photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


DIAGMOL 2018

środa 7.11.2018

Program konferencji do pobrania – kliknij ten link (2018.11.07)

Komunikat 5

 

19. Konferencja

„Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2018”

17 listopada 2018r., Aula Kryształowa SGGW w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu  17 listopada 2018 r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166, odbędzie się 19. Konferencja Naukowa DIAGMOL 2018 „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii”. 

 

Program konferencji oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo poniżej lub odwiedzając stronę konferencji http://diagmol2018.sggw.pl

 

Jak co roku wystąpiliśmy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, która przyznała 2 punkty edukacyjne diagnostom laboratoryjnym uczestniczącym w konferencji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej. Pozwoli to na zapoznanie się z tematyką i zakresem badań Uczestników konferencji.

W związku z tym prosimy wszystkich Autorów zgłoszonych prac, o przygotowanie plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

W załączeniu przesyłam program konferencji DIAGMOL 2018 wraz z listą prezentacji ustnych podczas sesji Młodzi Naukowcy.

 

Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne);

 

Zgłoszenia udziału w konferencji DIAGMOL 2018 prosimy przesyłać w terminie do 15 listopada b.r. na adres knp@sggw.pl, podając imię i nazwisko, tytuł/stanowisko, instytucja/firma, dokładny adres pocztowy, telefon, e-mail.

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.

Mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl

 


Komunikat 3

Szanowni Państwo,

17 listopada 2018r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 19. Konferencja Naukowa DIAGMOL 2018. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Konferencję organizuje Katedra Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Podczas tegorocznej konferencji wysłuchacie Państwo wykładów plenarnych, prezentujących aktualne problemy związane z zakażeniami wirusami zapalenia wątroby, złożoność postępowania diagnostycznego w przebiegu ludzkich parazytoz, a także trudności w leczeniu tych chorób, wynikające z narastającej oporności pasożytów na leki oraz zastosowanie metod biologii molekularnej w analizie kariotypu konia.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe.

Bardzo serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac, które będą opublikowane w książce konferencyjnej. Manuskrypty należy przesyłać na adres: knp@sggw.pl

 

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 1 października 2018 r.

 

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej)

– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt

– marginesy 2,5cm

– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu

– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów

Autorów prac prosimy również o przygotowanie plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

  • Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne)
  • Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację

 

Zgłoszenia uczestnictwa na Konferencję DIAGMOL 2018 (zarówno bierne jak i czynne uczestnictwo) prosimy przesyłać na adres knp@sggw.pl . Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, tytuł/stanowisko, instytucja/firma, dokładny adres pocztowy, telefon, e-mail oraz, w przypadku uczestnictwa czynnego, tytuł proponowanej pracy do opublikowania w książce konferencyjnej.

 

Konto księgowe konferencji:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-Q00058-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury”, oraz przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji.

 

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej http://diagmol2018.sggw.pl oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

 

W załączeniu:

Wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory), formularz rejestracyjny dla uczestników, formularz „dane do rejestracji uczestnika”.

Formularz rejestracyjny DIAGMOL 2018

Dane_do_wystawienia faktury

Praca przeglądowa – wzór

Praca oryginalna – wzór

Abstrakt – wzór

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.

mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych