photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Choroby zakaźne zw. gosp.

wtorek 26.09.2017

Informacje ogólne i zasady zaliczania

Przedmiot prowadzony jest przez 1 semestr w wymiarze 3 godzin ćwiczeń tygodniowo. Ćwiczenia obejmują zagadnienia chorób zakaźnych świń, bydła i małych przeżuwaczy. Po zakończeniu omawiania chorób zakaźnych świń oraz bydła przeprowadzone zostaną zaliczenia cząstkowe z materiału ćwiczeniowego w formie pisemnej. Przedmiot kończy się pisemnym egzaminem obejmującym zarówno materiał przedstawiony na wykładach, jak i na ćwiczeniach, w tym choroby małych przeżuwaczy, które nie będą objęte zaliczeniem cząstkowym z materiału ćwiczeniowego.

Zalecane podręczniki

  1. Diseases of swine, wyd. 10, John Wiley and Sons Inc. 2012, Ed. J.J. Zimmermann, L.A. Karriker,  A. Ramirez, K.J. Schawrtz, G.W. Stevenson,
  2. Infectious Diseases of Livestock, wydanie 2, Oxford University Press, Ed. A. W. Coetzer, R. C. Tustin
  3. Ochrona zdrowia świń, Z. Pejsak, PWR 2007
  4. Atlas chorób bydła, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008, Roger W. Blowey, A. David Weaver
  5. Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz, PWRiL Warszawa, 2003, Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro

 

 Szczegółowy program ćwiczeń rok akademicki 2017/2018

Lp.

Temat

1.

Wprowadzenie do przedmiotu.

Sprawy organizacyjne. Dochodzenie epidemiologiczne. Pobieranie i przesyłanie materiału do badań laboratoryjnych. Zasady rozpoznawania chorób zakaźnych.

2.

Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych układu oddechowego świń: zespół oddechowy, grypa świń, PRRS, zakażenia cirkowirusem świń, pleuropneumonia, mykoplazmowe zapalenie płuc, zakaźne zanikowe zapalenie nosa, pastereloza, streptokokoza, choroba Glässera – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania

3.

Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych przewodu pokarmowego świń: kolibakteriozy, zakażenia beztlenowcowe, adenomatoza, dyzenteria, salmoneloza, epidemiczna biegunka świń, zakażenia rotawirusowe – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania

4.

Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych powodujących zaburzenia w rozrodzie świń: parwowiroza, zespół rozrodczo-oddechowy, cirkowiroza, SI, zakażenia enterowirusami (SMEDI), bruceloza, leptospiroza, chlamydioza – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania

5.

Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych świń przebiegających ze zmianami na skórze i błonach śluzowych: ospa, wyprysk pęcherzykowy, zakaźne wysiękowe zapalenia naskórka, ropnie podskórne i gruźliczopodobne, obrzęk złośliwy, eperytrozoonoza, pryszczyca, choroba pęcherzykowa, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, zespół skórno-nerkowy, różyca – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania

6.

Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych świń przebiegających z zaburzeniami ze strony układu nerwowego: choroba Aujeszkyego, teschowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia, choroba wymiotna i wyniszczająca, wścieklizna, drgawki zakaźne, listerioza, tężec, botulizm, streptokokoza – postać mózgowa, choroba Glässera, choroba obrzękowa – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

7.

Zaliczenie ćwiczeń (choroby świń)

8.

Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych układu oddechowego bydła: enzootyczna bronchopneumonia, pastereloza – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

9.

Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych przewodu pokarmowego bydła: wirusowe i bakteryjne biegunki bydła – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

10.

Diagnostyka różnicowa chorób przebiegających z objawami nerwowymi u bydła: wścieklizna, BSE, głowica

11.

Diagnostyka różnicowa chorób bydła powodujących zaburzenia w rozrodzie:

choroba mętwikowa bydła, zaraza rzęsistkowa bydła, zakażenie wirusem Schmallenberg – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

12.

Zaliczenie ćwiczeń (choroby bydła).

13.

Diagnostyka różnicowa chorób małych przeżuwaczy przebiegających z objawami nerwowymi: listerioza, choroba skokowa – etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania. występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

Diagnostyka różnicowa chorób małych przeżuwaczy przebiegających z objawami ze strony układu oddechowego: enzootyczne zapalenie płuc, gruczolakowatość płuc, nowotwory kości sitowej – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

14.

Diagnostyka różnicowa chorób małych przeżuwaczy przebiegających ze zmianami na skórze i kulawiznami: ospa owiec i ospa kóz, niesztowica, kulawka zakaźna – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

15.

Diagnostyka różnicowa chorób beztlenowcowych małych przeżuwaczy:  enterotoksemia, dyzenteria jagniąt, zakaźne martwicowe zapalenie wątroby, bradsot, tężec -występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania

Diagnostyka różnicowa chorób małych przeżuwaczy przebiegających z wyniszczeniem: serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych, choroba Morela -występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania.

 

Tydzień zajęć

Grupa

Data

Dzień

Godzina

Sala

Temat

Prowadzący

1

9

5.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

1

I.M-D.

10

5.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

1

I.M-D.

7

5.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

1

I.M-D.

8

5.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

1

I.M-D.

5

5.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

1

I.M-D.

6

5.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

1

I.M-D.

3

5.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

1

I.M-D.

4

5.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

1

I.M-D.

1

5.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

1

I.M-D.

2

5.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

1

I.M-D.

2

9

12.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

8

A.M.

10

12.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

8

A.M.

7

12.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

8

A.M.

8

12.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

8

A.M.

5

12.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

2

I.M-D.

6

12.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

2

I.M-D.

3

12.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

2

I.M-D.

4

12.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

2

I.M-D.

1

12.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

2

I.M-D.

2

12.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

2

I.M-D.

3

9

19.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

9

M.M.

10

19.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

9

M.M.

7

19.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

9

M.M.

8

19.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

9

M.M.

5

19.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

3

I.M-D.

6

19.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

3

I.M-D.

3

19.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

3

I.M-D.

4

19.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

3

I.M-D.

1

19.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

3

I.M-D.

2

19.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

3

I.M-D.

4

9

26.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

10

J.K./B.O.

10

26.10.2017

czwartek

8.00-10.15

6

10

J.K./B.O.

7

26.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

10

J.K./B.O.

8

26.10.2017

czwartek

10.30-12.45

6

10

J.K./B.O.

5

26.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

4

I.M-D.

6

26.10.2017

czwartek

13.00-15.15

6

4

I.M-D.

3

26.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

4

I.M-D.

4

26.10.2017

czwartek

15.30-17.45

6

4

I.M-D.

1

26.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

4

I.M-D.

2

26.10.2017

czwartek

18.00-20.15

6

4

I.M-D.

5

9

9.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

11

J.K./B.O.

10

9.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

11

J.K./B.O.

7

9.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

11

J.K./B.O.

8

9.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

11

J.K./B.O.

5

9.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

5

I.M-D.

6

9.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

5

I.M-D.

3

9.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

5

I.M-D.

4

9.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

5

I.M-D.

1

9.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

5

I.M-D.

2

9.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

5

I.M-D.

6

9

16.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

13

J.K.

10

16.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

13

J.K.

7

16.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

13

J.K.

8

16.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

13

J.K.

5

16.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

6

I.M-D.

6

16.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

6

I.M-D.

3

16.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

6

I.M-D.

4

16.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

6

I.M-D.

1

16.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

6

I.M-D.

2

16.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

6

I.M-D.

7

9

23.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

2

I.M-D.

10

23.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

2

I.M-D.

7

23.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

2

I.M-D.

8

23.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

2

I.M-D.

5

23.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

8

A.M.

6

23.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

8

A.M.

3

23.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

8

A.M.

4

23.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

8

A.M.

1

23.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

8

A.M.

2

23.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

8

A.M.

8

9

30.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

12

wszyscy

10

30.11.2017

czwartek

8.00-10.15

6

12

wszyscy

7

30.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

12

wszyscy

8

30.11.2017

czwartek

10.30-12.45

6

12

wszyscy

5

30.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

7

wszyscy

6

30.11.2017

czwartek

13.00-15.15

6

7

wszyscy

3

30.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

7

wszyscy

4

30.11.2017

czwartek

15.30-17.45

6

7

wszyscy

1

30.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

7

wszyscy

2

30.11.2017

czwartek

18.00-20.15

6

7

wszyscy

9

9

7.12.2017

czwartek

8.00-10.15

6

3

I.M-D.

10

7.12.2017

czwartek

8.00-10.15

6

3

I.M-D.

7

7.12.2017

czwartek

10.30-12.45

6

3

I.M-D.

8

7.12.2017

czwartek

10.30-12.45

6

3

I.M-D.

5

7.12.2017

czwartek

13.00-15.15

6

9

M.M.

6

7.12.2017

czwartek

13.00-15.15

6

9

M.M.

3

7.12.2017

czwartek

15.30-17.45

6

9

M.M.

4

7.12.2017

czwartek

15.30-17.45

6

9

M.M.

1

7.12.2017

czwartek

18.00-20.15

6

9

M.M.

2

7.12.2017

czwartek

18.00-20.15

6

9

M.M.

10

9

14.12.2017

czwartek

8.00-10.15

6

4

I.M-D.

10

14.12.2017

czwartek

8.00-10.15

6

4

I.M-D.

7

14.12.2017

czwartek

10.30-12.45

6

4

I.M-D.

8

14.12.2017

czwartek

10.30-12.45

6

4

I.M-D.

5

14.12.2017

czwartek

13.00-15.15

6

10

J.K./B.O.

6

14.12.2017

czwartek

13.00-15.15

6

10

J.K./B.O.

3

14.12.2017

czwartek

15.30-17.45

6

10

J.K./B.O.

4

14.12.2017

czwartek

15.30-17.45

6

10

J.K./B.O.

1

14.12.2017

czwartek

18.00-20.15

6

10

J.K./B.O.

2

14.12.2017

czwartek

18.00-20.15

6

10

J.K./B.O.

11

9

21.12.2017

czwartek

8.00-10.15

6

5

I.M-D.

10

21.12.2017

czwartek

8.00-10.15

6

5

I.M-D.

7

21.12.2017

czwartek

10.30-12.45

6

5

I.M-D.

8

21.12.2017

czwartek

10.30-12.45

6

5

I.M-D.

5

21.12.2017

czwartek

13.00-15.15

6

11

J.K./B.O.

6

21.12.2017

czwartek

13.00-15.15

6

11

J.K./B.O.

3

21.12.2017

czwartek

15.30-17.45

6

11

J.K./B.O.

4

21.12.2017

czwartek

15.30-17.45

6

11

J.K./B.O.

1

21.12.2017

czwartek

18.00-20.15

6

11

J.K./B.O.

2

21.12.2017

czwartek

18.00-20.15

6

11

J.K./B.O.

12

9

4.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

6

I.M-D.

10

4.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

6

I.M-D.

7

4.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

6

I.M-D.

8

4.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

6

I.M-D.

5

4.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

13

J.K.

6

4.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

13

J.K.

3

4.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

13

J.K.

4

4.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

13

J.K.

1

4.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

13

J.K.

2

4.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

13

J.K.

13

9

11.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

7

wszyscy

10

11.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

7

wszyscy

7

11.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

7

wszyscy

8

11.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

7

wszyscy

5

11.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

12

wszyscy

6

11.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

12

wszyscy

3

11.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

12

wszyscy

4

11.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

12

wszyscy

1

11.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

12

wszyscy

2

11.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

12

wszyscy

14

9

18.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

14

J.K.

10

18.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

14

J.K.

7

18.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

14

J.K.

8

18.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

14

J.K.

5

18.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

14

J.K.

6

18.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

14

J.K.

3

18.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

14

J.K.

4

18.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

14

J.K.

1

18.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

14

J.K.

2

18.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

14

J.K.

15

9

25.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

15

M.Cz.

10

25.01.2018

czwartek

8.00-10.15

6

15

M.Cz.

7

25.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

15

M.Cz.

8

25.01.2018

czwartek

10.30-12.45

6

15

M.Cz.

5

25.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

15

M.Cz.

6

25.01.2018

czwartek

13.00-15.15

6

15

M.Cz.

3

25.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

15

M.Cz.

4

25.01.2018

czwartek

15.30-17.45

6

15

M.Cz.

1

25.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

15

M.Cz.

2

25.01.2018

czwartek

18.00-20.15

6

15

M.Cz.

Ćwiczenia odbywają się w budynku 22 w sali nr 6.

Prowadzący ćwiczenia:

I.M-D. – prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

J.K.  – dr hab. Jarosław Kaba, prof. nadzw. SGGW

M.Cz. – dr Michał Czopowicz

 A.M. – lek. wet. Agata Moroz

M.M. – lek. wet. Marcin Mickiewicz

 

Plan wykładów z przedmiotu Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich dla IV roku (VII semestr 2017/2018)

Audytorium 7, piątki godz. 12.00-14.00

Lp.

Data

Temat

Wykładowca

1.

 

6.10

Wprowadzenie do przedmiotu: najważniejsze pojęcia epidemiologiczne. Znaczenie chorób zakaźnych dla efektywnej produkcji zwierzęcej oraz ochrony zdrowia publicznego. Drogi szerzenia się chorób zakaźnych. Zasady zwalczania chorób zakaźnych. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt i jej rola w kontrolowaniu chorób zakaźnych zwierząt.

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

2.

 

13.10

Choroby zakaźne świń z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania i/lub rejestracji – afrykański pomór świń – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

3.

 

20.10

Choroby zakaźne świń z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania i/lub rejestracji – pomór klasyczny świń oraz zakażenia świń innymi pestiwirusami – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

4.

 

27.10

Choroby zakaźne świń z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania i/lub rejestracji – zespół rozrodczo-oddechowy – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, znaczenie ekonomiczne.

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

5.

 

3.11

Choroby zakaźne świń z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania i/lub rejestracji – koronawirusowe zapalenie żołądka i jelit, zakażenia wirusem Nipah – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, możliwości zwalczania

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

6.

 

10.11

Choroby zakaźne bydła z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – białaczka, gruźlica (bydła i innych gatunków zwierząt) – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

7.

 

17.11

Choroby zakaźne bydła z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – IBR-IPV, zaraza płucna bydła – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania.

dr hab. J. Kaba prof. nadzw.

8.

 

24.11

Choroby zakaźne bydła z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – pasażowalne gąbczaste encefalopatie – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

dr hab. J. Kaba prof. nadzw.

9.

 

1.12

Choroby zakaźne bydła z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – choroba guzowatej skóry bydła, BVD-MD – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

dr hab. J. Kaba prof. nadzw.

10.

 

8.12

Choroby zakaźne małych przeżuwaczy z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – zakaźna bezmleczność, enzootyczne ronienie owiec, zakaźne zapalenie najądrzy u tryków, zakażenie Salmonella abortus ovis, choroba graniczna – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania.

dr hab. J. Kaba prof. nadzw.

11.

 

15.12

Choroby zakaźne małych przeżuwaczy z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz, choroba maedi-visna, zakaźne zapalenie płuc i opłucnej kóz, zakażenie owiec wirusem Nairobi  – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania.

dr hab. J. Kaba prof. nadzw.

12.

 

5.01.2018

Choroby zakaźne występujące u wielu gatunków zwierząt z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – paratuberkuloza, wąglik, księgosusz, pomór małych przeżuwaczy – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

dr hab. J. Kaba prof. nadzw.

13.

 

 

    12.01

Choroby zakaźne występujące u wielu gatunków zwierząt z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – choroba niebieskiego języka, gorączki krwotoczne (doliny Rift, krymsko-kongijska, zachodniego Nilu, krwotoczna choroba zwierzyny płowej), japońskie zapalenie mózgu – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

dr hab. J. Kaba prof. nadzw.

14.

 

19.01

Choroby zakaźne występujące u wielu gatunków zwierząt z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – pryszczyca – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania, regulacje prawne.

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

15.

 

26.01

Choroby zakaźne występujące u wielu gatunków zwierząt z listy OIE 2017 podlegające obowiązkom urzędowego zwalczania lub rejestracji – gorączka Q, bruceloza, tularemia – występowanie, etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany sekcyjne, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, możliwości zwalczania.

prof. dr hab.     I. Markowska-Daniel

Prowadzący wykłady:

prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel (odpowiedzialna za realizację przedmiotu)

dr hab. Jarosław Kaba prof. nadzw.

OBECNOŚĆ NA WYKŁADACH JEST PREMIOWANA

 Egzamin z Chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich:

Termin I: 2.02.2018 r. (pisemny)

Termin II: 9.02.2018 r. (pisemny)

Warszawa, 15.09.2017

 

Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych