photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Mikrobiologia

wtorek 16.02.2016

Ramowy program zajęć z Mikrobiologii Weterynaryjnej dla studentów

II roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

realizowany w semestrze letnim (IV s), roku akademickiego 2017/2018

Tydzień

 

Data wykładu/ Realizator

T E M A T Y K A

Wykłady (2 godziny/tydzień)

DATA ćwiczeń

 

Ćwiczenia (3 godziny/tydzień)

Osoba przygotowująca

1

22-23.02.18

Badanie w kierunku.: Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus i Histophilus.

MRz

2

28.02.18

MB

 

Rodzina Pasteurellaceae, rodzaje: Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus i Histophilus.

Beztlenowe proste, zakrzywione i helikalne pałeczki G-;

rodzaje: Dichelobacter, Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella i Fusobacterium.

01-02.03.18

Badania bakteriologiczne ropy, wymazów z ran lub błon śluzowych w kier. drobnoustrojów ropotwórczych. Badanie bakteriologiczne mleka w kierunku drobnoustrojów wywołujących zapalenie wymienia. Rodzaj Staphylococcus.

DCh

3

07.03.18

MKiz

Ziarniaki G+, rodzaje: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Peptostreptococcus.

 

08-09.03 18

Badania bakteriologiczne ropy, wymazów z ran lub błon śluzowych w kier. drobnoustrojów ropotwórczych. Badanie bakteriologiczne mleka w kierunku drobnoustrojów wywołujących zapalenie wymienia, cd. Rodzaj Streptococcus.

DCh

4

14.03.18

MKiz

Zakażenia gruczołu mlekowego u bydła.

15-16.03.18

Metody i technika badania bakterii beztlenowych; badanie w kierunku sporujących G+ laseczek beztlenowych z rodzaju Clostridium:

a/diagnostyka mikrobiologiczna zgorzeli gazowej, obrzęku złośliwego i szelestnicy;

b/badanie w kier. enterotoksemii;

c/wykrywanie laseczek jadu kiełbasianego;

d/wykrywanie laseczek tężca.

 

DCh

5

21.03.18 MB

Wytwarzające spory laseczki G+ i ziarniaki G+. Rodzaj Clostridium, Bacillus i Paenibacillus.

22-23.03.18

 

Badanie w kier. sporujących laseczek G+ tlenowych:

a/diagnostyka bakteriologiczna wąglika;

b/laseczki tlenowe patogenne dla owadów użytkowych.

Zaliczenie, test I – 45 min.

MKiz

6

28.03.18

MB

Niesporujące, regularne, pałeczki G+, rodzaje: Erysipelothrix i Listeria.

Aktinomycety, nokardie i aktinomycety nokardiopodobne. Rodzaje: Actinomyces, Arcanobacterium i Trueperella, Dermatophilus, Nocardia,

29.03.18

2 godz.

Badanie w kier. Mycobacterium

a/diagnostyka lab. gruźlicy zwierząt;

b/diagnostyka laboratoryjna paratuberkulozy bydła.

 

MKiz

7

04.04.18

MB

Niesporujące, nieregularne pałeczki G+, rodzaje: Corynebacterium, Mycobacterium (prątki), Rhodococcus, Streptomyces, Bifidobacterium, Gardnerella.

05-06.04.18

 

 

Badanie w kierunku regularnych niesporujących pałeczek G+;

a/diagnostyka bakteriologiczna różycy świń

b/wykrywanie listerii chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt.

 

MKiz

 

8

11.04.18

MKiz

Mykoplazmy – ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, mechanizm patogennego działania.

Rodzaje: Mycoplasma, Ureaplasma.

Hemoplazmy

Rzadko izolowane rodzaje Gram-ujemnych pałeczek: Rodzaj Gallibacterium, Ornithobacterium, Riemerella i Lawsonia.

12-13.03.18

Badanie w kierunku nieregularnych pałeczek G+:

Wykrywanie zakażeń wywoływanych  przez Corynebacterium oraz Trueperella. Diagnostyka bakteriologiczna zakażeń wywołanych przez drobnoustroje z rodzajów: Nocardia, Rhodococcus.

Diagnostyka  laboratoryjna  zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy z rodzajów Mycoplasma/Ureaplasma

MRz

9

18.04.18

MKiz

 

Autochtoniczna biota przewodu pokarmowego przeżuwaczy i trzody chlewnej.

 

19-20.04.18

 

Biota fizjologiczna żwacza i jelit, morfologia drobnoustrojów, właściwości biochemiczne, wzajemne proporcje.

Demonstracja oznaczenia miana celulolitycznego płynu żwaczowego.

Biota kiszonek.

Zaliczenie, test II – 45 min.

DCh

10

25.04.18

BDK

Mykologia ogólna. Morfologia i fizjologia grzybów.

26-27.05.18

Badanie mikroskopowe, hodowla grzybów. Różnicowanie i identyfikacja grzybów dimorficznych i drożdży.

MBieg.

11

09.05.18

BDK

Przynależność taksonomiczna i podział grzybów chorobotwórczych dla zwierząt i ludzi. Mechanizmy patogennego działania grzybów.

10-11.05.18

Różnicowanie i identyfikacja grzybów strzępkowych.

MBieg.

12

16.05.18

BDK

Etiologia dermatomykoz i grzybic systemowych. Grzyby dimorficzne.

17-18.05.18

Wirusy bakteryjne – fagi.

JC

13

23.05.18 BDK

Mykotoksyny i mykotoksykozy. Wykrywanie toksyn grzybiczych.

24-25.05.18

 

Podstawowe techniki badań wirusologicznych. Namnażanie wirusów  w komórkach hodowli tkankowych. Efekt cytopatyczny. Namnażanie wirusów w zarodkach ptaków.

JC

14

30.05.18

MWB

Wprowadzenie do wirusologii. Wirus jako subkomórkowa struktura zakaźna. Morfologia wirionu.

01.06.18

1 godz.

Wirusowa hemaglutynacja, ciałka wtrętowe.

 

 

JC

15

06.06.18

MWB

Replikacja wirusów. Typ zakażenia i jego konsekwencje. Faza produktywna i nie produktywna zakażenia, latencja. Onkogeneza wirusowa. Cechy transformacji wirusowej. Właściwości komórek ulegających transformacji.

07-08.06.18

Zaliczenie, test III – 45 min.

 

Poprawy zaległych testów.

Zespół dydakty-czny

16

13.06.18

MWB

Wirusy  odwrotnie transkrybujące – retro i hepadna-replikacja i potencjał transformacyjny. Infekcyjne czynniki subwirusowe. Priony- podstawowe właściwości, „replikacja”.

14-15.06.18

 

Sprawdzian praktyczny z bakteriologii, mykologii i wirusologii  weterynaryjnej – samodzielne wykonanie zadania z podaniem wyniku i zaliczeniem.

Zespół dydakty-czny

Objaśnienia:   MB – prof. dr hab. Marian Binek, MWB – prof. dr hab. Marcin Bańbura, BDK- dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak, prof. nadzw., MRz – dr hab. Magdalena Rzewuska, MKiz – dr Magdalena Kizerwetter-Świda,  DCh –dr Dorota Chrobak, MBieg. – dr Małgorzata Biegańska, JC – dr Joanna Cymerys.

Test I – materiał z tygodnia 15 i 16 z semestru zimowego oraz z tygodni 1-3 z semestru letniego;

Test II – tygodnie 4-8;

Test III – tygodnie 9-14.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Magdalena Kizerwetter-Świda

Zalecana literatura:

podstawowa:

1.Malicki K., Binek M.: Zarys Klinicznej Bakteriologii Weterynaryjnej, tom I i II, Wyd. SGGW, 2004.

uzupełniająca:

2.Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D.: Clinical Veterinary Microbiology, Mosby Elsevier, 2013.

3.Quinn P.J., Carter M.E., Markey B., Carter G.R. : Clinical Veterinary Microbiology. Published in1994 by Wolf.

4.Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donelly W.J., Leonard F.C.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Publishing, 2002.

5.Quinn P.J., Markey B.K, Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S., FitzPatrick E.S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Wiley-Blackwell, 2011.

6.Songer G.J., Post K.W.: Veterinary microbiology: bacterial and fungal agents of animal disease. Elsevier, 2005.

7.Madigan M.T., Martinko J.M., Stahl D., Clark D: Brock Biology of microorganism. Pearson, 2012.

8.Salyers A.A., Whiet D.D. : Bacterial pathogenesis, a molecular approach. ASM Press, Washington, D.C. 2002.

9.Gyles C.L., Prescott J.F., Songer J.G., Thoen Ch.O.: Pathogenesis of bacterial infections in animals. Wiley-Blackwell, 2010.

10.Giguere S., Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling .: Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Wiley-Blackwell, 2007.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych