photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Choroby małych przeżuwaczy

piątek 18.09.2015

Choroby małych przeżuwaczy (fakultet)

Osoby, które są zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o pilne zgłoszenie poczta elektroniczną (jaroslaw_kaba(at)sggw.pl). W pierwszych dniach października spotkamy się na zajęciach organizacyjnych na których ustalimy daty zajęć teoretycznych. Całodzienne zajęcia praktyczne odbywają się w dniach 17-18.10.2015.

Przedmiot prowadzony jest przez 1 semestr w wymiarze 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Zaliczenie odbywa się na zasadzie aktywności na zajęciach. Aktywność jest punktowana (obecność na ćwiczeniach 1 punkt za godzinę, obecność na wykładach 0,5 punktu za godzinę. Obecność na zajęciach terenowych jest obowiązkowa. Kolokwium końcowe obejmuje materiał ćwiczeniowy i wykładowy. Zaliczenie otrzymuje się po zdobyciu co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów +1 punkt.

 

Osoba prowadząca wykłady: dr Jarosław Kaba, prof. E. Bagnicka (IGiHZ PAN Jastrzębiec), prof. J. Krzyżewski (IGiHZ PAN Jastrzębiec)

Osoby prowadzące ćwiczenia: dr Jarosław Kaba, prof. E. Bagnicka, dr Lucjan Witkowski, dr Olga Szaluś-Jordanow, dr Michał Czopowicz, lek. wet. Sławomir Kowalczyk, lek wet. Marcin Mickiewicz

 

Literatura i materiały pomocnicze

Kaba J. Choroby kóz (w Chów i hodowla kóz, pod red. J. Wójtowski), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013

Matthews J. Diseases of the goat, Blackwell Science, 2009

Smith M. C., Sherman D. M. Goat Medicine. Willey-Blackwell, 2009

Pugh D.G. Sheep&Goat Medicine. W.B. Saunders Company, 2002

Szczegółowy program wykładów

L.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Małe przeżuwacze jako zwierzęta użytkowe i towarzyszące. Aktualny stan chowu i hodowli kóz i owiec w Polsce.

1

2.

Rasy i typy użytkowe kóz i owiec.

1

3.

Budynki inwentarskie i ich wyposażenie. Systemy utrzymania. Warunki zoohigieniczne.

1

4.

Choroby pasożytnicze – pasożyty zewnętrzne

1

5.

Choroby pasożytnicze – pasożyty wewnętrzne

1

6.

Choroby układu rozrodczego. Ronienia.

1

7.

Choroby skóry i układu ruchu

1

8.

Choroby układu pokarmowego

2

9.

Choroby układu oddechowego

2

10.

Choroby przebiegające z objawami nerwowymi

2

11.

Choroby przebiegające z wyniszczeniem. Choroby niedoborowe i zatrucia

2

 Wykłady odbywają się:

 Szczegółowy program ćwiczeń

L.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Obchodzenie się z małymi przeżuwaczami, unieruchamianie zwierząt. Badanie kliniczne pojedynczego zwierzęcia, przegląd stada.

4*

2.

Zabiegi hodowlane – rutynowa opieki nad zwierzętami – karmienie, ścielenie, usuwanie obornika.

2*

3.

Żywienie.

2*

4.

Programy hodowlane.

2*

5.

Podawanie leków (i.m., s.c., i.v.), pobieranie próbek do badań laboratoryjnych, tuberkulinizacja, korekcja racic.

4*

6.

Dój kóz. Pobieranie próbek mleka.

4*

7.

Choroby wymienia i ich diagnostyka. Badanie laboratoryjne mleka (badanie mikrobiologiczne, badanie liczby komórek somatycznych).

2*

8.

Zarządzanie zdrowiem stada małych przeżuwaczy

1

10.

Diagnostyka sekcyjna chorób małych przeżuwaczy

2

11.

Podstawowe zabiegi chirurgiczne u małych przeżuwaczy

4

12.

Diagnostyka różnicowa chorób kóz – przypadki kliniczne.

2

13.

Zaliczenie końcowe

1

 

Ćwiczenia odbywają się w dniach, w których mamy do dyspozycji odpowiednie przypadki kliniczne. O dacie, godzinie i miejscu ćwiczeń studenci będą poinformowani na bieżąco pocztą elektroniczną.

 

* zajęcia w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w dniach 17-18.10.2015

 

 dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW

Warszawa, 29.09.2015

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych