photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Nagrody PTNW dla naszego Wydziału

wtorek 17.04.2018

Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

za piśmienniczą twórczość naukową w roku 2017

 

Kategorie prac oryginalnych

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda III stopnia

Szulc-Dąbrowska L, Struzik J, Cymerys J, Winnicka A, Nowak Z, Toka FN, Gieryńska M. The in Vitro Inhibitory Effect of Ectromelia Virus Infection on Innate and Adaptive Immune Properties of GM-CSF-Derived Bone Marrow Cells Is Mouse Strain-Independent. Frontiers in Microbiology 2017 19;8:2539. doi: 10.3389/fmicb.2017.02539. eCollection 2017. IF=4,076, MNiSW – 35 pkt.

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

Stefanie R. Bailey, Michelle H. Nelson, Kinga Majchrzak, Jacob S. Bowers, Megan M. Wyatt, Aubrey S. Smith, Lillian R. Neal, Keisuke Shirai, Carmine Carpenito, Carl H. June, Michael J. Zilliox, Chrystal M. Paulos. Human CD26high T cells elicit tumor immunity against multiple malignancies via enhanced migration and persistence. Nature Communications, 2017, Dec 6;8(1):1961. IF=12,124, MNiSW – 45 pkt.

Nagroda II stopnia

Bulkowska Małgorzata, Rybicka Agata, Senses Kerem M, Ulewicz Katarzyna, Witt Katarzyna, Szymańska Joanna, Taciak Bartłomiej, Klopfleisch Robert, Hellmen Eva, Dolka Izabella, Gure Ali O., Mucha Joanna, Mikow Mariusz, Giziński Sławomir, Król Magdalena. MicroRNA expression patterns in canine mammary cancer show significant differences between metastatic and non-metastatic tumours. BMC Cancer 2017; 17:728, DOI 10.1186/s12885-017-3751-1; IF=3,288, MNiSW – 30 pkt.

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

Nagroda II stopnia

1. Kielbik P, Kaszewski J, Rosowska J, Wolska E, Witkowski BS, Gralak MA, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Biodegradation of the ZnO:Eu nanoparticles in the tissues of adult mouse after alimentary application. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2017, Tom 13, strony: 843-852. IF=5,720, MNiSW – 40 pkt.

2. Jarosław Kaszewski, Emanuel Borgstrom, Bartłomiej S. Witkowski, Łukasz Wachnicki, Paula Kiełbik, Anna Slonska, Malgorzata A. Domino, Urszula Narkiewicz, Zdzislaw Gajewski, Jean-François Hochepied, Michał M. Godlewski, Marek Godlewski. Terbium content affects the luminescence properties of ZrO2:Tb nanoparticles for mammary cancer imaging in mice. Optical Materials, 2017, Tom 74, strony: 16-26. IF=2,238, MNiSW – 35 pkt.

3. Lipiński W, Kaszewski J, Gajewski Z, Godlewski M, Godlewski MM. Wide band-gap oxides nanoparticles as potential drug carriers. Medycyna Weterynaryjna, 2017, Tom 73(10), strony: 657-660. IF=0,161, MNiSW – 15 pkt.

4. Kiełbik P, Kaszewski J, Witkowski BS, Gajewski Z, Gralak MA, Godlewski MM. Cytometric analysis of Zn-based nanoparticles for biomedical applications. Rozdział w książce – “Microscopy and imaging science: practical approaches to applied research and education” Microscopy Book Series #7, 2017. Redakcja: A. Mendez-Vilas. Wydawca: Formatex Research Center (Hiszpania); strony: 89-96.

Kategorie prac przeglądowych

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Wyróżnienie

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, Autofagia, czyli wielkie sprzątanie. Kosmos (Problemy Nauk Biologicznych) 2017, 66: 153-166, MNiSW -12.

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie lub dla młodych naukowców

Nagroda I stopnia

Agata Anna Cisek, Iwona Dąbrowska, Karolina Paulina Gregorczyk, Zbigniew Wyżewski. Phage Therapy in Bacterial Infections Treatment: One Hundred Years After the Discovery of Bacteriophages. Current Microbiology 2017; 74(2): 277-283. IF=1,322, MNiSW – 20 pkt.

Kategoria monografii

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową

Nagroda I stopnia

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, “Cytokines in Skeletal Muscle Growth and Decay” – Rozdział 5 w monografii naukowej zatytułowanej “The Plasticity of Skeletal Muscle. From Molecular Mechanisms to Clinical Applications”. Pod redakcją Ed. Kunihiro Sakuma, Springer Nature, 2017, 113-140, ISBN 978-981-10-3291-2, ISBN 978-981-10-3292-9 (eBook), DOI 10.1007/978-981-10-3292-9

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne:

Nagroda I stopnia

Izabella Dolka, Anna Gruk-Jurka, Piotr Jurka, Beata Dolka, Joanna Bonecka. Disseminated hyaline ring granuloma in the omentum of a dog. Acta Veterinaria Scandinavica 2017; 59: 25. IF=1,472; MNiSW – 35 pkt.

Wyróżnienie

Dolka I, Giżejewska A, Giżejewski Z, Kołodziejska-Lesisz J, Kluciński W. Pulmonary adiaspiromycosis in the Eurasian beaver (Castor fiber) inhabiting Poland. Polish Journal Veterinary Sciences 2017; 20(3): 615-617. IF=0.697; MNiSW – 20 pkt.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych