photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Immunologia

niedziela 21.02.2016

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ Z

IMMUNOLOGII

DLA STUDENTÓW II ROKU

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Wykłady: środy, w godz. 12-14, w Auli 4 w budynku im. Prof. F. Staffa

 

Zajęcia laboratoryjne i seminaria: wtorki, w salach ćwiczeniowych 2012, 2054

oraz w Auli 4 i w sali seminaryjnej 2004

 

 

Lp

 

Temat wykładu

Temat ćwiczeń

Data ćwiczenia/

seminaria

Osoba odpowie-dzialna

1

MG

WYKŁAD 1

Wiadomości podstawowe: odporność wrodzona i nabyta, ewolucja mechanizmów obronnych u zwierząt, cechy układu odpornościowego ssaków, charakterystyka receptorów rozpoznających czynniki zakaźne – molekularne wzorce związane z patogenami i ich rola w inicjacji odpowiedzi immunologicznej; cytokiny i ich rola w koordynacji funkcji obronnych

     

2

MG

WYKŁAD 2

Omówienie mechanizmów humoralnych i komórkowych odporności wrodzonej (rola makrofagów, granulocytów, komórek naturalnie cytotoksycznych, komórek dendrytycznych); zapalenie, fagocytoza, dopełniacz i inne czynniki humoralne odporności nieswoistej we krwi i płynach ustrojowych

3

MG

WYKŁAD 3

Indukcja odpowiedzi swoistej: rola komórek prezentujących antygen (makrofagi, komórki dendrytyczne, limfocyty B), mechanizmy prezentacji antygenu w kontekście głównego układu zgodności tkankowej klasy I i II, oraz CD1; pojęcie antygenu i superantygenu, synapsy immunologiczne

4

MG

WYKŁAD 4

Odporność nabyta: powstawanie i dojrzewanie limfocytów T gd i T ab (CD4+ i T CD8+); rola tych populacji w indukcji i mechanizmach efektorowych swoistej odpowiedzi immunologicznej; powstawanie i dojrzewanie limfocytów B jako komórek efektorowych humoralnej odpowiedzi immunologicznej, rola receptora BcR, budowa i klasy immunoglobulin; przeciwciała mono- i poliklonalne. Pierwotna i wtórna odpowiedź immunologiczna, pamięć immunologiczna

Przerwa świąteczna 30 marca 2018 r. – 03 kwietnia 2018 r

5

MG

WYKŁAD 5

Mechanizmy humoralne i komórkowe odpowiedzi ogólnej i miejscowej: błony śluzowe i skóra

 

 

 

6

MG

WYKŁAD 6

Odporność przeciwzakaźna mechanizmy nieswoiste i swoiste w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych; mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez czynniki zakaźne. Rola szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych

Temat 1 Wprowadzenie do ćwiczeń z immunologii. Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracowni immunologiczno serologicznej

Serologia – reakcje między antygenem i przeciwciałem in vitro: przygotowanie surowicy do badań serologicznych; aglutynacja – wykrywanie obcych antygenów przy pomocy znanych 6przeciwciał – próby jakościowe i ilościowe (miano surowicy)

Zaliczenie 1: zakres materiału – wykłady 1-4

 

MG/

LS-D

7

MG

WYKŁAD 7

Powstawanie centralnej i obwodowej tolerancji immunologicznej, jej znaczenie; mechanizmy aktywnej supresji odpowiedzi na własne antygeny gospodarza (komórki regulatorowe), mechanizmy autoimmunologiczne, immunologia transplantacyjna

Temat 2 Serologia – reakcje między antygenem i przeciwciałem in vitro [cd.]: precypitacja i jej rodzaje; immunodyfuzji bierna; immunoelektroforeza

 

 

MG/

LS-D

8

MG

WYKŁAD 8

Mechanizmy odporności przeciwnowotworowej, rola komórek NK, mechanizmów komórkowych i humoralnych, sposoby unikania odpowiedzi immunologicznej

Temat 3 Serologia – reakcje między antygenem i przeciwciałem in vitro [cd.]: odczyny neutralizacji z użyciem układu wskaźnikowego i ich zastosowanie w diagnostyce chorób bakteryjnych i wirusowych. Odczyn wiązania dopełniacza

 

JS/

LS-D

9

   

Temat 4 Techniki wykrywania kompleksów antygen-przeciwciało z użyciem znakowanych przeciwciał lub antygenów: immunofluorescencja i jej rodzaje; techniki immunoenzymatyczne (ELISA; metoda immunoperoksydazowa; Western blot).techniki radioimmunologiczne

 

JS

10

 

Temat 5 Uzyskiwanie i badanie komórek układu odpornościowego: izolacja, rozdział i fenotypowanie komórek śledziony myszy (limfocyty B i T, makrofagi, komórki dendrytyczne); technika panningu, cytometria przepływowa, magnetyczny sorter komórkowy; hodowla in vitro limfocytów izolowanych ze śledziony myszy; ocena zdolności komórek do produkcji cytokin (metoda biologiczna, ELISA, ELISPOT, Western blot, wykrywanie m-RNA dla cytokin (RT-PCR)

Zaliczenie 2: zakres materiału: wykłady 5-8, ćwiczenia 1-4

 

LS-D

11

 

Seminarium 1

Odporność nowo narodzonych zwierząt

Dr M. Gieryńska

 

 

12

 

Seminarium 2

Niedobory immunologiczne pierwotne i wtórne

Dr M. Gieryńska

 

 

13

 

Seminarium 3

Szczepionki i szczepienia w profilaktyce chorób zakaźnych. Uodpornianie bierne; surowice odpornościowe

Dr M. Gieryńska

 

 

14

 

Seminarium 4

Typy nadwrażliwości. Choroby tła immunologicznego.

Zaliczenie 3: zakres materiału: seminaria 1-3, ćwiczenie 5

Dr L. Szulc-Dąbrowska

 

 

15

 

Seminarium 5

Choroby tła immunologicznego cd. Dr L. Szulc-Dąbrowska

 

 

Przedmiot kończy się egzaminem w sesji letniej

Do egzaminu dopuszczone są osoby, które uczęszczały na zajęcia i uzyskały wynik pozytywny (przynajmniej 3,0) z kolejnych 3 zaliczeń

Legenda:  

MG – dr Małgorzata Gieryńska

LS-D – dr Lidia Szulc-Dąbrowska

JS – dr Justyna Struzik

 

Piśmiennictwo polecane studentom w celu uzupełnienia wiedzy z wykładanego przedmiotu:

 

– Immunologia – pod red. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., PWN, 2007

– Veterinary Immunology an Introduction – Ian Tizard, 2008 (I późniejsze)

– Basic Immunology. Functions and Disorders of the Immune System – Abbas A., K.,Lichtman A.H; 2004

– Immunobiology 7th edition – Janeway C A., Travers P., Walport M., Shlomchik M.J., 2009 (I późniejsze)

– Immunology 12th edition – Male D., Brostoff J., Roth D., Roitt I.; 2011

Scientific Journals:

Polish Journal of Veterinary Sciences; Medycyna Weterynaryjna; Życie Weterynaryjne; Immunology Today; Science; Nature; Immunological Reviews; Annual Reviews in Immunology; Journal of Immunology; Journal of Experimental Medicine; Veterinary Immunology and Immunopathology.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych