photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Obchody 200-lecia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

wtorek 5.07.2016

200 lecie 1Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  w sobotę 2 lipca 2016 r., w ramach  obchodów 200-lecia utworzenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego świętował swoje narodziny. W 1816 r. bowiem – staraniem ks. Stanisława Staszica – wydano dekret zezwalający na nauczanie weterynarii w Królestwie Polskim. Historia Wydziału, podobnie jak SGGW, sięga swoimi korzeniami do Instytutu Marymonckiego, a od 1952 r. przebiega wspólnie z tą Uczelnią. Uroczystości, z udziałem władz szkoły, J.M. Rektora, prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego i prorektora do spraw współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Marka Szyndla, zorganizowane wraz Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, rozpoczęły się sesją naukową poświęconą pierwszemu lekarzowi weterynarii sprawującemu funkcję rektora SGGW -, prof. dr hab. Kazimierzowi Krysiakowi. Rys historyczny Wydziału przedstawił prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński. Część artystyczno-wspomnieniową poprowadziła prof. Teresa Zaniewska z Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Uroczystości towarzyszyły wystawy malarskie absolwentów wydziału: prof. dr. hab. Tomasza Motyla, lek. wet. Małgorzaty Wróblewskiej, lek. wet. Krzysztofa Kozłowskiego oraz fotografii dr. hab. Michała Godlewskiego. Uroczystą sesję poprzedziło nadanie auli nr200 lecie 2 3 w budynku 23 imienia profesora Witolda Stefańskiego, a zamykało odsłonięcie obelisku z figurką żubra, upamiętniającego wkład pracowników Wydziału w badania nad restytucja i ochroną zdrowia żubra. Pomnik ten został ufundowany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Warszawska Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, Kontakty towarzyskie odnowione zostały podczas pikniku zorganizowanego tuż po zakończeniu konferencji


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych