photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


KNOW – STUDIA DOKTORANCKIE

czwartek 31.03.2016

know_logoZ dniem 31 marca 2016 roku, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność” ogłasza konkurs dla kandydatów na 3-letnie (1.09.2016-31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinach: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze (dyscypliny: zootechnika oraz technologia żywności i żywienia). Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny. Studia będą odbywały się równolegle w pięciu ośrodkach Partnerów Konsorcjum. Szczegóły rekrutacji, obejmujące: listę realizowanych projektów, warunki i tryb rekrutacji oraz wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych, znajdują się w zakładkach partnerów Konsorcjum:

strzalka2WMW UWM,
strzalka2WMW SGGW,
strzalka2 PIW-PIB,
strzalka2IRZiBŻ PAN,
strzalka2IGHZ PAN.
Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 maja 2016 r. Szczegóły na stronie: WWW
Kontakt: Centralne Biuro KNOW

 

 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych