photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH – specjalizacja

poniedziałek 20.06.2016

Wydział Medycyn v Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. w porozumieniu z Krajową Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. ogłasza nabór na Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z zakresu

CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskani a tytułu specjalisty w dziedzinie „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”.

Termin składania dokumentem upływa z dniem 31 sierpień 2016r.

Planowany termin rozpoczęcia studium – październik 2016r.

Kierownik studium prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu I semestru.

Wszystkich zainteresowanych posimy o pisemn zgłaszanie uczestnictwa na adres:

Studia Podyplomowe „Choroby drobiu i ptaków ozdobnych” Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa.

Telefon kontaktowy: 22 59 36166, e-mail: piotr_szeleszczuk(at)sggw.pl

Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska 22 59 36 172

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994r. (Dz. U. nr 131, póz. 66)

Wniosek powinien zawierać

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy

2. Określenie miejsca zamieszkania

3. Informacje o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk

4. Określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska.

5. Informację o ukończonych kursach specjalistycznych (ksero dokumentów),

6. Informację o publikacjach

Do wniosku należy dołączyć

1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii

2. Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu

3. Deklaracje, co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy wraz z dokładną informacją, na kogo ma być wystawiona faktura

Czas trwania studiów – 4 semestry.

 

Krajowy kierownik specjalizacji   Dziekan
z chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych   Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk   prof. dr hab. Marian Binek

 

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych