photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Chirurgia i anestezjologia psów i kotów

niedziela 20.09.2015

Chirurgia i anestezjologia psów i kotów

 Informacje ogólne:

Status przedmiotu- przedmiot obligatoryjny

Semestr – 9

Wymiar zajęć (45 godzin ćwiczeń i 15 godzin wykładów)

Forma zaliczenia:   zaliczenie w formie pisemnej wg harmonogramu

                       Egzamin końcowy: w formie pisemnej

 

Osoba prowadząca przedmiot cząstkowy: prof. dr hab. Marek Galanty

Prowadzący wykłady:   prof. dr hab. Marek Galanty

Prowadzący ćwiczenia:

 • dr hab. Marek Galanty   (MG)
 • dr hab. Jacek Sterna prof. nadzw (JS)
 • dr Beata Degórska (BD)
 • dr Teresa Mastalerz (TM)
 • dr Piotr Trębacz (PT)
 • lek. wet. Jan Frymus (JF)
 • lek. wet. Aleksandra Totkowicz (AT)
 • lek. wet. Agata Migdalska (AM)

 

Jednostka organizacyjna – Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 Cele nauczania przedmiotu

Celem nauczania jest nauczanie chirurgii ogólnej, anestezjologii, diagnostyki i leczenia chirurgicznych chorób u małych (pies kot).

Szczegółowy program wykładów z Chirurgii i anestezjologii w ramach przedmiotu Choroby psów i kotów :

 1. Niedrożność górnych dróg oddechowych. Choroby powodujące niedrożność górnych dróg oddechowych. Objawy i rozpoznawanie różnicowe. Wskazania do leczenia operacyjnego
 2. Chirurgia wybranych chorób w obrębie klatki piersiowej, urazy, gromadzenie płynu w jamie opłucnej torakotomia
 3. Laparotomia u zwierząt. Wskazania do laparotomii. Rodzaje cięć brzucha. Zamknięcie powłok po laparotomii
 4. Choroby przełyku u małych zwierząt. Rodzaje, objawy kliniczne i rozpoznanie. Postępowanie lecznicze
 5. Rozszerzenie i skręt żołądka. Istota choroby, etiopatogeneza. Objawy i rozpoznawanie. Leczenie zachowawcze i operacyjne
 6. Niedrożności jelit. Rodzaje niedrożności. Objawy kliniczne i rozpoznawanie –Wskazania do leczenia operacyjnego.
 7. Niedrożności dróg moczowych. Objawy, rozpoznawanie, leczenie Cz I
 8. Niedrożności dróg moczowych. Objawy, rozpoznawanie, leczenie Cz. II
 9. Przepukliny, przyczyny i rodzaje przepuklin, objawy kliniczne, zasady postępowania terapeutycznego
 10. Zapalenie otrzewnej. Występowanie, przyczyny, objawy i rozpoznawanie, leczenie       st
 11. Przyczyny, klasyfikacja, objawy i rozpoznawanie przerwań ciągłości kości u zwierząt. Doraźne postępowanie w przypadku złamań kości. Biologia gojenia się złamania. Zachowawcze metody leczenia złamań
 12. Wskazania i metody operacyjnego leczenia złamań. Powikłania w leczeniu złamań.
 13. Zwichnięcia stawów
 14. Pacjent pourazowy, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.
 15. Operacyjne metody leczenia nowotworów u małych zwierząt.. Wskazania do operacji. Metody chirurgicznego leczenia nowotworów

 Szczegółowy program ćwiczeń z Chirurgii i anestezjologii w ramach przedmiotu Choroby psów i kotów:

Tematy ćwiczeniowe oraz osoby prowadzące zajęcia:

 1. Choroby ucha zewnętrznego: rany, krwiaki, nowotwory, stany zapalne (TM)
 2. Diagnostyka i leczenie chirurgiczne schorzeń powodujących zaburzenia w oddawaniu moczu (niedrożność cewki moczowej, kamice pęcherza moczowego, nowotwory, rany) (MG)
 3. Przepukliny: pachwinowa, pępkowa, przepony miednicy, pourazowa (BD)
 4. Choroby oczodołu, powiek, gałki ocznej (TM)
 5. Rany – przyczyny, rodzaje ran, opis rany, objawy, diagnostyka, postępowanie (PT)
 6. Choroby związane z niedrożnością przewodu pokarmowego – wgłobienie, skręt żołądka, nowotwory żołądka i jelit, konglomerat, ciała obce, choroby odźwiernika (BD)
 7. Zasady kwalifikacji pacjenta do grup zagrożenia anestezjologicznego wg ASA z uwzględnieniem wieku, stanu klinicznego, stopnia zaawansowania choroby (TM)
 8. Kastracja osobników męskich, wnętrostwo (PT)
 9. Traumatologia: zwichnięcia, złamania (BD)
 10. Postępowanie w znieczuleniu pacjentów: młodych, starych, z niewydolnością sercowo-naczyniową, z chorobami nerek i gruczołów dokrewnych, z chorobami metabolicznymi (TM)
 11. Laparotomia i zabiegi na terenie jamy brzusznej (gastrotomia, enterectomia, splenectomia) (MG)
 12. Diagnozowani i leczenie chirurgiczne schorzeń odbytu: nowotwór odbytu, wypadnięcie odbytnicy, choroby zatok przyodbytowych, (zapalenie, zmiany nowotworowe) (PT)
 13. Choroby zębów i przyzębia – ropnie około zębowe, kamień nazębny, urazy zębów i trzewioczaszki (TM)
 14. Diagnostyka i leczenie chirurgiczne nowotworów skóry i tkanek miękkich (MG/PT)
 15. Amputacje: kończyn, palców, ogona (MG/BD)

 

Spis literatury obowiązującej:

 1. Chirurgia małych zwierząt. Pod red M. Galanty  PWRiL
 2. Kobryń H, Kobryńczuk F. – Anatomia zwierząt, PWN

 

Plan ćwiczeń z chirurgii psów i kotów, rok V, semestr IX, 2017/2018                                                                           
PONIEDZIAŁEK

 

8.30-10.40

11.15-13.30

DATA/GRUPA

VI

VII

VIII

V

IX

X

2.X.2017

MG/OT 4

JF/JS 3

BD 1

MG/OT 4

BD/JF 1

JS 3

9.X.2017

BD/JF 1

PT/OT 4

JS 3

JF/JS 3

PT/OT 4

BD 1

16.X.2017

JS 8

BD/JF 1

PT/OT 4

BD/JF 1

TM 7

PT /OT 4

23.X.2017

BD/JF 11

PT/AM 8

TM 7

BD/ JF 11

PT/AM 6

TM 7

30.X.2017

JS/JF 3

BD 11

PT 6

PT 12

BD/AM 11

TM 10

6.XI.2017

TM 7

MG/AM 2

BD/JF 11

TM 7

MG/AM 2

BD/JF 11

13.XI.2017

MG/OT 2

JS/AM 9

TM 10

MG/ OT 2

TM 10

JS/AM 15

20.XI.2017

TM 10

PT 12

MG/AM 8

TM 10

MG/AM 8

PT 12

27.XI.2017

TM 13

JS/AM 15

PT 12

TM 13

JS 9

PT/AM 6

4.XII.2017

JS 9

TM 7

PT/AM 5

PT/OT 5

JF/TM 3

JS/AM 9

11.XII.2017

JS/AM 15

PT 5

TM 13

JS 15

PT 5

MG/AM 8

18.XII.2018

PT 5

TM/JF 6

BD/OT 14

JS/ OT 9

TM 13

PT 5

8.I.2018

PT 12

BD 14

JS 9

MG/AM 8

PT 12

BD/JF 14

15.I.2018

BD/JF 14

TM 13

JS/AM 15

PT 6

BD/JF 14

TM 13

22.I.2018

BD 6

TM 10

PT/AM 2

BD/JF 14

JS/AM 15

OT/PT 2

 

 

Plan ćwiczeń z chirurgii psów i kotów, studia polskojęzyczne, rok V, semestr IX, 2017/2018                           
WTOREK

 

8.30-10.45

11.15-13.30

 

DATA/GRUPA

I

II

III

IV

3.X.2017

TM 10

BD/JF 1

JS/AM 15

BD/OT 1

10.X.2017

BD/JF 1

PT/OT 4

BD 1

PT/OT 4

17.X.2017

JS/AM 3

BD 11

MG/OT 2

BD 11

24.X.2017

TM 7

PT/AM 8

TM 10

MG/ AM 8

31.X.2017

BD/JF 5

PT 6

JS/JF 3

TM 7

7.XI.2017

PT 2

TM 7

PT 6

TM 13

14.XI.2017

PT 6

JS/JF 3

PT/AM 8

JS/JF 3

21.XI.2017

PT/AM 8

JS 9

PT 4

TM 10

28.XI.2017

PT/OT 12

TM 10

PT 12

JS 9

5.XII.2017

JS /OT 9

PT 12

JS 9

PT 12

12.XII.2017

BD 11

PT/OT 2

BD 11

JS/AM 15

19.XII.2017

PT/OT 4

BD 5

TM 7

BD/OT 5

9.I.2018

JS/AM 15

BD/OT 14

BD 5

PT/JF 6

16.I.2018

BD/OT 14

TM 13

BD/JF 14

PT/ OT 2

23.I.2018

TM 13

JS/AM 15

TM 13

BD/JF 14

           

 

 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych