photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sprawozdawcza Sesja Naukowa

poniedziałek 22.01.2018

Sprawozdawcza Sesja Naukowa

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

7.02.2018, godz. 9.15, bud. 24, aula 3

Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką (kierownik: dr hab. Piotr Jurka)

1.

lek. wet. Aleksandra Tomkowicz

Ocena wad wzroku i ich wpływ na trening u psów sportowych rasy Border Collie

2.

lek. wet. Anna Wojtalewicz

Badania przedkliniczne nad opornością wielolekową włókniakomięsaków poiniekcyjnych kotów.

Katedra Nauk Morfologicznych (kierownik: dr Michał Skibniewski)

3.

dr Kaja Urbańska

Autoza – mechanizm represji komórek nowotworowych z użyciem werapamilu i oksamianu sodu

4.

mgr Magdalena Baraniewicz-Kołek

Uzyskiwanie zarodków hybrydowych in vitro między krową bydła domowego (Bos taurus) a bykiem żubra (Bison bonasus)

Katedra Nauk Fizjologicznych (kierownik: prof. dr hab. Tomasz Motyl)

5.

mgr inż. Maciej Białasek

Poznanie nowego mechanizmu interakcji pomiędzy makrofagami a komórkami nowotworowymi: „TRAIN”

6.

lek. wet. Anna Jaśkiewicz

Badania nad rolą autofagii w upośledzonej przez statyny przeżywalności komórek mięśniowych

7.

lek. wet. Łukasz Kiraga

Komórkowe metody diagnozowania przerzutów nowotworowych w płucach myszy BALB/c metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)

Katedra Nauk Przedklinicznych (kierownik: dr Małgorzata Gieryńska)

8.

mgr Agata Anna Cisek

Opracowanie właściwej metody wykonania krzywej standardowej do oznaczeń ilościowych mikroorganizmów techniką Real-Time PCR

9.

mgr Magdalena Bossowska-Nowicka

Obniżenie ekspresji genów i białek katepsyn oraz osłabienie przetwarzania antygenu w komórkach dendrytycznych JAWS II i GM-BM podczas zakażenia wirusem ektromelii

         Przerwa 15 min.

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej (kierownik: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk)

10.

lek. wet. Alicja Miśkiewicz

Ocena wskaźników immunosupresji w chłoniakach u psów

11.

lek. wet. Dorota Wyka

Analiza epidemiologiczna chorób gadów w Polsce: intensywność i ekstensywność inwazji pasożytów krwi  Haemogregarina stepanowi u żółwi błotnych (Emys orbicularis) i żółwi gatunków inwazyjnych (Trachemys sp.)

Katedra Higieny Żywności i Zdrowia Publicznego (kierownik: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW )

12.

lek. wet. Anna Didkowska

Doskonalenie przyżyciowej diagnostyki gruźlicy u żubra europejskiego (Bison bonasus)

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomii Weterynaryjnej (kierownik: dr hab. Jarosław Kaba, prof. SGGW)

13.

lek. wet. Marcin Mickiewicz

Występowanie lekooporności u nicieni
żołądkowo-jelitowych kóz w Polsce

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką (kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Gajewski)

14.

dr. Małgorzata Domino

Ocena czynności ściany macicy klaczy w przebiegu zwyrodnienia błony śluzowej (endometrosis)

15.

lek. wet. Olga Drewnowska

Zależność między aktywnością odruchów oka a głębokością znieczulenia ogólnego u koni

Koło Medyków Weterynaryjnych (opiekun: dr hab. Anna Cywińska, prof. SGGW)

16.

Joanna Pasterny

Działalność Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych w 2017 r.

         Podsumowanie i zakończenie sesji

czas przeznaczony na każde wystąpienie – 10 min.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych