photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Epidemiologia weterynaryjna

wtorek 29.09.2015

Wydział Medycyny Weterynaryjnej II rok

Epidemiologia weterynaryjna

Informacje ogólne i zasady zaliczania

Przedmiot prowadzony jest przez 1 semestr w wymiarze 2 godzin ćwiczeń tygodniowo. Ćwiczenia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Po przygotowaniu teoretycznym studenci wykonują samodzielnie, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego, zadania praktyczne. Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem testowym obejmującym zarówno materiał teoretyczny jak i zadania do samodzielnego rozwiązania.

Zalecane podręczniki

  1. Kita J., Kaba J., Frymus T., Krzyżańska K. (2008) Podstawy epidemiologii weterynaryjnej. Wydawnictwo SGGW

  2. Brzeziński Z. J., Szmotulska K. (1997) Epidemiologia kliniczna. PZWL

  3. Jabłoński i wsp. (1999) Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Folium

  4. Jędrychowski W. (1999) Epidemiologia wprowadzenie i metody badań. PZWL

  5. Noordhuizen J.P.T.M., Frankena K., van der Hoofd C.M., Graat E.A.M. (1996) Application of Quantitative Methods in Veterinary Epidemilogy. Wageningen Pers

  6. Thrusfield M. (2007) Veterinary Epidemiology. Blackwell Science

  7. Smith R.D. (1995) Veterinary Clinical Epidemiology. CRC Press

Szczegółowy program ćwiczeń rok akademicki 2017/2018

Lp.

Temat

 

Podstawowe pojęcia epidemiologii.

Choroby i ich podział. Epidemiologia i jej podział. Populacja i jej charakterystyka.

 

Powstawanie i przebieg chorób w populacji

Przyczyny chorób. Częstość występowania chorób. Epidemia.

 

Występowanie chorób w populacji

Mierniki rozpowszechnienia chorób w populacji.

 

Testy diagnostyczne I

Czułość i swoistość testów diagnostycznych. Wartości predykcyjne.

 

Testy diagnostyczne II

Wartość graniczna i metody jej ustalania. Krzywa ROC i jej interpretacja.

 

Testy diagnostyczne III. Badania ankietowe.

Ocena zgodności wyników testów. Badania wielokrotne.

Budowa ankiety. Sposób przeprowadzania badań ankietowych.

 

Badania przeglądowe I

Zasady przeprowadzania badań przeglądowych. Metody pobierania próby.

 

Badania przeglądowe II

Określanie liczebności próby.

 

Badania obserwacyjne I

Badania obserwacyjne kohortowe, kliniczno-kontrolne i przekrojowe. Obliczanie ryzyka względnego i ryzyka przypisanego ekspozycji. Interpretacja wyników.

 

Badania obserwacyjne II

Badania obserwacyjne kohortowe, kliniczno-kontrolne i przekrojowe. Obliczanie ryzyka względnego i ryzyka przypisanego ekspozycji. Interpretacja wyników.

 

Medycyna oparta na dowodach

Przegląd systematyczny i metaanaliza. Wiarygodność wyników badań.

 

Badania kliniczne.

Protokół badania klinicznego. Sponsor, monitor, badacz.

 

Systemy informatyczne w ochronie zdrowia zwierząt

Krajowe systemy informatyczne. Systemy informatyczne wykorzystywane w krajach UE.

 

Zasady zwalczania chorób zwierząt

Programy zwalczania chorób. Plany gotowości

 

Zaliczenie

Tydzień zajęć

Grupa

Data

Dzień

Godzina

Sala

Temat

Prowadzący

1

4

3.10.2017

wtorek

8.00-9.30

120

1

J.K.

7

3.10.2017

wtorek

9.30-11.00

120

1

M.Cz.

1

3.10.2017

wtorek

16.00-17.30

120

1

M.Cz.

3

3.10.2017

wtorek

17.30-19.00

120

1

M.Cz.

9

4.10.2017

środa

12.15-14.00

120

1

J.K.

5

3.10.2017

wtorek

8.00-9.30

50

1

L.W.

8

3.10.2017

wtorek

9.30-11.00

50

1

L.W.

2

3.10.2017

wtorek

16.00-17.30

50

1

L.W.

6

3.10.2017

wtorek

17.30-19.00

50

1

L.W.

10

4.10.2017

środa

12.15-14.00

50

1

A.M.

2

4

10.10.2017

wtorek

8.00-9.30

120

2

J.K.

7

10.10.2017

wtorek

9.30-11.00

120

2

M.Cz.

1

10.10.2017

wtorek

16.00-17.30

120

2

I.M-D.

3

10.10.2017

wtorek

17.30-19.00

120

2

I.M-D.

9

11.10.2017

środa

12.15-14.00

120

2

J.K.

5

10.10.2017

wtorek

8.00-9.30

50

2

L.W.

8

10.10.2017

wtorek

9.30-11.00

50

2

L.W.

2

10.10.2017

wtorek

16.00-17.30

50

2

L.W.

6

10.10.2017

wtorek

17.30-19.00

50

2

L.W.

10

11.10.2017

środa

12.15-14.00

50

2

A.M.

3

4

17.10.2017

wtorek

8.00-9.30

120

3

J.K.

7

17.10.2017

wtorek

9.30-11.00

120

3

M.Cz.

1

17.10.2017

wtorek

16.00-17.30

120

3

M.Cz.

3

17.10.2017

wtorek

17.30-19.00

120

3

M.Cz.

9

18.10.2017

środa

12.15-14.00

120

3

J.K.

5

17.10.2017

wtorek

8.00-9.30

50

3

L.W.

8

17.10.2017

wtorek

9.30-11.00

50

3

L.W.

2

17.10.2017

wtorek

16.00-17.30

50

3

L.W.

6

17.10.2017

wtorek

17.30-19.00

50

3

L.W.

10

18.10.2017

środa

12.15-14.00

50

3

A.M.

4

4

24.10.2017

wtorek

8.00-9.30

120

4

J.K.

7

24.10.2017

wtorek

9.30-11.00

120

4

M.Cz.

1

24.10.2017

wtorek

16.00-17.30

120

4

M.Cz.

3

24.10.2017

wtorek

17.30-19.00

120

4

M.Cz.

9

25.10.2017

środa

12.15-14.00

120

4

J.K.

5

24.10.2017

wtorek

8.00-9.30

50

11

L.W.

8

24.10.2017

wtorek

9.30-11.00

50

11

L.W.

2

24.10.2017

wtorek

16.00-17.30

50

11

L.W.

6

24.10.2017

wtorek

17.30-19.00

50

11

L.W.

10

25.10.2017

środa

12.15-14.00

50

11

A.M.

5

4

31.10.2017

wtorek

8.00-9.30

120

5

J.K.

7

31.10.2017

wtorek

9.30-11.00

120

5

M.Cz.

1

31.10.2017

wtorek

16.00-17.30

120

5

M.Cz.

3

31.10.2017

wtorek

17.30-19.00

120

5

M.Cz.

9

8.11.2017

środa

12.15-14.00

120

5

J.K.

5

31.10.2017

wtorek

8.00-9.30

50

12

M.M.

8

31.10.2017

wtorek

9.30-11.00

50

12

M.M.

2

31.10.2017

wtorek

16.00-17.30

50

12

M.M.

6

31.10.2017

wtorek

17.30-19.00

50

12

M.M.

10

8.11.2017

środa

12.15-14.00

50

12

A.M.

6

4

7.11.2017

wtorek

8.00-9.30

120

6

J.K.

7

7.11.2017

wtorek

9.30-11.00

120

6

M.Cz.

1

7.11.2017

wtorek

16.00-17.30

120

6

M.Cz.

3

7.11.2017

wtorek

17.30-19.00

120

6

M.Cz.

9

15.11.2017

środa

12.15-14.00

120

6

J.K.

5

7.11.2017

wtorek

8.00-9.30

50

13

M.M.

8

7.11.2017

wtorek

9.30-11.00

50

13

M.M.

2

7.11.2017

wtorek

16.00-17.30

50

13

M.M.

6

7.11.2017

wtorek

17.30-19.00

50

13

M.M.

10

15.11.2017

środa

12.15-14.00

50

13

A.M.

7

5

14.11.2017

wtorek

8.00-9.30

120

4

J.K.

8

14.11.2017

wtorek

9.30-11.00

120

4

M.Cz.

2

14.11.2017

wtorek

16.00-17.30

120

4

M.Cz.

6

14.11.2017

wtorek

17.30-19.00

120

4

M.Cz.

10

22.11.2017

środa

12.15-14.00

120

4

J.K.

4

14.11.2017

wtorek

8.00-9.30

50

11

M.M.

7

14.11.2017

wtorek

9.30-11.00

50

11

M.M.

1

14.11.2017

wtorek

16.00-17.30

50

11

M.M.

3

14.11.2017

wtorek

17.30-19.00

50

11

M.M.

9

22.11.2017

środa

12.15-14.00

50

11

A.M.

8

5

21.11.2017

wtorek

8.00-9.30

120

5

J.K.

8

21.11.2017

wtorek

9.30-11.00

120

5

M.Cz.

2

21.11.2017

wtorek

16.00-17.30

120

5

M.Cz.

6

21.11.2017

wtorek

17.30-19.00

120

5

M.Cz.

10

29.11.2017

środa

12.15-14.00

120

5

J.K.

4

21.11.2017

wtorek

8.00-9.30

50

12

M.M.

7

21.11.2017

wtorek

9.30-11.00

50

12

M.M.

1

21.11.2017

wtorek

16.00-17.30

50

12

M.M.

3

21.11.2017

wtorek

17.30-19.00

50

12

M.M.

9

29.11.2017

środa

12.15-14.00

50

12

A.M.

9

5

28.11.2017

wtorek

8.00-9.30

120

6

J.K.

8

28.11.2017

wtorek

9.30-11.00

120

6

M.Cz.

2

28.11.2017

wtorek

16.00-17.30

120

6

M.Cz.

6

28.11.2017

wtorek

17.30-19.00

120

6

M.Cz.

10

6.12.2017

środa

12.15-14.00

120

6

J.K.

4

28.11.2017

wtorek

8.00-9.30

50

13

M.M.

7

28.11.2017

wtorek

9.30-11.00

50

13

M.M.

1

28.11.2017

wtorek

16.00-17.30

50

13

M.M.

3

28.11.2017

wtorek

17.30-19.00

50

13

M.M.

9

6.12.2017

środa

12.15-14.00

50

13

A.M.

10

5

5.12.2017

wtorek

8.00-9.30

120

14

J.K.

8

5.12.2017

wtorek

9.30-11.00

120

14

M.Cz.

2

5.12.2017

wtorek

16.00-17.30

120

14

I.M-D.

6

5.12.2017

wtorek

17.30-19.00

120

14

I.M-D.

10

13.12.2017

środa

12.15-14.00

120

14

J.K.

4

5.12.2017

wtorek

8.00-9.30

50

7

L.W.

7

5.12.2017

wtorek

9.30-11.00

50

7

L.W.

1

5.12.2017

wtorek

16.00-17.30

50

7

L.W.

3

5.12.2017

wtorek

17.30-19.00

50

7

L.W.

9

13.12.2017

środa

12.15-14.00

50

7

A.M.

11

4

12.12.2017

wtorek

8.00-9.30

120

8

J.K.

7

12.12.2017

wtorek

9.30-11.00

120

8

M.Cz.

1

12.12.2017

wtorek

16.00-17.30

120

8

M.M.

3

12.12.2017

wtorek

17.30-19.00

120

8

M.M.

9

20.12.2017

środa

12.15-14.00

120

8

J.K.

5

12.12.2017

wtorek

8.00-9.30

50

7

L.W.

8

12.12.2017

wtorek

9.30-11.00

50

7

L.W.

2

12.12.2017

wtorek

16.00-17.30

50

7

L.W.

6

12.12.2017

wtorek

17.30-19.00

50

7

L.W.

10

20.12.2017

środa

12.15-14.00

50

7

A.M.

12

5

19.12.2017

wtorek

8.00-9.30

120

8

J.K.

8

19.12.2017

wtorek

9.30-11.00

120

8

M.Cz.

2

19.12.2017

wtorek

16.00-17.30

120

8

M.Cz.

6

19.12.2017

wtorek

17.30-19.00

120

8

M.Cz.

10

3.01.2018

środa

12.15-14.00

120

8

J.K.

4

19.12.2017

wtorek

8.00-9.30

50

9

L.W.

7

19.12.2017

wtorek

9.30-11.00

50

9

L.W.

1

19.12.2017

wtorek

16.00-17.30

50

9

L.W.

3

19.12.2017

wtorek

17.30-19.00

50

9

L.W.

9

3.01.2018

środa

12.15-14.00

50

9

A.M.

13

4

9.01.2018

wtorek

8.00-9.30

120

10

J.K.

7

9.01.2018

wtorek

9.30-11.00

120

10

M.Cz.

1

9.01.2018

wtorek

16.00-17.30

120

10

M.Cz.

3

9.01.2018

wtorek

17.30-19.00

120

10

M.Cz.

9

10.01.2018

środa

12.15-14.00

120

10

J.K.

5

9.01.2018

wtorek

8.00-9.30

50

9

L.W.

8

9.01.2018

wtorek

9.30-11.00

50

9

L.W.

2

9.01.2018

wtorek

16.00-17.30

50

9

L.W.

6

9.01.2018

wtorek

17.30-19.00

50

9

L.W.

10

10.01.2018

środa

12.15-14.00

50

9

A.M.

14

5

16.01.2018

wtorek

8.00-9.30

120

10

J.K.

8

16.01.2018

wtorek

9.30-11.00

120

10

J.K.

2

16.01.2018

wtorek

16.00-17.30

120

10

J.K.

6

16.01.2018

wtorek

17.30-19.00

120

10

J.K.

10

17.01.2018

środa

12.15-14.00

120

10

L.W.

4

16.01.2018

wtorek

8.00-9.30

50

14

L.W.

7

16.01.2018

wtorek

9.30-11.00

50

14

L.W.

1

16.01.2018

wtorek

16.00-17.30

50

14

I.M-D.

3

16.01.2018

wtorek

17.30-19.00

50

14

I.M-D.

9

17.01.2018

środa

12.15-14.00

50

14

A.M.

15

5

23.01.2018

wtorek

8.00-8.45

120

15

wszyscy

8

23.01.2018

wtorek

9.30-10.15

120

15

wszyscy

2

23.01.2018

wtorek

16.00-16.45

120

15

wszyscy

6

23.01.2018

wtorek

17.30-18.15

120

15

wszyscy

10

24.01.2018

środa

12.15-13.00

120

15

wszyscy

4

23.01.2018

wtorek

8.45-9.30

120

15

wszyscy

7

23.01.2018

wtorek

10.15-11.00

120

15

wszyscy

1

23.01.2018

wtorek

16.45-17.30

120

15

wszyscy

3

23.01.2018

wtorek

18.15-19.00

120

15

wszyscy

9

24.01.2018

środa

13.00 -13.45

120

15

wszyscy

Ćwiczenia odbywają się w budynku 22 w salach nr 50 i 120.

Prowadzący ćwiczenia:

J.K. – dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW

I.M-D. – prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

L.W. – dr Lucjan Witkowski

M.Cz. – dr Michał Czopowicz

M.M. – lek. wet. Marcin Mickiewicz

A.M. – lek. wet. Agata Moroz

Warszawa, 15.09.2017

dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych