photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

piątek 5.01.2018

 2019Złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej na międzynarodowych targach innowacji w Kaoshiung na Tajwanie.

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2017 w Kaohsiung na Tajwanie interdyscyplinarny zespół naukowców z Wydziały Medycyny Weterynaryjnej i Instytutu Fizyki PAN w składzie: Michał M. Goldewski, Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski i Paula Kielbik, otrzymał złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za badania nad nową generacją dwumodalnych nanocząstek do obrazowania nowotworów w kontrastach magnetycznym i fluorescencyjnym.

2020Istotą proponowanego rozwiązania jest stworzenie nowatorskiego narzędzia diagnostycznego, opartego na nietoksycznych nanocząstkach z tlenków metali przejściowych domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich. Nanocząstki te pozwalają na wykrywanie zmian nowotworowych w nieinwazyjnym rezonansie magnetycznym. Później dzięki właściwościom fluorescencyjnym tych samych nanocząstek możliwe jest precyzyjne określenie zasięgu zmiany nowotworowej podczas biopsji lub zabiegu chirurgicznego.

Jest to już 38. nagroda, którą zespoły dr hab. Michała M. Godlewskiego z WMW SGGW i Prof. Dr hab. Marka Godlewskiego z IF PAN otrzymują za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nanotechnologii dla medycyny.

2018


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych