photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Przedmioty obowiązujące na II roku studiów niestacjonarnych

poniedziałek 28.08.2017

Przedmioty obowiązujące na II roku studiów

 

SYLABUSY I PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE NA STRONIE

http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/stud_niest/sylab-plany-studia-niestacjonarne/

 

Sem. 3 ECTS    
Biochemia
6    
Fizjologia zwierząt
6    
Chów i hodowla zwierząt
3    
Technologie w prod. zwierzęcej
2    
Epidemiologia weterynaryjna
2    
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2    
Anatomia porównawcza zwierząt (F obowiązkowy)
4    
Język nowożytny
2    
Mikrobiologia
5    
Razem 32    
 
     
       
Sem. 4 ECTS    
Fizjologia zwierząt
6    
Mikrobiologia
5    
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4    
Ekonomika weterynaryjna
1    
Immunologia – plan zajęć
4    
Anatomia topograficzna
4    
Język nowożytny
2    
Praktyka hodowlana
1  

 

Fakultet jeden z dwóch
2    
Razem 29    
Fizjologia rozwoju (F)
     
Fizjologia wysiłku (F)
     
 
     


 

 

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych