photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

środa 30.09.2015

 

Program i plan ćwiczeń z przedmiotu “Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa”.

Rok IV sem 7 (15 x 3 godziny tygodniowo), sale: 329, 341.

 

Nr Ćw.

Temat

Data

Prowadzący

Ćwiczenie 1

Badanie i ocena drobiu (omówienie i film).

(Ćw. Audyt)

5, 6.10.2015

J.P. pon.+ wt.

K.A. pon

Ćwiczenie 2

Badanie i ocena dziczyzny.

(Ćw. Audyt)

12, 13.10.2015

M.N. pon.

J.W. pon.+ wt.

Ćwiczenie 3

Badanie i ocena mięsa królików.

(Ćw. Audyt)

 

19, 20.10.2015

J.W. pon.

M.N. pon.+ wt.

Ćwiczenie 4

SuperDrob S.A., Zakłady Drobiarsko-Mięsne,

ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew.

26, 27.10.2015

K.A. pon.

J.W. pon. + wt.,

M.N. pon. + wt.

Ćwiczenie 5

Rozpoznawanie i różnicowanie mięsa różnych gatunków zwierząt. (Ćw. Audyt)

9, 10.11.2015

K.A. pon.

M.N. pon. J.P. wt.

Ćwiczenie 6

SPRAWDZIAN I. Technika mikroskopii. Charakterystyka i rozpoznawanie Enterobacteriaceae (Salmonella)

 

 

16, 17.11.2015

 

K.A. pon.

J.P. pon.+ wt.

M.N. pon.

K.A. pon.

Ćwiczenie 7

Charakterystyka i rozpoznawanie Enterobacteriaceae (Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Yersinia, Serratia).

23, 24.11.2015

J.P. pon. + wt.

J.W. pon. K.A. pon.

M.N. pon.

Ćwiczenie 8

Charakterystyka i rozpoznawanie:Pseudomonas, Vibrio, Bacillus, Clostridium.

30.11.2015

1.12.2015

M.N. pon.

J.P. pon.+ wt.

K.A. pon.

J.W. pon.

Ćwiczenie 9

Charakterystyka i rozpoznawanie Micrococcaceae (Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus) oraz grzybów (drożdży i pleśni).

7, 8.12.2015

J.P. pon.+ wt.

J.W. pon. K.A. pon.

M.N. pon.

Ćwiczenie 10

Badanie mikrobiologiczne mięsa.

 

14, 15.12.2015

J.P. pon. + wt.

J.W. pon. K.A. pon.

M.N. pon.

Ćwiczenie 11

SPRAWDZIAN II, Badanie mikrobiologiczne mięsa.

21, 22.12.2015

M.N. pon.+ wt.

J.W. pon.

K.A. pon.

J.P.

pon.

Ćwiczenie 12

Badanie parazytologiczne mięsa.                         (Met. kompresorowa – włośnie)

4, 5.01.2016

 

K.A. pon.

J.W. pon.+ wt.

M.T. pon.

M.N. pon.

Ćwiczenie 13

Badanie parazytologiczne mięsa.                         (Met. wytrawiania – włośnie)        

11, 12.01.2016

K.A. pon.   M.N. pon.

JW. pon.

JP pon.

MT wt.

Ćwiczenie 14

SPRAWDZIAN III, Badanie parazytologiczne mięsa. (Ćw. Audyt)

18, 19.01.2016

K. A. pon.

M.N. pon.

Ćwiczenie 15

Interpretacja wyników badań parazytologicznych. (Ćw. Audyt)

25, 26.01.2016

K. A. pon.

M.N. pon.

K.A. – Dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. SGGW

J.P. – Dr Joanna Pławińska-Czarnak

J.W. – Dr Jan Wiśniewski

M.N. – Dr Marek Nowicki ; M.T. – Dr Michał Tracz

          Piśmiennictwo

 

 1. Prost E.:Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i higiena. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2006
 2. Binek M., Malicki K. Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej tom 1-2 SGGW, Warszawa 2004
 3. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H.:Mikrobiologia żywności PZWL Warszawa 1983,

      Wydanie V.

 1. Kiszczak L., Szulc M., Tropiło J.:Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa. Badania makroskopowe i ocena sanitarno-weterynaryjna mięsa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 2. Tropiło J., Kiszczak L., Jaworek D.:Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa – Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994.
 3. Tropiło J., Kiszczak L.:. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2008,
 4. Polskie Normy i przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program i plan wykładów z przedmiotu “Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa”.

Rok IV sem 7 (15 x 1 godzina tygodniowo) AUD 7, pon. g. 9.15

 

Nr wykładu

Temat

Data

Prowadzący

Wykład 1

Wprowadzenie do przedmiotu Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa – wymagania dla zakładów uboju.

5.10.2015

M.N.

Wykład 2

Bruceloza, posocznica krwotoczna bydła, nosacizna, ZZZN.

12.10.2015

J.W.

Wykład 3

Choroba obrzękowa świń, szelestnica, przyranny obrzęk gazowy, tężec.

19.10.2015

J.W.

Wykład 4

Salmonellozy bydła, świń i drobiu, różyca, leptospiroza, listerioza.

26.10.2015

J.W.

Wykład 5

Pobieranie próbek do badań.

9.11.2015

M.N.

Wykład 6

Gruźlica, paratuberkuloza, promienica, actinobaciloza.

16.11.2015

M.N.

Wykład 7

Wąglik, zaraza płucna bydła, zmiany chorobowe przy posocznicy, ropnicy, toksemii i wiremii.

23.11.2015

J.W.

Wykład 8

Specyfika zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących a bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego.

30.11.2015

K.A.

Wykład 9

Pryszczyca, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, choroba pęcherzykowa świń, wysypka pęcherzykowa świń.

7.12.2015

K.A.

Wykład 10

Pomór bydła, pomór małych przeżuwaczy.

14.12.2015

K.A.

Wykład 11

Guzowata choroba skóry bydła, ospa kóz i owiec, enzootyczna białaczka bydła.

21.12.2015

K.A.

Wykład 12

Głowica, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy.

4.01.2016

K.A.

Wykład 13

Choroba niebieskiego języka, wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych BVD MD

11.01.2016

K.A.

Wykład 14

Afrykański pomór koni, gorączka doliny Rift, nosacizna.

18.01.2016

K.A.

Wykład 15

Klasyczny pomór świń, afrykański pomór świń, choroba Aujeszky’ego, choroba cieszyńska, (enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń).

25.01.2016

K.A.

K.A. – Dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. SGGW

J.P. – Dr Joanna Pławińska-Czarnak

J.W. – Dr Jan Wiśniewski

M.N. – Dr Marek Nowicki

M.T. – Dr Michał Tracz

          Piśmiennictwo

 1. Prost E.:Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i higiena. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2006
 2. Binek M., Malicki K. Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej tom 1-2 SGGW, Warszawa 2004
 3. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H.:Mikrobiologia żywności PZWL Warszawa 1983, Wydanie V.
 1. Kiszczak L., Szulc M., Tropiło J.:Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa. Badania makroskopowe i ocena sanitarno-weterynaryjna mięsa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 2. Tropiło J., Kiszczak L., Jaworek D.:Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa – Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994.
 3. Tropiło J., Kiszczak L.:. Badanie i ocena sanitarno-weterynaryjna zwierząt łownych i dziczyzny. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2008,
 4. Polskie Normy i przepisy.

 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych