photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Deszcz medali

środa 14.03.2018

Deszcz medali za innowacyjne pomysły na wykorzystanie nanocząstek w terapii i diagnostyce na międzynarodowych targach wynalazków w Bangkoku na Tajlandii i Walencji w Hiszpanii.

Podczas Międzynarodowego Dnia Wynalazczości (Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition IPITEx 2018) w Bangkoku oraz na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji interdyscyplinarny zespół naukowców z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Instytutu Fizyki PAN w składzie: Michał M. Godlewski, Marek Godlewski, Zdzisław Gajewski, Paula Kiełbik, Jarosław Kaszewski, Jarosław Olszewski, Waldemar Lipiński, Bartłomiej Witkowski i Aleksandra Ożgowska, otrzymali liczne medale nagrody i wyróżnienia za badania nad nowymi generacjami dwumodalnych nanocząstek do obrazowania nowotworów w kontrastach magnetycznym i fluorescencyjnym oraz zastosowaniem nanocząstek jako nośników leków i substancji bioaktywnych do terapii nowotworów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.

Istotą pierwszego z proponowanych rozwiązań jest stworzenie nowatorskich narzędzi diagnostycznych, opartych o nietoksyczne nanocząstki z tlenków metali przejściowych domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich, które pozwalają na wykrywanie zmian nowotworowych w nieinwazyjnym rezonansie magnetycznym. Później dzięki właściwościom fluorescencyjnym tych samych nanocząstek możliwe jest precyzyjne określenie zasięgu zmiany nowotworowej podczas biopsji lub zabiegu chirurgicznego.

Rozwiązanie to nagrodzone zostało:

Złotym medalem Narodowego Departamentu Nauki Tajlandii

Nagrodą Brytyjskiego Towarzystwa Wynalazców i Innowatorów

Specjalną nagrodą Kanadyjskiej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej

Drugie rozwiązanie opiera się o zdolność biodegradowalnych nanocząstek tlenkowych do pokonywania bariery krew-mózg wraz z doczepioną cząstką bioaktywną. Potencjalnie pozwoli to na znaczną redukcję dawki leków przeciwnowotworowych stosowanych w chemioterapii guzów mózgu oraz na przemieszczenie substancji bioaktywnych stosowanych w terapii wspomagającej chorób neurodegeneracyjnych bezpośrednio do neuronów mózgu.

Rozwiązanie to otrzymało:

Brązowy medal Narodowego Departamentu Nauki Tajlandii

Złoty medal Filipińskiej Organizacji Młodych Wynalazców

Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji

Nagrodę specjalną Targów Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA 2018 w Walencji

Medal Mołdawskiej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej

Badania te prowadzone są w ramach interdyscyplinarnej współpracy naukowo-wdrożeniowej pomiędzy laboratoriami badawczymi grupy prof. dr hab. Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki PAN, Laboratoriami projektów Weterynaryjnego Centrum Badawczego i Centrum Badań Biomedycznych Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką oraz laboratoriami Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Daje to w sumie już 46 wspólnych nagród i medali, dla zespołów dr hab. Michała M. Godlewskiego z WMW SGGW i Prof. dr hab. Marka Godlewskiego z IF PAN za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nanotechnologii dla medycyny.

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych