photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Parazytologia i inwazjologia; sem 6

czwartek 10.09.2015

Parazytologia i inwazjologia

III rok  SEMESTR LETNI 2016/2017

Kierownik Zakładu Parazytologii i Inwazjologii – dr Marcin Wiśniewski /marcin_wisniewski(at)sggw.pl/

Prowadzący przedmiot: dr Maciej Klockiewicz /e-mail: maciej_klockiewicz(at)sggw.pl/

Prowadzący wykłady: dr Ewa Długosz (ED) /ewa_dlugosz(at)sggw.pl/, dr Paweł Górski (PG)

/pawel_gorski(at)sggw.pl/, dr Maciej Klockiewicz (MK) /maciej_klockiewicz(at)sggw.pl/,

dr hab. Wojciech Zygner (WZ) / Wojciech_zygner(at)sggw.pl

 

SEMESTR VI – miejsce: Bud. 23, Aula 4, środy 10-12.

1.03.2017. (PG) W. 31-32. Pasożytnicze stawonogi – wprowadzenie do chorób wywoływanych przez skorupiaki, owady i pajęczaki. Epidemiologia inwazji pasożytów zewnętrznych u ludzi i zwierząt domowych.

8.03.2017. (PG) W. 33-34. Choroby wywoływane przez inwazje owadów pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, koni i zwierząt towarzyszących. Nadwrażliwość bydła na alergeny zawarte w ślinie meszek (Simulium sp.); etapy choroby, środki zapobiegawcze. Komary, bąki. Antykoagulanty owadów krwiopijnych. Gastrerofiloza koni, częstość występowania, objawy i środki zapobiegawcze. Ekstensywność i patogeneza inwazji Oestrus ovis. Hypodermoza bydła. Odpowiedź immunologiczna żywiciela na zarażenie Hypoderma sp. i jej znaczenie w patogenezie i eliminacji inwazji. Zmiany zapalne i martwice skóry przeżuwaczy wywoływane przez larwy much (Lucilla cuprina, Calliphora stimulans).

15.03.2017. (PG) W. 35-36. Choroby wywołane przez pasożytnicze roztocza – wprowadzenie. Świerzb kopytnych i mięsożernych. Nużyce u ludzi i zwierząt. Epidemiologia cheyletielozy.

Świerzb drążący świń, koni, przeżuwaczy i mięsożernych. Świerzb naskórny dużych i małych zwierząt . Świerzb pęcinowy. Ekstensywność i patogeneza tych inwazji. Straty ekonomiczne wynikające z inwazji świerzbowców. Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się świerzbu u zwierząt, sposoby zapobiegania tym inwazjom. Demodekoza psów i jej postacie. Demodekoza bydła, owiec, kóz i koni. Znaczenie genotypu, statusu immunologicznego i diety żywiciela dla wystąpienia i intensywności objawów klinicznych demodekozy. Objawowa Demodekoza u ludzi – epidemiologia. Znaczenie inwazji pajęczaków u ptaków – zoonozy.

22.03.2017. (MK) W. 37-38. Rozpowszechnienie, wykrywanie i mechanizmy oporności na leki pierwotniakobójcze, przeciwrobacze i insektycydy/akarycydy. Parazytologia ekologiczna – naturalne metody zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt.

29.03.2017. (ED) W. 39-40. Oddziaływania w układzie pasożyt – żywiciel. Antygeny pasożytnicze. Główne mechanizmy obronne żywicieli.

5.04.2017. (ED) W. 41-12. Unikanie przez pasożyty efektów odpowiedzi obronnej żywiciela.

Mechanizmy i przykłady unikania przez pasożyty efektów odpowiedzi immunologicznej żywiciela (mimikra molekularna, dystrakcja immunologiczna, immunomodulacja, enzymy neutralizujące tlenek azotu i wolne rodniki, proteazy rozcinające przeciwciała)

19.04.2015. (ED) W. 43-44. Wykorzystanie szczepionek do kontrolowania inwazji pasożytniczych. Nowe trendy w parazytologii klinicznej. Istniejące i przygotowywane szczepionki przeciw inwazjom i/lub skutkom inwazji pasożytniczych pierwotniaków, robaków i stawonogów.

26.04.2017. (ED) W. 45. Pasożyty a alergie u zwierząt i ludzi.

 

Prowadzący ćwiczenia: dr Justyna Bartosik /justyna_bartosik@sggw.pl/, dr Paweł Górski /pawel_gorski@sggw.pl/, dr hab. Wojciech Zygner /wojciech_zygner@sggw.pl/

Miejsce: Bud. 23, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, sala ćwiczeniowa 2120, (wtorki).

PROGRAM ĆWICZEŃ

28.02.2017. (WZ) Nicienie pasożytujące u zwierząt – rodzina Strongylidae i Oesophagostomidae

 • morfologia torebek gębowych i tylnych końców ciała samców słupkowców dużych: Strongylus vulgaris, S. equinus i S. edentatus.

 • drogi inwazji i wędrówki larw słupkowców w żywicielu oraz słupkowców małych (podrodzina Cyathostominae)

 • Inwazje Oesophagostomidae u przeżuwaczy: Oesophagostomum radiatum, O. venulosum, O. columbianum, Chabertia ovina; i świń – O. dentatum); – morfologia, cykle życiowe

 • praktyczne rozpoznawanie inwazji Strongylidae na podstawie badania kału żywicieli

 • uściślenie diagnostyki na podstawie wyników uzyskanych w kulturach larw inwazyjnych

7.03.2017. (JB) Nicienie penetrujące przez skórę: tęgoryjce i węgorki

 • Ancylostomatidae: Ancylostoma canium, A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala – morfologia, cykle życiowe, obserwacja przyżyciowa larw inwazyjnych i osobników dorosłych, diagnozowanie; gatunki tropikalne; zasady zwalczania, problem małej wrażliwości U. stenocephala na leki

 • Tęgoryjce bydła: Bunostomum trigonocephalum, B. phlebotomum – morfologia, cykle życiowe, stosowane leki i profilaktyka

 • Węgorczyce zwierząt gospodarskich i koni: Strongyloides ransomi, S. papillosus, S. westeri) – morfologia, cykle życiowe, drogi zarażenia i zjawisko przemiany pokoleń.

14.03.2017. (WZ). Nicienie z rodziny Trichostrongylidae pasożytujące u przeżuwaczy

 • Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. vitrinus, Cooperia curticei, C. oncophora, Nematodirus filicollis, N. spathiger, N. helvetianus – morfologia, cykle życiowe, umiejscowienie w żywicielu, rozwój poza żywicielem i sposób zarażenia

 • Diagnostyka inwazji Trichostrongylidae, cechy gatunkowe larw inwazyjnych

21.03.2017. (WZ) Inwazje glist i owsików u zwierząt.

 • Ascaris suum, Parascaris equorum, Toxocara (Neoascaris) vitulorum, Toxocara sp., Toxascaris leonina, Ascridia galli – morfologia, cykle życiowe

 • Diagnostyka, zasady odrobaczania i prewencji

 • Enterobius vermicularis – morfologia i biologia, stosowanie leków i znaczenie higieny

 • Oxyuris egui – morfologia, cykl życiowy, leczenie i zapobieganie

 • Heterakis galinarum – morfologia, cykl życiowy, znaczenie w epizootiologii histomonadozy

28.03.2017. (PG). Nicienie pasożytujące w układzie oddechowym ssaków i ptaków. Inwazje nicieni z rodziny Trichuridae

 • Syngamus trachea, Dictyocaulus viviparus, D. filaria, Metastrongylus sp. – morfologia, cykle życiowe, drogi inwazji i wędrówki larw w organizmie, wykrywanie i zwalczanie

 • Włosogłówczyce (Trichuris suis, T. ovis, T. vulpis) – morfologia, cykle życiowe, diagnostyka i problematyka leczenia

Nicienie pasożytujące w mięśniach, tkance łącznej i jamach ciała – cz.1.

4.04.2017. (PG) Nicienie pasożytujące w mięśniach, tkance łącznej i jamach ciała. Kolcogłowy.

Trichinella spiralis – morfologia, cykl życiowy, miejsca predylekcyjne larw mięśniowych, wykrywanie

– Inwazje nicieni skórnych (Dirofilaria repens) i D. immitis (n. sercowych),

– Inwazje francuskiego nicienia sercowegoAngiostrongylus vasorum

– Onchocerca sp., Thelazia sp., Setaria sp.,

 • Dioctophyma renale – morfologia, cykle życiowe, żywiciele pośredni i parateniczni, diagnostyka i problematyka leczenia

 • Kolcogłowy (Macracanthorhynchus hirudinaceus) – morfologia, cykl życiowy, diagnostyka i leczenie.

11.05.2017. Kolokwium III – inwazje nicieni (JB, PG, WZ)

25.04.2017. (PG). Owady pasożytnicze (1)

 • Wszoły (Menopon sp., Lipeurus sp., Columbicola sp., Bovicola sp., Trichodectes sp., Werneckiella sp.) – morfologia, cykle życiowe, diagnostyka i leczenie

 • Wszy (Pediculus humanus, Phthirius pubis, Haematopinus sp., Linognathus sp.) – morfologia, cykl życiowy, diagnostyka i leczenie

9.05.2017. (PG). Owady pasożytnicze (2)

 • pchły (Pulex irritans, Ctenocephalides sp., Ceratophyllus gallinae) – morfologia, cykl życiowy, diagnostyka i leczenie; rola pcheł jako żywicieli pośrednich Dipylidium caninum, Hymenolepis diminuta i H. nana; dyskusja o metodach zwalczania pcheł u mięsożernych

 • pluskwy (Cimex lectularius) – wykrywanie i zwalczanie

16.05.2017. (PG) Owady pasożytnicze (3)

 • gzy koni (Rhinoestrus purpureus, Gasterophilus intestinalis, G. veterinus, G. nasalis, G. haemorrhoidalis, G. pecorum, G. inermis) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie

 • gzy bydła (Hypoderma bovis, H. lineatum) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie

 • Oestrus ovis – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie, diagnostyka różnicowa z inwazją tasiemca kręćkowego Multiceps multiceps

23.05.2017. (PG). Owady pasożytnicze (4)

 • meszki (Simulium sp.), bąki (Tabanus sp.) i komary (Culex sp., Anopheles sp.) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie

 • Wpleszcze – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji Melophagus ovinus

 • Inne narzępikowate

 • Muszyce

30.05.2017. (WZ) Choroby wywołane przez pasożytnicze roztocza u zwierząt domowych

 • ogólna charakterystyka roztoczy

 • świerzbowce drążące (Sarcoptes sp., Notoedres cati) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb pęcinowy (Chorioptes sp.) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb naskórny (Psoroptes sp.) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb uszny psów i kotów (Otodectes cynotis) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb drobiu (Cnemidocoptes mutans, Cytodites nudus) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie inwazji

6.06.2017. (WZ) Nużyca bydła i psów, inwazje ptaszyńców, obrzeżków i kleszczy

 • nużyca (Demodez bovis, D. canis) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie inwazji

 • inwazje kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor pictus, Haemaphysalis concinna)

 • morfologia, cykle życiowe, zwalczanie inwazji

 • Argas reflexus i Cheyletiella sp. – omówienie

Wrzęchy – morfologia i cykle życiowe

Repetytorium – inwazje pasożytów zewnętrznych u zwierząt.

13.06.2017. KOLOKWIUM IV – Inwazje pasożytów zewnętrznych.

20.06.2017. Zaliczenie semestru letniego.

 Literatura i materiały pomocnicze:

1) Anderson R.C. Nematode Parasites of Verterbrates. Their development and transmission, 2nd ed. CABI. 2000.

2) Bowman Dwight D. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Edra Urban & Partner. Wrocław 2012.

3) Bowman D.D. Parasitology for Veterinarians. WB Sanders 2000.

4) FAO Animal health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of helminth parasites of swine, Rome 1998.

5) FAO Animal Health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites, Rome 1998.

6) Georgi J.R., Georgi M.E. Canine clinical parasitology, Lea & Febiger 1992.

7) Bowman D.D., Hendrix Ch.M., Lindsay D.S., Barr S.C. Feline clinical parasitology. Iowa State University Press, 2002.

8) Kassai T. Veterinary Helminthology. Butterworth-Heinemann, 1999

9) Urquhart G.M. et al. Veterinary Parasitology, Longman Group UK 1987.10) Wall R. Shearer D. Veterinary entomology. Chapman & Hall 1997.

11) Warren K.S. Immunology and molecular biology of parasitic infections. Blackwell Scientific Publ. 1993

12) Dziubek Z. (red). Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL 1996

13) J.L. Gundłach, A. B. Sadzikowski – „Diagnostyka i zwalcznie inwazji pasożytów u zwierząt” WAR, Lublin 1995

14) J. L. Gundłach, A.B.Sadzikowski – „Parazytologia i parazytozy zwierząt”, PWRiL, 2004

15) S. Furmaga – „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych” PWRiL 1983

16) Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red) Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL 1999.

17) F. Piotrowski – „Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych”, PWRiL, 1980

18) W. Stefański – „Parazytologia weterynaryjna” t. I i II, PWRiL, 1968

19) W. Stefański, E. Żarnowski – „Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt, PWRiL 1968

20) Ziomko I., Cencek T. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich – wybrane metody diagnostyczne. W-wa 1999.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych