photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Biostatystyka i metody dokumentacji

niedziela 21.02.2016

Informacje ogólne i zasady zaliczania

Program trwa 1 semestr w wymiarze 1 godziny ćwiczeń i 1 godziny wykładów tygodniowo. Ćwiczenia odbywają się naprzemiennie, w blokach dwugodzinnych, co drugi tydzień. Wykłady są wstępem i przygotowaniem teoretycznym do samodzielnej pracy w trakcie ćwiczeń. Opanowanie materiału wykładowego jest niezbędne do wykonania zadań. Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem testowym z zakresu tematyki wykładów i ćwiczeń.

Wykłady prowadzi dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW. Prowadzącym przedmiot jest dr Michał Czopowicz.

 

Zalecane podręczniki

Kisielińska J., Skórnik-Pokarowska U. Podstawy statystyki z przykładami w Excelu. Wyd. SGGW, 2005

Moczko J. A., Bręborowicz G. H., Tadeusiewicz R. Statystka w badaniach medycznych. Springer PWN, 1998

Olech W., Wieczorek M. Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wyd. SGGW, 2002

Petrie A., Watson P. Statistics for Veterinary and Animal Science. Blackwell Publising, 2006

Stanisz A. Biostatystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005

Watała C. Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych. α-medica press, 2002

Szczegółowy program wykładów rok akademicki 2016/2017

Nr

Temat

Data

1

Statystyka. Rola statystyki. Podstawowe pojęcia i definicje. Zmienne i wzajemne ich relacje. Wybór próby.

27.02.2017

2

Prawdopodobieństwo i statystyka. Skale pomiarowe. Rozkłady liczebności, częstości, liczebności skumulowanej i częstości skumulowanej.

27.02.2017

3

Statystyka opisowa. Miary rozkładu. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej.

28.02.2017

4

Statystyka opisowa. Klasyczne i pozycyjne miary rozproszenia. Asymetria rozkładu. Kształt rozkładu.

28.02.2017

5

Rozkład prawdopodobieństwa. Ciągły i dyskretny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Gęstość prawdopodobieństwa. Dystrybuanta.

6.03.2017

6

Rozkład prawdopodobieństwa. Rozkład dwumianowy. Rozkład Poisson’a. Rozkład Chi-kwadrat. Rozkład F Fischera-Snedecora. Rozkład t-Studenta.

6.03.2017

7

Rozkład nornmalny. Centralne twierdzenie graniczne. Zasada trzech sigm.

7.03.2017

8

Przedziały ufności. Granice ufności. Poziom ufności. Standardowy rozkład normalny.

7.03.2017

9

Testowanie hipotez statystycznych. Hipotezy statystyczne. Testy istotności. Statystyka testu.  Poziom istotności. Testy jednostronne i obustronne. Wartości krytyczne. Prawdopodobieństwo testowe (p-wartość). Błędy pierwszego i drugiego rodzaju. Moc testu.

13.03.2017

10

Testy parametryczne. Testy parametryczne a nieparametryczne. Test t-Studenta dla zmiennych powiązanych i niepowiązancyh.

13.03.2017

11

Testy nieparametryczne. Test Chi-kwadrat. Test McNemary. Test Kołmogorowa-Smirnowa.

14.03.2017

12

Testy nieparametryczne. Test U Manna-Whitneya. Test Wilcoxona.

14.03.2017

13

Analiza wariancji (ANOVA). Jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji.

20.03.2017

14

Korelacja i regresja. Współczynnik korelacji Pearsona. Regresja liniowa. Regresja logistyczna.

20.03.2017

15

Planowanie eksperymentu i analiza danych.

21.03.2017

Wykłady będą się odbywać w Auli I w poniedziałki w godz. 18.15-20.00 i wtorki w godz. 17.15-19.00.

 

dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW

 

Szczegółowy program ćwiczeń rok akademicki 2016/2017

 

Nr

Tematyka

Prowadzący

Grupa

Data

Godz.

1

Rachunek prawdopodobieństwa. Zdarzenie elementarne, zdarzenie losowe. Teoria zbiorów. Definicja prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa. Elementy kombinatoryki.

 

M.Cz.

1

2.03

8.15

M.Cz.

11

2.03

10.15

M.Cz.

7

2.03

12.15

M.M.

5

2.03

14.15

M.M.

3

2.03

16.45

M.M.

9

2.03

18.15

M.M.

2

9.03

8.15

M.M.

12

9.03

10.15

M.M.

8

9.03

12.15

M.Cz.

6

9.03

14.15

M.Cz.

4

9.03

16.45

M.Cz.

10

9.03

18.15

2

Statystyka opisowa I. Dane ilościowe i jakościowe. Skale pomiarowe. Prezentacja danych. Miary statystyczne. Klasyczne i pozycyjne miary skupienia.

L.W.

1

16.03

8.15

L.W.

11

16.03

10.15

L.W.

7

16.03

12.15

M.M.

5

16.03

14.15

M.M.

3

16.03

16.45

M.M.

9

16.03

18.15

L.W.

2

23.03

8.15

L.W.

12

23.03

10.15

L.W.

8

23.03

12.15

M.M.

6

23.03

14.15

M.M.

4

23.03

16.45

M.M.

10

23.03

18.15

3

Statystyka opisowa II. Klasyczne i pozycyjne miary rozproszenia. Prezentacja rozkładu danych.

 

 

M.Cz.

1

30.03

8.15

M.Cz.

11

30.03

10.15

M.Cz.

7

30.03

12.15

M.M.

5

30.03

14.15

M.M.

3

30.03

16.45

M.M.

9

30.03

18.15

M.Cz.

2

6.04

8.15

M.Cz.

12

6.04

10.15

M.Cz.

8

6.04

12.15

M.M.

6

6.04

14.15

M.M.

4

6.04

16.45

M.M.

10

6.04

18.15

4

Statystyka opisowa III. Miary asymetrii rozkładu. Miary kształtu rozkładu. Analiza miar statystycznych.

 

M.Cz.

1

20.04

8.15

M.Cz.

11

20.04

10.15

M.Cz.

7

20.04

12.15

M.M.

5

20.04

14.15

M.M.

3

20.04

16.45

M.M.

9

20.04

18.15

M.Cz.

2

27.04

8.15

M.Cz.

12

27.04

10.15

M.Cz.

8

27.04

12.15

M.M.

6

27.04

14.15

M.M.

4

27.04

16.45

M.M.

10

27.04

18.15

5

Wnioskowanie statystyczne I. Rozkłady normalny. Przedziały ufności. Zasady testowania hipotez. Testy parametryczne a nieparametryczne

 

L.W.

1

4.05

8.15

L.W.

11

4.05

10.15

L.W.

7

4.05

12.15

M.Cz.

5

4.05

14.15

M.Cz.

3

4.05

16.45

M.Cz.

9

4.05

18.15

J.K.

2

11.05

8.15

J.K.

12

11.05

10.15

J.K.

8

11.05

12.15

L.W.

6

11.05

14.15

L.W.

4

11.05

16.45

L.W.

10

11.05

18.15

6

Wnioskowanie statystyczne II. Testy parametryczne. Sprawdzanie normalności rozkładu (test Chi-kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa). Test t-Studenta dla zmiennych zależnych. Test t-Studenta dla zmiennych niezależnych.

J.K.

1

18.05

8.15

J.K.

11

18.05

10.15

J.K.

7

18.05

12.15

L.W.

5

18.05

14.15

L.W.

3

18.05

16.45

L.W.

9

18.05

18.15

M.Cz.

2

25.05

8.15

M.Cz.

12

25.05

10.15

M.Cz.

8

25.05

12.15

L.W.

6

25.05

14.15

L.W.

4

25.05

16.45

L.W.

10

25.05

18.15

7

Wnioskowanie statystyczne III. Testy nieparametryczne. Test chi-kwadrat. Test McNemara. Test Kołmogorowa-Smirnowa. Test U Manna-Whitneya. Test Wilcoxona.

 

M.Cz.

1

1.06

8.15

M.Cz.

11

1.06

10.15

M.Cz.

7

1.06

12.15

L.W.

5

1.06

14.15

L.W.

3

1.06

16.45

L.W.

9

1.06

18.15

J.K.

2

8.06

8.15

J.K.

12

8.06

10.15

J.K.

8

8.06

12.15

L.W.

6

8.06

14.15

L.W.

4

8.06

16.45

L.W.

10

8.06

18.15

8

Zaliczenie (1 godz.)

wszyscy

1

22.06

8.15

wszyscy

11

22.06

10.15

wszyscy

7

22.06

12.15

wszyscy

5

22.06

14.15

wszyscy

3

22.06

16.45

wszyscy

9

22.06

18.15

wszyscy

2

22.06

8.15

wszyscy

12

22.06

10.15

wszyscy

8

22.06

12.15

wszyscy

6

22.06

14.15

wszyscy

4

22.06

16.45

wszyscy

10

22.06

18.15

 

Ćwiczenia odbywają się w czwartki w pracowni komputerowej nr 120 w budynku 22

Prowadzący ćwiczenia:

K. – dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW

L.W. – dr Lucjan Witkowski

M.Cz. – dr Michał Czopowicz

M.M. – lek. wet. Marcin Mickiewicz

 

 

 

dr Michał Czopowicz


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych