photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Praktyki w ramach programu Erasmus+

sobota 27.04.2019
Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w praktykach w ramach programu Erasmus+
 
Praktyka musi trwać minimum 2 miesiące, preferowane są 3 miesiące lub dłużej.
 
Praktyka musi być związany z kierunkiem studiów/badań i może odbyć się w dowolnej instytucji, laboratorium, Uczelni Wyższej mieszczącej się krajach biorących udział w programie Erasmus + (kraje UE i stowarzyszone).
 
Udział w programie Erasmus + może być kilkukrotny, musi mieścić się w puli 12 miesięcy mobilności na każdym stopniu studiów.
 
Dofinansowanie miesięczne wynosi, w podziale na grupy krajów:
 
Grupa 1 – 600 EUR –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
 
Grupa 2 – 550 EUR– Austria, Belgia, Cypr, , Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy
 
Grupa 3 – 500 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy Estonia, Litwa, Łotwa, , Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry, Była Jugosławiańska Republika Macedonia (FYROM)
 
Studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej (tj. studenci, którzy złożą w w BWM zaświadczenie z dziekanatu o prawie do otrzymywania stypendium socjalnego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd w programie Erasmus+) będą mogli otrzymywać wsparcie indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój – POWER – stypendium jest zwiększone o ok 200 EUR – całość stypendium POWER jest wypłacana w złotówkach, po kursie ustalonym dla projektu.
 
Najbliższa kwalifikacja do finansowania z projektu POWER będzie przeprowadzona wśród zakwalifikowanych studentów po 16 czerwca 2019
 
Dodatkowo przewidziane jest dofinansowanie podróży:
Azory 1 500,-PLN
Turcja, Islandia 1 300,-PLN
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Malta, Słowenia, Wyspy Kanaryjskie, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia 900,-PLN
Pozostałe kraje europejskie 600,-PLN
 
Podstawą do wzięcia udziału w programie jest nawiązanie kontaktu z instytucją i uzyskanie zgody na odbycie praktyk.
 
Rekrutacja na praktyki organizowana jest centralnie przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.
 
Osoby nie posiadające certyfikatu językowego zobowiązane są zgłosić się do BWM najpóźniej do 16 maja 2019 – dla tych osób przewidziany jest egzamin językowy organizowany przez BWM.
 
Studenci posiadający certyfikat językowy lub którzy zdali na maturze język rozszerzony na co najmniej 50% są zwolnieni z egzaminu językowego mogą zgłaszać się do biura do 15 czerwca 2019.
 
 
DOKUMENTY APLIKACYJNE:
 
Formularz kontaktowy
 
Wstępna zgoda instytucji przyjmującej w formie oficjalnego Acceptance Letter lub e-maila z terminem praktyki.
 
Kopia certyfikatu (jeśli kandydat posiada)
 
Kwalifikowane są osoby spełniające wymogi formalne, które złożyły pełną dokumentację aplikacyjną, do wyczerpania posiadanych przez BWM środków finansowych.
 
 
KONTAKT:
 
Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć studentów: poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15
 
Joanna Żach
studenci finansowani z POWER
mail: joanna_zach@sggw.pl / erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51
 
Małgorzata Kotlicka
mail: malgorzata_kotlicka@sggw.pl / erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 56
 

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych