photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Obchody 200-lecia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

wtorek 5.07.2016

200 lecie 1Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  w sobotę 2 lipca 2016 r., w ramach  obchodów 200-lecia utworzenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego świętował swoje narodziny. W 1816 r. bowiem – staraniem ks. Stanisława Staszica – wydano dekret zezwalający na nauczanie weterynarii w Królestwie Polskim. Historia Wydziału, podobnie jak SGGW, sięga swoimi korzeniami do Instytutu Marymonckiego, a od 1952 r. przebiega wspólnie z tą Uczelnią. Uroczystości, z udziałem władz szkoły, J.M. Rektora, prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego i prorektora do spraw współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Marka Szyndla, zorganizowane wraz Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, rozpoczęły się sesją naukową poświęconą pierwszemu lekarzowi weterynarii sprawującemu funkcję rektora SGGW -, prof. dr hab. Kazimierzowi Krysiakowi. Rys historyczny Wydziału przedstawił prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński. Część artystyczno-wspomnieniową poprowadziła prof. Teresa Zaniewska z Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Uroczystości towarzyszyły wystawy malarskie absolwentów wydziału: prof. dr. hab. Tomasza Motyla, lek. wet. Małgorzaty Wróblewskiej, lek. wet. Krzysztofa Kozłowskiego oraz fotografii dr. hab. Michała Godlewskiego. Uroczystą sesję poprzedziło nadanie auli nr200 lecie 2 3 w budynku 23 imienia profesora Witolda Stefańskiego, a zamykało odsłonięcie obelisku z figurką żubra, upamiętniającego wkład pracowników Wydziału w badania nad restytucja i ochroną zdrowia żubra. Pomnik ten został ufundowany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Warszawska Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Kontakty towarzyskie odnowione zostały podczas pikniku zorganizowanego tuż po zakończeniu konferencji


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych