photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Choroby owadów użytkowych

niedziela 29.01.2017

                                                                  Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.

Rozkład zajęć

z przedmiotu choroby Owadów użytkowych

dla III roku Wydz. med. Wet.

Zajęcia odbywają się w budynku nr 23 (im. F. Staffa) przy ul. Ciszewskiego 8 i w pasiece.

WYKŁADY (Aula IV N): piątek godz. 15.15 – 16.00 (pierwszy wykład 2 marca)

ĆWICZENIA (budynek 23, sala nr 038 – przyziemie): poniedziałek i wtorek, w pojedynczych grupach co 2 tygodnie (pierwsze zajęcia grup nieparzystych – dnia 26 i 27 lutego, grup  parzystych – dnia 5 i 6 marca)

Dzień tyg.

Grupa/ godzina

Poniedziałek

I/II / 10.15-11.45

III/IV / 12:30-14:00

 

Wtorek

VII/VIII / 10.00-11.30

V/VI / 11.45-13.15

IX 13.30-15.00

 

Tematyka ćwiczeń

Nr

Data (nieparzyste/parzyste)

Temat

1

26 i 27 II/ 5 i 6 III

Skład rodziny pszczelej. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna pszczoły miodnej. Produkty pszczele, rozwój pszczół.

2

12 i 13 III / 19 i 20 III

Podstawowe narzędzia pasieczne. Podstawowe czynności pszczelarskie w gospodarce pasiecznej .

3

26 i 27 III / 9 i 10 IV

Warroza: etiologia, patogeneza, objawy, rozpoznawanie stopnia inwazji, podstawowe zabiegi lecznicze. Choroba roztoczowa- akarapidoza:  etiologia, objawy.  Inwazja małego chrząszcza ulowego:  etiologia, patogeneza, objawy, rozpoznawanie, podstawowe zabiegi przy zapobieganiu i zwalczaniu.

4

16 i 17 IV / 23 i 24 IV

Zasady postępowania z pszczołami i badania pasieki (w pasiece)

5

 7 i 8 V / 14 i 15 V

Zgnilec amerykański pszczół  i zgnilec europejski – etiologia, drogi rozprzestrzeniania, objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia, metody zwalczania.

6

21 i 22 V / 28 i 29 V

Przesiedlanie pszczół. Dezynfekcja sprzętu pszczelarskiego (w pasiece).

7

4 i 5 VI / 11 i 12 VI

Objawy pozostałych najbardziej istotnych chorób pszczół dorosłych i czerwiu (nosemozy,  grzybic, zaziębienia czerwiu,  inwazji motylicy woskowej, inwazji Tropilaelaps spp., braulozy). 

8

18 i 19 VI

Pobieranie próbek z pasieki przy podejrzeniu wystąpienia chorób pszczół dorosłych i czerwiu (w pasiece) ORAZ I termin zaliczenia 

UWAGA! Studentów obowiązuje przygotowanie na każde ćwiczenie (także pierwsze). Na początku każdego ćwiczenia odbywa się kartkówka sprawdzająca przygotowanie studentów do zajęć. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wyników kartkówek, aktywności na zajęciach i zaliczenia końcowego (punkty są sumowane!).

Literatura:

  1. Tomaszewska B. i Chorbiński P. (2013) „Choroby owadów użytkowych” (Wyd II. poprawione, AR we Wrocławiu,).
  2. Topolska G., Gajda A, Imińska U. (2018) Atlas chorób pszczół najbardziej istotnych dla polskich Pszczelarzy. PWRil, Warszawa 2018 r.
  3. Imińska U., Gajda A. (2018). Co pszczelarz powinien wiedzieć o warrozie? Cz I, II i III. Pszczelarstwo, nr  2, 3 i 4
  4. Skowronek: „Pszczelnictwo” (Wyd. ISiK, 2001).
  5. Gajda A., Topolska G., (2013) Zgnilec europejski pszczół – niedoceniane zagrożenie. Pszczelarstwo, 65 (5) 9-12. 
  6. Grzęda U., Topolska G., (2013) Zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood, AFB) – wciąż poważny problem polskiego pszczelarstwa. Pszczelarstwo, 65(6) 4-8.
  7. Grzęda U., Gajda A. (2014) Grzybica wapienna pszczół-askosferioza. Pszczelarstwo, 66 (6) 7-8
  8. Gajda A., Grzęda U. (2015) Mały chrząszcz ulowy dotarł do Europy! Jak rozpoznać inwazję? Pszczelarstwo 67) (1), 2-5.
  9. Gajda A. (2010) Nosema ceranae w rodzinach pszczoły miodnej. Życie Weterynaryjne, 2010, 85(2), 140-143.
  10. Topolska G., 2004: Szwedzki wariant zintegrowanej walki z warrozą. Pszczelarstwo, 3, 8-9.

Na ćwiczeniu 3 i 5 wymagane jest przygotowanie także z wykładów, i zamieszczonych powyżej pozycji literaturowych dotyczących poszczególnych chorób.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych