photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Rozród psów i kotów

środa 9.09.2015

Rok akademicki 2017/2018                    Rok V, semestr 9

Rozród psów i kotów

Wykłady: piątek aula Klinika Małych Zwierząt

UWAGA PIERWSZY WYKŁAD 6.10 !!!

Ćwiczenia: wtorek, środa wg planu; sala 119, 136, 7, Klinika Małych Zwierząt

Szczegółowy program wykładów + terminy: 06.10, 13.10,  20.10,  27.10,  03.11, 10.11,  17.11,  24.11 (1 godz.).

L.P.

Temat

1

Dojrzewanie płciowe, oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowa, sterowanie czynnością gonad, różnice gatunkowe u psa i kota

2

Rozród, warunki i przebieg zapłodnienia, rozwój zarodkowo-płodowy

3

Specyfika łożyska mięsożernych, endokrynologia ciąży

4

Patogeneza chorób pochwy – zapalenie pochwy, wypadnięcie pochwy

5

Patogeneza chorób macicy – zwyrodnienie torbielowate, EPC

6

Patogeneza chorób jajników

7

Zaburzenia czynnościowe jajników

8

Endokrynologia kliniczna, stosowanie hormonów w celach leczniczych

9

Patologia ciąży

10

Objawy zwiastunowe porodu, fizjologiczny przebieg porodu

11

Poród patologiczny, formy pomocy porodowej

12

Neonatologia – badanie noworodków i postępowanie z nimi

13

Neonatologia – patologia okresu noworodkowego

14

Okres poporodowy

15

Choroby gruczołów sutkowych

Podręczniki:

Dubiel. A.: Rozród psów

Max A.: Koty – Położnictwo i Rozród

Bielański A., Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych

Baier W., Schaetz F.: Położnictwo weterynaryjne

 

Szczegółowy program ćwiczeń

L.P.

Temat

1

Specyfika budowy narządów rozrodczych zwierząt mięsożernych (izolowane narządy rozrodcze), technika badania klinicznego, wziernikowanie pochwy, badanie USG

2

Rozpoznawanie faz cyklu rujowego, wybór terminu krycia– różnice gatunkowe

3

Antykoncepcja farmakologiczna i immunologiczna – prezentacja, metod i preparatów, diagnostyka ciąży

4

Kastracja chirurgiczna psa/kota

5

Kastracja chirurgiczna suki/ kotki

6

Rozpoznawanie i leczenie chorób jajników i pochwy 

7

Rozpoznawanie i leczenie chorób macicy

8

Zachowawcza pomoc porodowa i cięcie cesarskie

9

Diagnostyka i leczenie zaburzeń okresu poporodowego

10

Zabiegi operacyjne na gruczołach sutkowych

11

Test 1 termin- wykłady 1-15 oraz ćwiczenia 1-10,

12

Test 2 termin-   wykłady 1-15, ćwicz. 1-10

 Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyniku testu (regulamin)

Plan ćwiczeń z przedmiotu: Rozród psów i kotów

Rok V semestr 9 rok akademicki 2017/2018

Dzień

WTOREK

Dzień

Ś R O D A

Godz.

14 – 17

Godz.

8 – 11

11 – 14

14 – 17

Grupa

3

Grupa

8

9

10

1

2

7

4

5

6

03.10

1/K

04.10

1/K

1/R

1/D,I

1/K

1/R

1/D,I

1/S

1/R

1/D,I

10.10

2/J,S

11.10

R/I

3/D

4/J

2/R

5/J

4/D

2/D,I

3/R

5/J

17.10

3/D,I

18.10

4/D

2/K

5/S

3/I,S

4/D

5/K

3/I,S

5/K

2/D

24.10

4/K

25.10

3/K

5/J,S

2/D

4/D

3/K

2/J

5/K

4/D,S

4/S

07.11

5/J,R

08.11

5/K

4/D,S

3/R,K

5/K,

2/J,S

3/D,I

4/K,

2/I,S

3/D,S

14.11

10/D,R

15.11

10/J,I

8/D,S

9/K,

10/J,S

8/D,I

9/R,K

10/S,I

8/D,S

9/R,K

21.11

8/D,I

22.11

8/D,S

9/K,

10/J,I

8/D,I

9/R,K

10/J,S

8/D

9/R,K

10/I,S

28.11

9/K

29.11

9/K,

10/J,S

8/D,I

9/R,K

10/J,I

8/D,S

9/R,K

10/S,I

8/D

05.12

6, 7/D,K

06.12

6, 7/D,I

6, 7/K

6, 7/J,

6, 7/J,S

6, 7/D,I

6, 7/R,K

6, 7/I,S

6, 7/D,I

6, 7/R,K

12.12

11/K

13.12

 11/D,I

11/K,R

11/S

 11/D,I

11/R,K

 11/S,

11/D,I

11/R,K

 11/S

 

 

20.01

 12/D,I

12/K,R

12/S

 12/D,I

12/R,K

 12/S,

12/D,I

12/R,K

 12/S

D – dr. n. wet. Artur Dobrzyński

K – lek. wet. Kamil Kacprzak

R – lek. wet. Ruszczak Anna

S – lek. wet. Szymon Kanafa

I – lek. wet. Ilona Kaszak

J – dr hab. Piotr Jurka prof. nadzw.

 UWAGA: Do ćwiczeń studenci mają być zaopatrzeni w fartuchy, ochraniacze na obuwie, czepki, maski, rękawiczki gumowe zwykłe i rękawiczki sterylne

Regulamin przedmiotu

  1. Na każde ćwiczenia obowiązuje posiadanie ubioru ochronnego, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek gumowych zwykłych i wyjałowionych, maski i czepka.
  2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności (niezależnie od przyczyny). Dwa spóźnienia są liczone jako 1 nieobecność. Przekroczenie limitu nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
  3. Zaliczenie przedmiotu Rozród psów i kotów odbywa się w formie testu wyboru obejmujących materiał wykładowy i ćwiczeniowy.

Test składa się z 80 pytań a więc w sumie za wszystkie poprawne odpowiedzi można uzyskać 80 punktów. Minimum niezbędne do zaliczenia wynosi 57 punktów. Nieosiągnięcie minimum powoduje konieczność zaliczenia testu w drugim terminie.

Skala punktów :

 Liczba punktów

 Stopień

 Poniżej 57

 2     (brak zaliczenia)

 58- 62

 3  

 63-67

 3+  

 68-72

 4  

 73-77

 4+

 78-80

 5  

 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych