photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Parazytologia i inwazjologia; sem 6

czwartek 10.09.2015

PARAZYTOLOGIA I INWAZJOLOGIA III ROK SEMESTR LETNI 2017/2018

Kierownik Zakładu Parazytologii i Inwazjologii – dr hab. Marcin Wiśniewski /marcin_wisniewski@sggw.pl/

Prowadzący przedmiot: dr Maciej Klockiewicz /maciej_klockiewicz@sggw.pl/

Prowadzący ćwiczenia: dr Justyna Bartosik /justyna_bartosik@sggw.pl/, dr Paweł Górski /pawel_gorski@sggw.pl/, dr hab. Wojciech Zygner /wojciech_zygner@sggw.pl/

Miejsce: Bud. 23, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, sala ćwiczeniowa 2120, (wtorki).

27.02.2018. (WZ) Nicienie pasożytujące u zwierząt – rodzina Strongylidae i Oesophagostomidae

 • morfologia torebek gębowych i tylnych końców ciała samców słupkowców dużych: Strongylus vulgaris, S. equinus i S. edentatus.

 • drogi inwazji i wędrówki larw słupkowców w żywicielu oraz słupkowców małych (podrodzina Cyathostominae)

 • Inwazje Oesophagostomidae u przeżuwaczy: Oesophagostomum radiatum, O. venulosum, O. columbianum, Chabertia ovina; i świń – O. dentatum); – morfologia, cykle życiowe

 • praktyczne rozpoznawanie inwazji Strongylidae na podstawie badania kału żywicieli

 • uściślenie diagnostyki na podstawie wyników uzyskanych w kulturach larw inwazyjnych

6.03.2018. (JB) Nicienie penetrujące przez skórę: tęgoryjce i węgorki

 • Ancylostomatidae: Ancylostoma canium, A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala – morfologia, cykle życiowe, obserwacja przyżyciowa larw inwazyjnych i osobników dorosłych, diagnozowanie; gatunki tropikalne; zasady zwalczania, problem małej wrażliwości U. stenocephala na leki

 • Tęgoryjce bydła: Bunostomum trigonocephalum, B. phlebotomum – morfologia, cykle życiowe, stosowane leki i profilaktyka

 • Węgorczyce zwierząt gospodarskich i koni: Strongyloides ransomi, S. papillosus, S. westeri) – morfologia, cykle życiowe, drogi zarażenia i zjawisko przemiany pokoleń.

13.03.2018. (WZ). Nicienie z rodziny Trichostrongylidae pasożytujące u przeżuwaczy

 • Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. vitrinus, Cooperia curticei, C. oncophora, Nematodirus filicollis, N. spathiger, N. helvetianus – morfologia, cykle życiowe, umiejscowienie w żywicielu, rozwój poza żywicielem i sposób zarażenia

 • Diagnostyka inwazji Trichostrongylidae, cechy gatunkowe larw inwazyjnych

20.03.2018. (WZ) Inwazje glist i owsików u zwierząt.

 • Ascaris suum, Parascaris equorum, Toxocara (Neoascaris) vitulorum, Toxocara sp., Toxascaris leonina, Ascridia galli – morfologia, cykle życiowe

 • Diagnostyka, zasady odrobaczania i prewencji

 • Enterobius vermicularis – morfologia i biologia, stosowanie leków i znaczenie higieny

 • Oxyuris egui – morfologia, cykl życiowy, leczenie i zapobieganie

 • Heterakis galinarum – morfologia, cykl życiowy, znaczenie w epizootiologii histomonadozy

27.03.2018. (PG). Nicienie pasożytujące w układzie oddechowym ssaków i ptaków. Inwazje nicieni z rodziny Trichuridae

 • Syngamus trachea, Dictyocaulus viviparus, D. filaria, Metastrongylus sp. – morfologia, cykle życiowe, drogi inwazji i wędrówki larw w organizmie, wykrywanie i zwalczanie

 • Włosogłówczyce (Trichuris suis, T. ovis, T. vulpis) – morfologia, cykle życiowe, diagnostyka i problematyka leczenia

Nicienie pasożytujące w mięśniach, tkance łącznej i jamach ciała – cz.1.

10.04.2018. (PG) Nicienie pasożytujące w mięśniach, tkance łącznej i jamach ciała. Kolcogłowy.

Trichinella spiralis – morfologia, cykl życiowy, miejsca predylekcyjne larw mięśniowych, wykrywanie

– Inwazje nicieni skórnych (Dirofilaria repens) i D. immitis (n. sercowych),

– Inwazje francuskiego nicienia sercowegoAngiostrongylus vasorum

– Onchocerca sp., Thelazia sp., Setaria sp.,

 • Dioctophyma renale – morfologia, cykle życiowe, żywiciele pośredni i parateniczni, diagnostyka i problematyka leczenia

 • Kolcogłowy (Macracanthorhynchus hirudinaceus) – morfologia, cykl życiowy, diagnostyka i leczenie.

17.04.2018. Kolokwium III – inwazje nicieni (JB, PG, WZ)

24.04.2018. (PG). Owady pasożytnicze (1)

 • Wszoły (Menopon sp., Lipeurus sp., Columbicola sp., Bovicola sp., Trichodectes sp., Werneckiella sp.) – morfologia, cykle życiowe, diagnostyka i leczenie

 • Wszy (Pediculus humanus, Phthirius pubis, Haematopinus sp., Linognathus sp.) – morfologia, cykl życiowy, diagnostyka i leczenie

8.05.2018. (PG). Owady pasożytnicze (2)

 • pchły (Pulex irritans, Ctenocephalides sp., Ceratophyllus gallinae) – morfologia, cykl życiowy, diagnostyka i leczenie; rola pcheł jako żywicieli pośrednich Dipylidium caninum, Hymenolepis diminuta i H. nana; dyskusja o metodach zwalczania pcheł u mięsożernych

 • pluskwy (Cimex lectularius) – wykrywanie i zwalczanie

15.05.2018. (PG) Owady pasożytnicze (3)

 • gzy koni (Rhinoestrus purpureus, Gasterophilus intestinalis, G. veterinus, G. nasalis, G. haemorrhoidalis, G. pecorum, G. inermis) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie

 • gzy bydła (Hypoderma bovis, H. lineatum) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie

 • Oestrus ovis – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie, diagnostyka różnicowa z inwazją tasiemca kręćkowego Multiceps multiceps

22.05.2018. (PG). Owady pasożytnicze (4)

 • meszki (Simulium sp.), bąki (Tabanus sp.) i komary (Culex sp., Anopheles sp.) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie

 • Wpleszcze – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji Melophagus ovinus

 • Inne narzępikowate

 • Muszyce

29.05.2018. (WZ) Choroby wywołane przez pasożytnicze roztocza u zwierząt domowych

 • ogólna charakterystyka roztoczy

 • świerzbowce drążące (Sarcoptes sp., Notoedres cati) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb pęcinowy (Chorioptes sp.) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb naskórny (Psoroptes sp.) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb uszny psów i kotów (Otodectes cynotis) – morfologia, cykl życiowy, zwalczanie inwazji

 • świerzb drobiu (Cnemidocoptes mutans, Cytodites nudus) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie inwazji

5.06.2018. (WZ) Nużyca bydła i psów, inwazje ptaszyńców, obrzeżków i kleszczy

 • nużyca (Demodez bovis, D. canis) – morfologia, cykle życiowe, zwalczanie inwazji

 • inwazje kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor pictus, Haemaphysalis concinna)

 • morfologia, cykle życiowe, zwalczanie inwazji

 • Argas reflexus i Cheyletiella sp. – omówienie

Wrzęchy – morfologia i cykle życiowe

Repetytorium – inwazje pasożytów zewnętrznych u zwierząt.

12.06.2018. KOLOKWIUM IV – Inwazje pasożytów zewnętrznych.

19.06.2018. Zaliczenie semestru letniego.

 Literatura i materiały pomocnicze:

1) Anderson R.C. Nematode Parasites of Verterbrates. Their development and transmission, 2nd ed. CABI. 2000.

2) Bowman Dwight D. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Edra Urban & Partner. Wrocław 2012.

3) Bowman D.D. Parasitology for Veterinarians. WB Sanders 2000.

4) FAO Animal health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of helminth parasites of swine, Rome 1998.

5) FAO Animal Health Manual: Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites, Rome 1998.

6) Georgi J.R., Georgi M.E. Canine clinical parasitology, Lea & Febiger 1992.

7) Bowman D.D., Hendrix Ch.M., Lindsay D.S., Barr S.C. Feline clinical parasitology. Iowa State University Press, 2002.

8) Kassai T. Veterinary Helminthology. Butterworth-Heinemann, 1999

9) Urquhart G.M. et al. Veterinary Parasitology, Longman Group UK 1987.10) Wall R. Shearer D. Veterinary entomology. Chapman & Hall 1997.

11) Warren K.S. Immunology and molecular biology of parasitic infections. Blackwell Scientific Publ. 1993

12) Dziubek Z. (red). Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL 1996

13) J.L. Gundłach, A. B. Sadzikowski – „Diagnostyka i zwalcznie inwazji pasożytów u zwierząt” WAR, Lublin 1995

14) J. L. Gundłach, A.B.Sadzikowski – „Parazytologia i parazytozy zwierząt”, PWRiL, 2004

15) S. Furmaga – „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych” PWRiL 1983

16) Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red) Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL 1999.

17) F. Piotrowski – „Pasożyty zewnętrzne przeżuwaczy domowych i łownych”, PWRiL, 1980

18) W. Stefański – „Parazytologia weterynaryjna” t. I i II, PWRiL, 1968

19) W. Stefański, E. Żarnowski – „Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt, PWRiL 1968

20) Ziomko I., Cencek T. Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich – wybrane metody diagnostyczne. W-wa 1999.

Parazytologia i Inwazjologia

– program wykładów w roku akademickim 2017/18

Kierownik Zakładu Parazytologii i Inwazjologii – dr hab. Marcin Wiśniewski /marcin_wisniewski@sggw.pl/

Prowadzący przedmiot: dr Maciej Klockiewicz /e-mail: maciej_klockiewicz@sggw.pl/

Prowadzący wykłady: dr Ewa Długosz (ED) /ewa_dlugosz@sggw.pl/, dr Paweł Górski (PG)

/pawel_gorski@sggw.pl/, dr Maciej Klockiewicz (MK) /maciej_klockiewicz@sggw.pl/,

dr hab. Wojciech Zygner (WZ) /wojciech_zygner@sggw.pl/

SEMESTR V – miejsce: Bud. 23, Aula 3, środy 10-12.

4.10.2017. (MK) W. I-II. Definicja i rodzaje pasożytnictwa. Zależności między żywicielami i pasożytami. Występowanie pasożytów w świecie zwierząt. Przystosowania do pasożytnictwa. Przystosowania fizjologiczne i behawioralne do pasożytniczego trybu życia (modyfikacje głównych szlaków metabolicznych, zróżnicowanie metaboliczne różnych stadiów rozwojowych pasożytów). Potencjał biotyczny pasożytów i jego realizacja. Główne drogi inwazji i modyfikacje ułatwiające zasiedlanie żywiciela.

11.10.2017. (WZ) W. III-IV. Patologia i immunopatologia inwazji pierwotniaków z typu Sarcomastigophora pasożytujących w przewodzie pokarmowym lub drogach rodnych zwierząt domowych i dzikich (Giardia spp., Histomonas sp., Trichomonas spp., Entamoeba spp.)

18.10.2017. (WZ) W. V-VI. Patologia, immunobiologia, epidemiologia i zapobieganie inwazjom pierwotniaków z typu Sarcomastigophora i Apicomplexa pasożytujących we krwi żywicieli (Trypanosoma spp., Leishmania spp., Babesia spp., Theileria spp., Plasmodium spp.).

25.10.2017. (WZ) W. 7-8. Patologia, immunobiologia , epidemiologia i prewencja inwazji pierwotniaków z typu Sarcomastigophora i Apicomplexa pasożytujących we krwi żywicieli (Trypanosoma spp., Leishmania spp., Babesia spp., Theileria spp., Plasmodium spp.).

8.11.2017. (MK) W. IX-X. Rola tegumentu w biologii i patogenności przywr. Patologia i immunobiologia inwazji przywr z rodzin Fasciolidae (Fasciola hepatica), Dicrocoelidae i Paramphistomatidae u zwierząt gospodarskich. Karcinogenna rola przywr – przegląd inwazji.

15.11.2017. (PG) W. XI-XII. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji przywr z rodzin: Schistosomatidae, Opisthorchidae, Prosthogonimidae, Diplostomatidae.

22.11.2017. (WZ) W. XIII-XIV. Rola tegumentu w biologii i patogenności tasiemców. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji tasiemców z rodziny Taenidae u żywicieli pośrednich i ostatecznych. Wągrzyce i bąblowice. Zoonozy wywoływane przez tasiemce.

29.11.2017. (WZ) W. XV-XVI. Patologia, immunobiologia i epidemiologia inwazji tasiemców z rodziny Anoplocephalidae, Hymenolepididae, Davaneidae, Dilepididae pasożytujących u ssaków i ptaków.

6.12.2017. (PG) W. XVII-XVIII. NICIENIE – morfologia i biologia. Znaczenie pasożytniczych nicieni w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej – przegląd. Caenorhabditis elegans – znaczenie tych robaków w parazytologii eksperymentalnej. Przegląd inwazji słupkowców dużych i małych u koniowatych. Problem narastającej lekooporności słupkowców u koni. Chabertioza owiec, ezofagostomoza owiec, bydła i świń.

13.12.2017. (PG) W. XIX-XX. Inwazje nicieni z rodzin Strongylidoidea oraz Ancylostomatidea. Ekstensywność i patogenność inwazji węgorków (Strongyloides spp.). Ekstensywność inwazji Ancylostoma caninum i Uncinaria stenocephala u mięsożernych. Formy kliniczne tęgoryjczyc. Reakcje immunologiczne i immunopatologiczne towarzyszące inwazjom węgorków i tęgoryjców. Epizootiologia tęgoryjczyc, problem larw wstrzymanych, znaczenie transmisji transuteralnej i laktogennej. Zoonozy wywoływane przez tęgoryjce mięsożernych (cutaneous larva migrans). Tęgoryjczyce przeżuwaczy.

20.12.2017. (PG). W. XXI-XXII. Inwazje nicieni z rodziny Trichostrongylidae u bydła i małych przeżuwaczy. Zjawiska samowyleczenia (self cure) i skoku wiosennego (spring rise). Ekstensywność i znaczenie inwazji Ostertagia ostertagi Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta, Nematodirus battus, Trichostrongylus colubriformis) Postacie kliniczne hemonchozy i ostertagiozy owiec. Czy reakcja samowyleczenia jest korzystna dla żywiciela? Skok wiosenny – występowanie, źródła i mechanizmy.

3.01.2018. (MK) W. XXIII-XXIV. Nicienie pasożytujące w układzie oddechowym drobiu, przeżuwaczy, świń, dzików i mięsożernych. Ekstensywność, patogeneza i zapobieganie inwazji nicieni z rodzin Syngamidae, Metastrongylidae, Protostrongylidae. Epizootiologia inwazji Angiostrongylus vasorum ( francuski robak sercowy).

10.01.2018. (WZ). W. XXV-XXVI. Inwazje glist i owsików u zwierząt towarzyszących i hodowlanych. Patologia i immunobiologia inwazji nicieni z rodzin Ascaridoidea i Anisakidae (Ascaris lumbricoides/suum, Parascaris equorum, Toxocara vitulorum, Toxocara canis, Baylascaris procyonis. Zoonozy wywoływane przez Toxocara spp. oraz nicienie z rodziny Anisakidae. Patogeneza inwazji nicieni z rodziny Oxyuroidea: O. equi, Sephacia sp.).

17.01.2018. (MK). W. XXVII-XXVIII. Ekstensywność i immunobiologia inwazji nicieni z rodzin: Spiruroidea (Spirocerca sp., Habronema sp., Draschia sp., Thelazia sp., Gongylonema sp.) Filarioidea: Inwazje Dirofilaria repens w Polsce, Dirofilaria immitis, Setaria sp., Onchocerca sp.).

24.01.2018. (MK) W. XXIX-XXX. Ekstensywność i immunobiologia inwazji nicieni z rodzin: Trichuroidea (Trichuris sp., Trichinella sp., Capillaria sp.) u zwierząt hodowlanych i towarzyszących. Kliniczne i epidemiologiczne znaczenie inwazji Trichinella sp. u zwierząt i ludzi.

 SEMESTR VI – miejsce: Bud. 23, Aula 4, środy 10-12.

28.02.2018. (PG) W. XXXI-XXXII. Pasożytnicze stawonogi – wprowadzenie do chorób wywoływanych przez skorupiaki, owady i pajęczaki. Epidemiologia inwazji pasożytów zewnętrznych u ludzi i zwierząt domowych.

7.03.2018. (PG) W. XXXIII-XXXIV. Choroby wywoływane przez inwazje owadów pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, koni i zwierząt towarzyszących. Nadwrażliwość bydła na alergeny zawarte w ślinie meszek (Simulium sp.); etapy choroby, środki zapobiegawcze. Komary, bąki. Antykoagulanty owadów krwiopijnych. Gastrerofiloza koni, częstość występowania, objawy i środki zapobiegawcze. Ekstensywność i patogeneza inwazji Oestrus ovis. Hypodermoza bydła. Odpowiedź immunologiczna żywiciela na zarażenie Hypoderma sp. i jej znaczenie w patogenezie i eliminacji inwazji. Zmiany zapalne i martwice skóry przeżuwaczy wywoływane przez larwy much (Lucilla cuprina, Calliphora stimulans).

14.03.2018. (PG) W. XXXV-XXXVI. Choroby wywołane przez pasożytnicze roztocza – wprowadzenie. Świerzb kopytnych i mięsożernych. Nużyce u ludzi i zwierząt. Epidemiologia cheyletielozy. Świerzb drążący świń, koni, przeżuwaczy i mięsożernych. Świerzb naskórny dużych i małych zwierząt. Świerzb pęcinowy. Ekstensywność i patogeneza tych inwazji. Straty ekonomiczne wynikające z inwazji świerzbowców. Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się świerzbu u zwierząt, sposoby zapobiegania tym inwazjom. Demodekoza psów i jej postacie. Demodekoza bydła, owiec, kóz i koni. Znaczenie genotypu, statusu immunologicznego i diety żywiciela dla wystąpienia i intensywności objawów klinicznych demodekozy. Objawowa demodekoza u ludzi – epidemiologia. Znaczenie inwazji pajęczaków u ptaków – zoonozy.

21.03.2018. (MK) W. XXXVII-XXXVIII. Rozpowszechnienie, wykrywanie i mechanizmy oporności na leki przeciwpasożytnicze: pierwotniakobójcze, przeciwrobacze i insektycydy/akarycydy. Parazytologia ekologiczna – naturalne metody zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt.

28.03.2018. (ED) W. XXXIX-XL. Oddziaływania w układzie pasożyt – żywiciel. Antygeny pasożytnicze. Główne mechanizmy obronne żywicieli.

11.03.2018. (ED) W. XLI-XLII. Unikanie przez pasożyty efektów odpowiedzi obronnej żywiciela.

Mechanizmy i przykłady unikania przez pasożyty efektów odpowiedzi immunologicznej żywiciela (mimikra molekularna, dystrakcja immunologiczna, immunomodulacja, enzymy neutralizujące tlenek azotu i wolne rodniki, proteazy rozcinające przeciwciała)

18.03.2018. (ED) W. XLIII-XLIV. Wykorzystanie szczepionek do kontrolowania inwazji pasożytniczych. Nowe trendy w parazytologii klinicznej. Istniejące i przygotowywane szczepionki przeciw inwazjom i/lub skutkom inwazji pasożytniczych pierwotniaków, robaków i stawonogów.

25.03.2018. (ED) W. XLV. Pasożyty a alergie u zwierząt i ludzi.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych