photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Ekonomika weterynaryjna

niedziela 21.02.2016

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi mikroekonomii ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki ochrony zdrowia zwierząt. Przekazywana wiedza pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami ekonomicznymi oraz no prześledzenie, poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk i praw ekonomicznych. Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego przeprowadzenia najprostszych analiz ekonomicznych, które są przydatne w praktyce lekarza weterynarii zajmującego się zarówno leczeniem małych i dużych zwierząt, jak również pracującego w administracji weterynaryjnej.

Przedmiot trwa 1 semestr i obejmuje 15 godzin wykładów. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 13.15-16.00 w auli 7 w budynku 24.

Szczegółowy program wykładów

Numer wykładu

Tematyka

Data

1.

(3 godz.)

Podstawowe pojęcia ekonomiczne

Definicja i podział ekonomii; czynniki produkcji; towar i jego cechy; cena i jej funkcje, kategorie cen;  pieniądz i jego funkcje; rynek: definicja, elementy, funkcje; popyt i czynniki go kształtujące, prawo popytu, krzywa popytu; podaż  i czynniki ją kształtujące, prawo podaży, krzywa podaży; cena równowagi; elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność cenowa podaży; pojęcie konsumpcji.

20.04.2018

2.

(3 godz.)

Rachunek ekonomiczny

Definicja i rodzaje rachunku ekonomicznego; nakłady; koszty i ich podział;  dochody; podstawowe metody analizy ekonomicznej, rachunek kosztów jednostkowych, rachunek marginalny, kalkulacje różnicowe, rachunek substytucji; ekonomika inwestycji w praktyce weterynaryjnej; metody oceny efektywności planów rozwoju lecznicy; wartość pieniądza w czasie.

27.04.2018

3.

(3 godz.)

Ekonomika ochrony zdrowia zwierząt towarzyszących

Koszty rozpoczęcia działalności lecznicy weterynaryjnej; koszty usług weterynaryjnych: metody obliczania kosztów pośrednich, koszty bezpośrednie, koszty pracy własnej właściciela lecznicy i pracowników; metody ustalania ceny usługi weterynaryjnej; wpływ zmiany ceny na dochód; elastyczność popytu a nakład pracy i cena usługi.

04.05.2018

4.

(3 godz.)

Ekonomika ochrony zdrowia zwierząt gospodarskich

Choroba w aspekcie mikro- i makroekonomicznym; stan zdrowia zwierząt a ich wydajność; koszty choroby, metody obliczania, źródła niezbędnych danych; wpływ choroby na wyniki ekonomiczne gospodarstwa rolnego; ekonomika zarządzania zdrowiem w stadzie: ocena opłacalności programów zwalczania i zapobiegania chorób w stadzie.

25.05.2018

5.

(2 godz.)

Koszty zwalczania chorób z urzędu

Wpływ chorób zwalczanych z urzędu na mikro- i makroekonomię, analiza ekonomiczna programów zwalczania na poziomie kraju i gospodarstwa, koszty badań monitoringowych, planów gotowości.

08.06.2018

1 godz.

Zaliczenie końcowe

15.06.2018

 

Zalecane podręczniki

Dijkhuizen A.A., Morris R.S. Animal health economics principles and application, University of Sydney, 1997

Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, 1997

Piasecki B. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, 1998

Podstawka M. Podstawy finansów teoria i praktyka. Wydawnictwo SGGW, 2005

Radostis O.M. Herd health food animal production medicine. Saunders Company, 1994

Siudek T. Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo SGGW, 2004.

 

 

dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych