photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sesja sprawozdawcza

wtorek 31.01.2017

Sprawozdawcza Sesja Naukowa

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

1.02.2017, godz. 9.15, bud. 24, aula 3printer

 

           Wystąpienie Dziekana

 

 

Katedra Nauk Morfologicznych (kierownik: dr Michał Skibniewski)

1.

lek. wet Norbert Czubaj

Morfologia dołu doogonowego czaszki u wybranych ras psów

2.

lek. wet. Wojciech Sokołowski

Anatomia kliniczna dołu donosowego psa domowego z uwzględnieniem morfologii limfatycznych dróg odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego z obszaru jamy czaszki

 

Katedra Nauk Fizjologicznych (kierownik: prof. dr hab. Tomasz Motyl)

3.

dr Alicja Majewska

Subpopulacje limfocytów oraz profil transkryptomiczny komórek krwi obwodowej u psów z atopowym zapaleniem skóry

4.

mgr Joanna Bujak

Analiza ekspresji receptorów TRP w psich komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej

5.

mgr Paula Kiełbik

Innowacyjne podejście w badaniach biodystrybucji biodegradowalnych nanocząstek ZnO domieszkowanych Europem

 

Katedra Nauk Przedklinicznych (kierownik: dr hab. Marcin Bańbura, prof. SGGW)

6.

mgr Zbigniew Wyżewski

Wpływ zakażenia wirusem ektromelii na poziom białka Bax w komórkach permisywnych linii RAW 264.7

7.

mgr Iwona Dąbrowska

Izolacja DNA dermatofitów z próbek klinicznych i hodowli

         Przerwa 15 min.

 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej (kierownik: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk)

8.

dr Marta Parzeniecka-Jaworska

Przydatność oznaczania mikroalbumin w moczu w diagnostyce niewydolności serca u psów wybranych ras

9.

lek. wet. Agnieszka Turło

Porównanie zmian stężeń biomarkerów metabolizmu kości i chrząstki w surowicy u koni wyścigowych trenowanych na różnych podłożach

 

Katedra Higieny Żywności i Zdrowia Publicznego (kierownik: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW )

10.

dr Marek Nowicki, lek. wet. Natalia Strokowska

Motyliczka mięśniowa (Distomum musculorum suis) – wykrywanie, występowanie i zagrożenie dla człowieka

 

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomii Weterynaryjnej (kierownik: dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW)

11.

lek. wet. Marcin Mickiewicz

Epidemiologia zarażenia motylicą wątrobową u kóz w Polsce

 

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką (kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Gajewski)

12.

lek. wet. Olga Drewnowska

Badanie zależności między aktywnością narządu wzroku a głębokością znieczulenia ogólnego u koni

13.

lek. wet. Małgorzata Wielgosz

Regulacja opioidowa aktywności mioelektrycznej żwacza, czepca i trawieńca rejestrowanej metodą telemetrii u owiec

14.

lek. wet. K. Skierbieszowska

Ocena funkcji szyjki macicy klaczy na podstawie określenia ekspresji receptorów oraz stosunku kolagenu do mięśni gładkich u klaczy zdrowych, ciężarnych oraz w przebiegu endometrits i endometrosis

 

Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką (kierownik: prof. dr hab. Roman Lechowski)

15.

lek. wet. Anna Małek

Ocena cytotoksyczności kompleksu nanocząstek złota stabilizowanych glutationem z doksorubicyną dla linii komórkowej kostnomiesaka psów

16.

lek. wet. Jan Frymus

Obraz histopatologiczny wysepek trzustki psów z wrodzonym zespolenie wrotno-obocznym

 

Koło Medyków Weterynaryjnych (opiekun: dr hab. Anna Cywińska, prof. SGGW)

17.

Katarzyna Kołodziejczyk

Metody immobilizacji dzikich zwierząt stosowane w rezerwacie w RPA

         Podsumowanie i zakończenie sesji

czas przeznaczony na każde wystąpienie – 10 min.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych