photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Mikrobiologia

wtorek 16.02.2016

Ramowy program zajęć z mikrobiologii weterynaryjnej dla studentów

II roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

realizowany w semestrze letnim (IV s), roku akademickiego 2016/2017

 

 

 

T E M A T Y K A

DATA wykładu/ Realizator

Wykłady (2 godziny/tydzień)

DATA ćwiczeń

 

Ćwiczenia (3 godziny/tydzień)

 

Osoba przygoto-wująca

01.03.17 MB

 

Rodzina Pasteurellaceae, rodzaje: Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus i Histophilus.

Beztlenowe proste, zakrzywione i helikalne pałeczki G-;

rodzaje: Dichelobacter, Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella i Fusobacterium.

 

02-03.03.17

Badanie w kierunku.: Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus i Histophilus.

 

MRz

08.03.17DCh

Ziarniaki G+, rodzaje: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Peptostreptococcus.

Zakażenie gruczołu mlekowego u bydła.

 

09-10.03 17

Badania bakteriologiczne ropy, wymazów z ran lub błon śluzowych w kier. drobnoustrojów ropotwórczych. Badanie bakteriologiczne mleka w kierunku drobnoustrojów wywołujących zapalenie wymienia.

DCh

15.03.17 MB

Wytwarzające spory laseczki G+ i ziarniaki G+. Rodzaj Clostridium, Bacillus i Paenibacillus.

 

16-17.03.17

Metody i technika badania bakterii beztlenowych; badanie w kierunku sporujących G+ laseczek beztlenowych rodzaju Clostridium:

a/diagnostyka mikrobiologiczna zgorzeli gazowej, obrzęku złośliwego i szelestnicy;

b/badanie w kier. enterotoksemii;

c/wykrywanie laseczek jadu kiełbasianego;

d/wykrywanie laseczek tężca.

 

DCh

22.03.17 MB

Niesporujące, regularne, pałeczki G+, rodzaje: Erysipelothrix i Listeria.

Aktinomycety, nokardie i aktinomycety nokardiopodobne. Rodzaje: Actinomyces, Actinobaculum, Arcanobacterium i Trueperella, Dermatophilus, Nocardia,

 

23-24.03.17

 

Badanie w kier. sporujących laseczek G+ tlenowych:

a/diagnostyka bakteriologiczna wąglika;

b/laseczki tlenowe patogenne dla owadów użytkowych.

Zaliczenie, test I – 45 min.

IS

29.03.17

MB

Niesporujące, nieregularne pałeczki G+, rodzaje: Corynebacterium, Mycobacterium (prątki), Rhodococcus, Streptomyces, Bifidobacterium, Gardnerella

 

30-31.01.17

Badanie w kierunku regularnych niesporujących pałeczek G+;

a/diagnostyka bakteriologiczna różycy świń

b/wykrywanie listerii chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt.

IS

05.04.17

MKiz

Mykoplazmy – ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, mechanizm patogennego działania.

Rodzaje: Mycoplasma, Ureaplasma.

Hemoplazmy

Rzadko izolowane rodzaje Gram-ujemnych pałeczek: Rodzaj Gallibacterium, Ornithobacterium, Riemerella i Lawsonia.

 

 

06-07.04.17

 

 

Badanie w kierunku nieregularnych pałeczek G+:

Badanie w kier.  Actinomyces i  Mycobacterium

a/diagnostyka lab. gruźlicy zwierząt;

b/diagnostyka laboratoryjna paratuberkulozy bydła.

Wykrywanie zakażeń wywoływanych  przez Corynebacterium, Arcanobacterium, Trueperella.

DCh

 

19.04.17

MKiz

Autochtoniczna flora przewodu pokarmowego przeżuwaczy i trzody chlewnej.

 

 

20-21.04.17

Diagnostyka bakteriologiczna zakażeń wywołanych przez drobnoustroje z rodzajów: Nocardia, Rhodococcus.

Diagnostyka  laboratoryjna  zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy z rodzajów Mycoplasma/Ureaplasma

MRz

 

26.04.17

 

BDK

 

Mykologia ogólna. Morfologia i fizjologia grzybów.

27-28.04.17

 

Flora fizjologiczna żwacza i jelit, morfologia drobnoustrojów, właściwości biochemiczne, wzajemne proporcje.

Demonstracja oznaczenia miana celulolitycznego płynu żwaczowego.

Mikroflora kiszonek i pasz.

Zaliczenie, test II – 45 min.

IS

 

03.05.17

 

 

Wolne

04-05.05.17

Badanie mikroskopowe i hodowla grzybów. Różnicowanie i identyfikacja dermatofitów.

MBieg.

 

 

10.05.17

BDK

Przynależność taksonomiczna i podział grzybów chorobotwórczych dla zwierząt i ludzi. Mechanizmy patogennego działania grzybów.

11-12.05.17

Badanie mikroskopowe i hodowla grzybów – cd. Różnicowanie i  metody  identyfikacji grzybów  -cd. Identyfikacja biochemiczna.

MBieg.

17.05.17

BDK

Etiologia dermatomykoz i grzybic systemowych. Grzyby dimorficzne.

Mykotoksyny i mykotoksykozy.

18-19.05.17

 

Różnicowanie i identyfikacja grzybów dimorficznych.

Wykrywanie toksyn grzybiczych.

MBieg.

24.05.17 MWB

Wprowadzenie do wirusologii. Wirus jako subkomórkowa struktura zakaźna. Morfologia wirionu.

 

25-26.05.17

 

Wirusy bakteryjne – fagi.

JC

31.05.17

MWB

Replikacja wirusów. Typ zakażenia i jego konsekwencje. Faza produktywna i nie produktywna zakażenia, latencja.

01-02.06.17

Podstawowe techniki badań wirusologicznych. Namnażanie wirusów  w komórkach hodowli tkankowych. Efekt cytopatyczny. Podstawowe techniki badań wirusologicznych c.d. Namnażanie w zarodkach ptaków.

 

JC

07.06.16

MWB

Onkogeneza wirusowa. Cechy transformacji wirusowej. Właściwości komórek ulegających transformacji. Wirusy  odwrotnie transkrybujące – retro i hepadna-replikacja i potencjał transformacyjny.

08-09.06.17

Podstawowe techniki badań wirusologicznych c.d. Wirusowa hemaglutynacja, ciałka wtrętowe.

 

Zaliczenie, test III – 45 min.

JC

14.06.17

MWB

Infekcyjne czynniki subwirusowe. Priony- podstawowe właściwości, „replikacja”.

15-16.06.17

 

Wolne

 

21.06.17

MWB

Wybrane dane na temat zakażeń wirusowych.

22-23.06.17

Sprawdzian praktyczny z bakteriologii, mykologii i wirusologii  weterynaryjnej – samodzielne wykonanie zadania z podaniem wyniku i zaliczeniem.

Zespół dydakty-czny

 

Objaśnienia:   M.B. – prof. dr hab. Marian Binek, B.DK.- dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak, prof. nadzw., MWB – dr hab. Marcin Bańbura, prof. nadzw, MRz – dr Magdalena Rzewuska, MKiz – dr Magdalena Kizerwetter-Świda,  DCh –dr Dorota Chrobak, MBieg. – dr Małgorzata Biegańska, JC – dr Joanna Cymerys, I.S. – dr Ilona Stefańska

 

                                                                                                            Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Magdalena Kizerwetter-Świda

 

Zalecana literatura:

  • podstawowa:

1. Malicki K., Binek M.: Zarys Klinicznej Bakteriologii Weterynaryjnej, tom I i II, Wyd. SGGW, 2004.

  • uzupełniająca:

2. Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D.: Clinical Veterinary Microbiology, Mosby Elsevier, 2013.

3. Quinn P.J., Carter M.E., Markey B., Carter G.R. : Clinical Veterinary Microbiology. Published in1994 by Wolf.

4.Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donelly W.J., Leonard F.C.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Publishing, 2002.

5. Quinn P.J., Markey B.K, Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S., FitzPatrick E.S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Wiley-Blackwell, 2011.

6.Songer G.J., Post K.W.: Veterinary microbiology: bacterial and fungal agents of animal disease. Elsevier, 2005.

7.Madigan M.T., Martinko J.M., Stahl D., Clark D: Brock Biology of microorganism. Pearson, 2012.

8.Salyers A.A., Whiet D.D. : Bacterial pathogenesis, a molecular approach. ASM Press, Washington, D.C. 2002.

9.Gyles C.L., Prescott J.F., Songer J.G., Thoen Ch.O.: Pathogenesis of bacterial infections in animals. Wiley-Blackwell, 2010.

10.Giguere S., Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling .: Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Wiley-Blackwell, 2007.

 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych