kaszak prof. nadz SGGW

Zespół prowadzący: BDK- d hab.Bozena Dworecka-Kaszak prof. nadz SGGW. MRz- dr Magdalena Rzewuska, D.Ch- dr Dorota Chrobak, Doktoranci – III rok:            AC – mgr Agata Cisek,           ID – mgr Iwona Dąbrowska,    KG– mgr Karolina Gregorczyk, ZW– mgr Zbigniew Wyżewski
Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych