photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ZAPROSZENIE DO BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH

piątek 11.05.2018

ZAPROSZENIE DO BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH

 PONIESIONYCH W TRAKCIE ZIMOWLI 2017/2018

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz kolejny prowadzi badanie zimowych strat rodzin pszczelich w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektóre wyniki badań prowadzonych po zimie 20116/17 ukażą się w 6 numerze tegorocznego ”Pszczelarstwa”.

 Łącznie otrzymaliśmy 491 kwestionariuszy.  Straty ogółem wyniosły 21,8%, z uwzględnieniem strat z powodu problemów z matką oraz klęsk żywiołowych (które wyniosły odpowiednio 6,1% i 0,9%). Były one znacznie wyższe niż w trakcie poprzedniej zimy (11%) i najwyższe od czasu, kiedy prowadzimy monitoring. W poszczególnych województwach straty ogólne wahały się od 9,9% do 38,4% i były najwyższe w województwie lubuskim (38,4%), opolskim (34,2%), śląskim (32,2%) oraz pomorskim (32%), przy czym aż w siedmiu województwach przekraczały 20%. Najniższe straty notowano w województwie świętokrzyskim (9,9), kujawsko-pomorskim(12%) oraz zachodniopomorskim (12,9%).

Analiza strat średnich wykazała, że największe upadki rodzin skoncentrowane były na dwóch obszarach, tj. w Polsce południowo-zachodniej, gdzie we wrześniu 2016 r. i w marcu 2017 r. temperatury były najwyższe (średnia odpowiednio powyżej 16°C i 6°C), oraz w środkowej części pasu północnej Polski, tam, gdzie w listopadzie 2016 r. suma opadów była najwyższa (powyżej 80 mm) i temperatury w marcu 2017 r. najniższe (średnia poniżej 5°C). Aż w sześciu województwach straty powyżej 20% rodzin zgłosiło około 50 lub nawet więcej procent pszczelarzy (w skali całego kraju było to aż 43 %) (tab. 1.)

Tak, jak w poprzednich latach, pszczelarze, których pszczoły korzystały z plantacji kukurydzy, stracili więcej rodzin, niż ci, którzy twierdzili, że ich pszczoły z tego pożytku nie korzystały (odpowiednio 26,5% i 20,9%). Podobną tendencję obserwowano także w przypadku pożytku rzepakowego.

Wszystkim, którzy dostarczyli nam dane oraz pomagali w ich zbieraniu bardzo dziękujemy.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy do naszych metod zbierania danych internetową ankietę, którą wypełniło 2/3 pszczelarzy, którzy wzięli udział w badaniu. Musimy przyznać, że jest to najbardziej przyjazny dla nas sposób udziału pszczelarzy w badaniu, ponieważ dane z bazy w prosty sposób możemy przenieść do arkusza danych, bez potrzeby konieczności wielogodzinnego manualnego wprowadzania informacji od poszczególnych pszczelarzy.

Podobnie jak w roku ubiegłym ankietę można wypełnić anonimowo. Ankieta internetowa ma inny wygląd graficzny niż przeznaczona do druku.  Będzie aktywna od 1 maja do 20 czerwca 2018  r. i jest dostępna pod adresem internetowym:

http://www.bee-survey.com/index.php/218278?newtest=Y&lang=pl

Dla tych z Państwa, którzy jednak nie chcą lub nie mogą wypełnić ankiety internetowej załączamy ankietę w pliku pdf, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu można przesłać pocztą (adres: PChOU, KPiDW, WMW, SGGW, 02-786 Warszawa, ul Ciszewskiego 8) lub po zeskanowaniu odesłać na adres grazyna_topolska(at)sggw.pl .

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł.

Kołom i związkom pszczelarskim będziemy bardzo wdzięczni za rozprowadzenie ankiety wśród ich członków.

Bardzo ważne są dla nas dane od Wszystkich pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny

Prowadzony przez nas monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi PIB-PIWet w Puławach w pasiekach nadzorowanych.

Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi powinny do nas trafić najpóźniej w połowie czerwca.  Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.

 

Z pszczelarskim pozdrowieniem  

Koordynator zbierania danych w Polsce

                                                                         dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych