photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Fakultet mikrobiologia – choroby skóry psów i kotów

sobota 26.09.2015

Program zajęć fakultatywnych z dla studentów III roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, 2015/2016

Microbiology elective framework for veterinary students semester V, academic years 2015/2016

 

English course.                                                    Bacteriological and mycological laboratory diagnostics of dogs and cats skin infections           

            Kurs dla studentów polskich

Diagnostyka bakteriologiczna i mykologiczna chorób skóry psów i kotów

 

 

DATA/ Responsible teacher

Laboratory exercises in microbiology 3 hrs/week

data

Ćwiczenia (3 godziny/tydzień)

 

Osoba przygoto-wująca

5/6.X.2015

MK-Ś/BDK

DCH/MJB

Specific guidelines for specimen collection and transport. Ear and skin swabs. Skin and nail scrapings for dermatophytes fungi.

Direct microscopic examination. Initial processing for bacteria and fungi cultures.

I edycja

6/7/X.2015

BDK MRz, MB

 

II edycja

17/18.XI.2015

BDK MRz, MB

 

 

Pobieranie materiału ze skóry i przewodu słuchowego psów i kotów do badań bakteriologicznych i mykologicznych. Bezpośrednie badanie mikroskopowe materiału, posiewy na podłoża izolacyjne dla bakterii i grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów

MRz/BDK

MK-Ś DCH/MJB

12/13.X.2015.

MK-Ś/BDK

DCH/MJB

Isolation of pure bacterial culture. Identification of aerobic and facultatively anaerobic bacteria

I edycja

13/14.X.2015

 

II edycja

24/25.XI.2015

 

Izolacja czystej kultury bakterii, rozpoznanie rodzaju i gatunku bakterii.

MRz/BDK

MK-Ś DCH/MJB

19/20.X.2015MK-Ś/BDK

DCH/MJB

 

Identification of yeasts, preliminary tests, definitive tests.

I edycja

20/21.X.2015

II edycja

1/2.XII.2015

 

 

Izolacja czystej kultury, rozpoznanie rodzaju i gatunku grzybów drożdżopodobnych.

MRz/BDK

MK-Ś DCH/MJB

26/27.X.2015

MKŚ/BDK

DCH/MJB

 

Identification of filamentous fungi. Antimicrobial susceptibility tests of bacteria and yeasts.

I edycja

27/28.X.2015

II edycja

8/9.XII.2015

.

Różnicowanie dermatofitów.

Badanie lekowrażliwości bakterii i grzybów drożdżopodobnych

MRz/BDK

MK-Ś DCH/MJB

9/10.XI. 2015 instead of 2*/3XI2015

*holiday

MKŚ/BDK

DCH/MJB

 

Measuring the yeasts inhibition zone. Interpretation of laboratory results.

Test 45 min.

I edycja

3/4.XI.2015

II edycja

15/16.XII.2015

 

Odczytanie wyników oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych, interpretacja wyników badań bakteriologicznych. Zaliczenie 45 min.

MRz/BDK

MK-Ś DCH/MJB

 

Objaśnienia (Abbreviation):     MB- prof. dr hab. Marian Binek, BDK- dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak, prof. nadzw., M.Rz.- dr Magdalena Rzewuska, M.K-Ś. dr Magdalena Kizerwetter-Świda, DCH-dr Dorota Chrobak, MJB- dr Małgorzata Justyna Biegańska

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych