photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Rozród psów i kotów

środa 9.09.2015

Rok akademicki 2015/2016                    Rok V, semestr 9

Rozród psów i kotów

Wykłady: piątek aula Klinika Małych Zwierząt

UWAGA PIERWSZY WYKŁAD 02.10 !!!

Ćwiczenia: wtorek, środa wg planu; sala 119, 136, 7, Klinika Małych Zwierząt

Szczegółowy program wykładów 02.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11 (1 godz.)

L.P.

Temat

1

Dojrzewanie płciowe, oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowa, sterowanie czynnością gonad, różnice gatunkowe u psa i kota

2

Rozród, warunki i przebieg zapłodnienia, rozwój zarodkowo-płodowy

3

Specyfika łożyska mięsożernych, endokrynologia ciąży

4

Patogeneza chorób pochwy – zapalenie pochwy, wypadnięcie pochwy

5

Patogeneza chorób macicy – zwyrodnienie torbielowate, EPC

6

Patogeneza chorób jajników

7

Zaburzenia czynnościowe jajników

8

Endokrynologia kliniczna, stosowanie hormonów w celach leczniczych

9

Patologia ciąży

10

Objawy zwiastunowe porodu, fizjologiczny przebieg porodu

11

Poród patologiczny, formy pomocy porodowej

12

Neonatologia – badanie noworodków i postępowanie z nimi

13

Neonatologia – patologia okresu noworodkowego

14

Okres poporodowy

15

Choroby gruczołów sutkowych

Podręczniki:

Dubiel. A.: Rozród psów

Max A.: Koty – Położnictwo i Rozród

Bielański A., Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych

Baier W., Schaetz F.: Położnictwo weterynaryjne

 

Szczegółowy program ćwiczeń

L.P.

Temat

1

Specyfika budowy narządów rozrodczych zwierząt mięsożernych (izolowane narządy rozrodcze), technika badania klinicznego, wziernikowanie pochwy, badanie USG

2

Rozpoznawanie faz cyklu rujowego, wybór terminu krycia, diagnostyka ciąży

3

Antykoncepcja farmakologiczna i immunologiczna – prezentacja, metod i preparatów

4

Kastracja psa/kota

5

Sterylizacja chirurgiczna suki/ kotki

6

Rozpoznawanie i leczenie chorób jajników

7

Rozpoznawanie i leczenie chorób pochwy i macicy

8

Zachowawcza pomoc porodowa i cięcie cesarskie

9

Diagnostyka i leczenie zaburzeń okresu poporodowego

10

Zabiegi operacyjne na gruczołach sutkowych

11

Test 1 termin- wykłady 1-15 oraz ćwiczenia 1-10, Diagnostyka ciąży

12

Test 2 termin-   wykłady 1-15, ćwicz. 1-11

 Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyniku testu (regulamin)

Plan ćwiczeń z przedmiotu: Rozród psów i kotów

Rok V semestr 9 rok akademicki 2015/2016

Dzień

WTOREK

Dzień

Ś R O D A

Godz.

14 – 17

Godz.

8 – 11

11 – 14

14 – 17

Grupa

3

Grupa

8

9

10

1

2

7

4

5

6

06.10

1/K,R

07.10

1/K,R

1/R,K

1/D,I

1/K,R

1/R,K

1/D,I

1/K,R

1/R,K

1/D,I

13.10

2/J,S

14.10

2/K,R

3/D,S

4/K,I

2/D,S

5/K,I

4/J,R

2/D,I

3/K,R

5/J,S

20.10

3/D,I

21.10

4/D,S

2/K,R

5/J,I

3/K,R

4/D,S

5/K,R

3/J,I

5/K,R

2/D,S

27.10

4/K,R

28.10

3/K,R

5/J,S

2/D,I

4/D,I

3/K,R

2/J,I

5/J,I

4/D,S

4/K,R

03.11

5/J,R

04.11

5/J,I

4/D,S

3/K,R

5/K,R

2/J,S

3/D,I

4/K,R

2/J,I

3/D,S

17.11

10/D,R

18.11

10/J,I

8/D,S

9/K,R

10/J,S

8/D,I

9/K,R

10/J,I

8/D,S

9/K,R

24.11

8/D,I

25.11

8/D,S

9/K,R

10/J,I

8/D,I

9/K,R

10/J,S

8/D,S

9/K,R

10/J,I

01.12

9/K,R

02.12

9/K,R

10/J,S

8/D,I

9/K,R

10/J,I

8/D,S

9/K,R

10/J,I

8/D,S

08.12

6, 7/D,K

09.12

6, 7/D,I

6, 7/KR

6, 7/J,

6, 7/J,S

6, 7/D,I

6, 7/K,R

6, 7/J,S

6, 7/D,I

6, 7/K,R

15.12

12, 11/J,K

16.12

12, 11/DI

12,11/KR

12, 11/JS

12, 11/DI

12 11/KR

12, 11/JS

12, 11/DI

12, 11/KR

12, 11/JS

D – lek. wet. Artur Dobrzyński

K – lek. wet. Kamil Kacprzak

R – lek. wet. Ruszczak Anna

S – lek. wet. Szymon Kanafa

I – lek. wet. Ilona Kaszak

J – dr hab. Piotr Jurka prof. nadzw.

 UWAGA: Do ćwiczeń studenci mają być zaopatrzeni w fartuchy, ochraniacze na obuwie, czepki, maski, rękawiczki gumowe zwykłe i rękawiczki sterylne

Regulamin przedmiotu

  1. Na każde ćwiczenia obowiązuje posiadanie ubioru ochronnego, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek gumowych zwykłych i wyjałowionych, maski i czepka.
  2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności (niezależnie od przyczyny). Dwa spóźnienia są liczone jako 1 nieobecność. Przekroczenie limitu nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
  3. Zaliczenie przedmiotu Rozród psów i kotów odbywa się w formie testu wyboru obejmujących materiał wykładowy i ćwiczeniowy.

Test składa się z 80 pytań a więc w sumie za wszystkie poprawne odpowiedzi można uzyskać 80 punktów. Minimum niezbędne do zaliczenia wynosi 57 punktów. Nieosiągnięcie minimum powoduje konieczność zaliczenia testu w drugim terminie.

Skala punktów :

 Liczba punktów

 Stopień

 Poniżej 57

 2     (brak zaliczenia)

 58- 62

 3  

 63-67

 3+  

 68-72

 4  

 73-77

 4+

 78-80

 5  

 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych