photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Parazytologia i inwazjologia; sem 5

środa 9.09.2015

Parazytologia i Inwazjologia

– program wykładów w roku akademickim 2016/17

Kierownik Zakładu Parazytologii i Inwazjologii – dr Marcin Wiśniewski /marcin_wisniewski@sggw.pl/

Prowadzący przedmiot: dr Maciej Klockiewicz /e-mail: maciej_klockiewicz@sggw.pl/

Prowadzący wykłady: dr Ewa Długosz (ED) /ewa_dlugosz@sggw.pl/, dr Paweł Górski (PG)

/pawel_gorski@sggw.pl/, dr Maciej Klockiewicz (MK) /maciej_klockiewicz@sggw.pl/,

dr hab. Wojciech Zygner (WZ) /wojciech_zygner@sggw.pl/

 

SEMESTR V – miejsce: Bud. 23, Aula 3 im. Prof. W. Stefańskiego, środy 10-12.

5.10.2016. (MK) W. 1-2. Definicja i rodzaje pasożytnictwa. Zależności między żywicielami i pasożytami. Występowanie pasożytów w świecie zwierząt. Przystosowania do pasożytnictwa. Przystosowania fizjologiczne i behawioralne do pasożytniczego trybu życia (modyfikacje głównych szlaków metabolicznych, zróżnicowanie metaboliczne różnych stadiów rozwojowych pasożytów). Potencjał biotyczny pasożytów i jego realizacja. Główne drogi inwazji i modyfikacje ułatwiające zasiedlanie żywiciela.

12.10.2016. (WZ) W. 3-4. Patologia i immunopatologia inwazji pierwotniaków z typu Sarcomastigophora pasożytujących w przewodzie pokarmowym lub drogach rodnych zwierząt domowych i dzikich (Giardia spp., Histomonas sp., Trichomonas spp., Entamoeba spp.)

19.10.2016. (WZ) W. 5-6. Patologia, immunobiologia, epidemiologia i zapobieganie inwazjom pierwotniaków z typu Sarcomastigophora i Apicomplexa pasożytujących we krwi żywicieli (Trypanosoma spp, Leishmania spp, Babesia spp, Theileria spp., Plasmodium spp,).

26.10.2016. (WZ) W. 7-8. Patologia , immunobiologia , epidemiologia i prewencja inwazji pierwotniaków z typu Sarcomastigophora i Apicomplexa pasożytujących we krwi żywicieli (Trypanosoma spp, Leishmania spp, Babesia spp, Theileria spp., Plasmodium spp,)

9.11.2016. (MK) W. 9-10. Rola tegumentu w biologii i patogenności przywr. Patologia i immunobiologia inwazji przywr z rodzin Fasciolidae (Fasciola hepatica), Dicrocoelidae i Paramphistomatidae u zwierząt gospodarskich. Karcinogenna rola przywr – przegląd inwazji.

16.11.2016. (PG) W. 11-12. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji przywr z rodzin: Schistosomatidae, Opisthorchidae, Prosthogonimidae, Diplostomatidae.

23.11.2016. (WZ) W. 13-14. Rola tegumentu w biologii i patogenności tasiemców. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji tasiemców z rodziny Taenidae u żywicieli pośrednich i ostatecznych. Wągrzyce i bąblowice. Zoonozy wywoływane przez tasiemce.

30.11.2016. (WZ) W. 15-16. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji tasiemców z rodziny Anoplocephalidae, Hymenolepididae, Davaneidae, Dilepididae pasożytujących u ssaków i ptaków.

7.12.2016. (PG) W. 17-18. NICIENIE – morfologia i biologia. Znaczenie pasożytniczych nicieni w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej – przegląd. Caenorhabditis elegans – znaczenie tych robaków w parazytologii eksperymentalnej. Przegląd inwazji słupkowców dużych i małych u koniowatych. Problem narastającej lekooporności słupkowców u koni. Chabertioza owiec, ezofagostomoza owiec, bydła i świń.

14.12.2016. (PG) W.19-20. Inwazje nicieni z rodzin Strongylidoidea oraz Ancylostomatidea. Ekstensywność i patogenność inwazji węgorków (Strongyloides spp.). Ekstensywność inwazji Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala u mięsożernych. Formy kliniczne tęgoryjczyc. Reakcje immunologiczne i immunopatologiczne towarzyszące inwazjom węgorków i tęgoryjców. Epizootiologia tęgoryjczyc, problem larw wstrzymanych, znaczenie transmisji transuteralnej i laktogennej. Zoonozy wywoływane przez tęgoryjce mięsożernych (cutaneous larva migrans). Tęgoryjczyce przeżuwaczy.

21.12.2016. (ED). W. 21-22. Inwazje nicieni z rodziny Trichostrongylidae u bydła i małych przeżuwaczy. Zjawiska samowyleczenia (self cure) i skoku wiosennego (spring rise). Ekstensywność i znaczenie inwazji Ostertagia ostertagi Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta, Nematodirus battus, Trichostrongylus colubriformis) Postacie kliniczne hemonchozy i ostertagiozy owiec. Czy reakcja samowyleczenia jest korzystna dla żywiciela? Skok wiosenny – występowanie, źródła i mechanizmy.

4.01.2017. (MK) W. 23-24. Nicienie pasożytujące w układzie oddechowym drobiu, przeżuwaczy, świń, dzików i mięsożernych. Ekstensywność, patogeneza i zapobieganie inwazji nicieni z rodzin Syngamidae, Metastrongylidae, Protostrongylidae. Epizootiologia inwazji Angiostrongylus vasorum ( francuski robak sercowy).

11.01.2017. (WZ). W. 25-26. Inwazje glist i owsików u zwierząt towarzyszących i hodowlanych. Patologia i immunobiologia inwazji nicieni z rodzin Ascaridoidea i Anisakidae (Ascaris lumbricoides/suum, Parascaris equorum, Toxocara vitulorum, Toxocara canis, Baylascaris procyonis. Zoonozy wywoływane przez Toxocara spp. oraz nicienie z rodziny Anisakidae. Patogeneza inwazji nicieni z rodziny Oxyuroidea: O. equi, Sephacia sp.).

18.01.2017. (MK). W.27-28. Ekstensywność i immunobiologia inwazji nicieni z rodzin: Spiruroidea (Spirocerca sp., Habronema sp., Draschia sp., Thelazia sp., Gongylonema sp.) Filarioidea: Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis, Setaria sp., Onchocerca sp.).

25.01.2017. (MK) W. 29-30. Ekstensywność i immunobiologia inwazji nicieni z rodzin: Trichuroidea (Trichuris sp., Trichinella sp., Capillaria sp.) u zwierząt hodowlanych i towarzyszących.

Prowadzący ćwiczenia: dr Justyna Bartosik /justyna_bartosik@sggw.pl/, dr Paweł Górski /pawel_gorski@sggw.pl/, dr hab. Wojciech Zygner /wojciech_zygner@sggw.pl/

Miejsce: Bud. 23, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, sala ćwiczeniowa 2120, (czwartki).

PROGRAM ĆWICZEŃ

6.10.2016. (WZ) Zasady i metody wykrywania inwazji pasożytniczych.

– zasady BHP w pracowni i w terenie; metody pobierania i konserwowania materiału

do badań parazytologicznych, terminologia prazytologiczna

– metody koproskopowe: sedymentacji, flotacji Willisa-Schlaafa, rozcieńczeń McMastera

– wykrywanie larw nicieni metodami Vajdy i Baermana

– poszukiwanie pasożytów we krwi i tkankach: technika grubej kropli,

przygotowywanie i barwienie rozmazów krwi, metoda trawienia tkanek, namnażanie

i hodowla pierwotniaków, pobieranie i badanie zeskrobin.

– interpretacja wyników (wyniki fałszywie negatywne i pozytywne).

13.10.2016. (WZ) Metody serologiczne i molekularne stosowane w diagnostyce parazytologicznej.

– metody serologiczne: odczyn wiązania dopełniacza, odczyn aglutynacji

bezpośredniej, odczyn immunofluorescencji bezpośredniej i pośredniej, test

immunoenzymatyczny ELISA.

– wykrywanie i badanie antygenów pasożytów metodą elektroforezy w żelu

poliakrylamidowym SDS-PAGE, Western-blottingu, izoelektroogniskowania i elektroforezy dwukierunkowej IPG-2D.

metoda PCR: warianty metody, zastosowanie w parazytologii, wykrywanie i weryfikacja produktów PCR (elektroforeza w żelu agarozowym i hybrydyzacja).

20.10.2016. (PG) Inwazje wiciowców u zwierząt (cz. 1)

Trypanosoma equiperdum, Trypanosma brucei , Leishmania sp. (morfologia,

cykl życiowy, wykrywanie i zwalczanie inwazji).

27.10.2016. (JB) Inwazje wiciowców u zwierząt (cz. 2)

Trichomonas sp., Giardia intestinalis., Histomonas meleagridis (morfologia i cykl

życiowy, wykrywanie i zwalczanie inwazji).

3.11.2016. (WZ) Pierwotniaki pasożytujące we krwi.

Babesia sp., Plasmodium sp., Leukocytozoon sp. (omówienie cyklu życiowego,

morfologia pasożyta, metody diagnozowania, profilaktyka i leczenie).

– Hepatozoonoza psów

10.11.2015. (JB) Kokcydiozy zwierząt mięsożernych i świń.

Toxoplasma gondii – morfologia i cykl życiowy, diagnozowanie inwazji u żywicieli ostatecznych metodami koproskopowymi (różnicowanie z oocystami z rodzaju Cystoisospora sp. i Hammondia sp.), serologicznymi oraz molekularnymi ( PCR).

Isospora suis – kokcydioza prosiąt w chlewniach

– Inwazje pierwotniaków z rodzaju Sarcocystis spp.

– Zarażenia wywołane przez Cryptosporidium spp. u zwierząt gospodarskich

Neospora caninum – znaczenie inwazji w hodowli bydła

kokcydiozy jelitowe szczeniąt i kociąt – znaczenie inwazji w hodowlach zwierząt towarzyszących

17.11.2016. (PG) Kokcydiozy drobiu, cieląt, królików i źrebiąt

Eimeria sp. (morfologia, szczegóły cyklu życiowego, wykrywanie inwazji i ich zwalczanie).

– Kokcydiozy kur, indyków i blaszkodziobych (różnicowanie, lokalizacja i chorobotwórczość poszczególnych gatunków).

– Kokcydiozy cieląt wywoływane przez Eimeria spp.

– Kokcydiozy królików

Kokcydiozy: cykle życiowe, chorobotwórczość poszczególnych gatunków diagnostyka i zwalczanie

Repetytorium – choroby wywoływane przez pierwotniaki

24.11.2016. (PG, WZ) KOLOKWIUM I

1.12.2016. (PG) Inwazje przywr (cz. 1)

Fasciola hepatica: morfologia postaci dorosłych i larwalnych, cykl życiowy,

diagnozowanie inwazji w okresie patentnym ( metoda sedymentacji ), zwalczanie.

– Paramphistomum cervi: morfologia, cykl życiowy, rozpoznawanie inwazji (różnicowanie jaj P. cervi i F. hepatica), zwalczanie inwazji.

8.12.2016. (PG) Inwazje przywr (cz. 2)

– Dicrocoelium dendriticum – morfologia, cykl życiowy, rozpoznawanie inwazji, leczenie.

Prosthogonimus sp. – morfologia, cykl życiowy, rozpoznanwanie inwazji i zwalczanie

Echinostomatidae pasożytujące u drobiu – Echinostoma revolutum,

Echinoparyphium recurvatum, Hypodereum conoideum – cykl życiowy, diagnostyka, zwalczanie inwazji.

Notocotylus attenuatus – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie.

15.12.2016. (JB) Inwazje przywr (cz. 3)

– Alaria alatamorfologia, cykl życiowy, różnicowanie form rozwojowych Agamodistomum suis z larwami T. spiralis.

Opistorchis felineus, Echinochasmus perfoliatus, Schistosoma sp. – morfologia, cykl życiowy, rozpoznawanie inwazji, leczenie.

22.12.2016. (WZ) Inwazje tasiemców (cz. 1)

– Charakterystyka tasiemców

Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, Taenia soliummorfologia, cykle

życiowe. Miejsca predylekcyjne do osiedlania się larw w organizmie żywicieli pośrednich.

– Hymenolepis sp. – drogi zarażenia, sposoby unikania i zwalczania inwazji.

5.01.2017. (WZ) Inwazje tasiemców (cz. 2)

– Inwazje tasiemców pasożytujących u mięsożernych: Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Multiceps multiceps, Taenia pisiformis – cykle życiowe, morfologia, niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka, diagnostyka i zwalczanie.

12.01.2017. (JB) Inwazje tasiemców (3)

Tasiemce kopytnych (rodzina Anoplocephalidae): Moniezia expansa,

M. benedeni, Anoplocephala magna, A. perfoliata, Paranaplocephala mamillana.

(cykl życiowy, morfologia, diagnostyka zwalczanie).

– Tasiemce drobiu: Drepanidotaenia sp., Fimbriaria sp., Diorchis sp. (cykle

życiowe, diagnostyka, zwalczanie).

Repetytorium – inwazje przywr i tasiemców.

19.01.2017. (JB, PG, WZ) KOLOKWIUM II

Zaliczenie semestru zimowego

Literatura i materiały pomocnicze

1) Anderson R.C. Nematode Parasites of Verterbrates. Their development and transmission, 2nd ed. CABI. 2000.

2) Bowman Dwight D. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Edra Urban & Partner. Wrocław 2012.

3) Bowman D.D. Parasitology for Veterinarians. WB Sanders 2000.

4) FAO Animal health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of helminth parasites of swine, Rome 1998.

5) FAO Animal Health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites, Rome 1998.

6) Georgi J.R., Georgi M.E. Canine clinical parasitology, Lea & Febiger 1992.

7) Bowman D.D., Hendrix Ch.M., Lindsay D.S., Barr S.C. Feline clinical parasitology. Iowa State University Press, 2002.

8) Kassai T. Veterinary Helminthology. Butterworth-Heinemann, 1999

9) Urquhart G.M. et al. Veterinary Parasitology, Longman Group UK 1987.10) Wall R. Shearer D. Veterinary entomology. Chapman & Hall 1997.

11) Warren K.S. Immunology and molecular biology of parasitic infections. Blackwell Scientific Publ. 1993

12) Dziubek Z. (red). Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL 1996

13) J.L. Gundłach, A. B. Sadzikowski – „Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt” WAR, Lublin 1995

14) J.L.Gundłach, A.B.Sadzikowski – „Parazytologia i parazytozy zwierząt”, PWRiL, 2004

15) S. Furmaga – „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych” PWRiL 1983

16) Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red) Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL 1999.

17) F. Piotrowski – „Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych”, PWRiL, 1980

18) W. Stefański – „Parazytologia weterynaryjna” t. I i II, PWRiL, 1968

19) W. Stefański, E. Żarnowski – „Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt, PWRiL 1968

20) Ziomko I., Cencek T. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich-wybrane metody diagnostyczne. W-wa 1999.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych