photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Praca – Kierownik Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

środa 13.05.2015

WUM-logo

Prorektor ds. Kadr

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

Nr ref. APK/1210-15/2015

 

A.Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie weterynarii lub zootechniki.
 2. Minimum 5 letni staż pracy w zwierzętarni eksperymentalnej.
 3. Doświadczenie w nadzorze chowu zwierząt laboratoryjnych, w sprawowaniu opieki nad zwierzętami
  w eksperymencie, w wykonywaniu zabiegów chirurgicznych na zwierzętach laboratoryjnych np.: mysz, szczur, królik i świnia getyńska.
 4. Znajomość podstawowych przepisów prawnych regulujących ochronę zwierząt laboratoryjnych.
 5. Umiejętności organizacyjne i interpersonalne.
 6. Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.

B. Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie kandydatury wraz z uzasadnieniem.
 2. Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych posiadanych.
 4. Oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.
 5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 Oferty mogą być składane osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 r. w Sekretariacie Prorektora ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 109, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca


Kontakt: (0-22) 57 20 109

 Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 182 poz. 1228).

Pracownicy WUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części II: „wymagane dokumenty”, w punktach: 3,5 jeżeli są one w aktach osobowych. Dostępność tych dokumentów potwierdza pracownik Działu Personalnego.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych