photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


DIAGMOL 2019 – komunikat 2

czwartek 16.05.2019

Komunikat 2

 

Szanowni Państwo,

23 listopada 2019 roku, w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się 20. konferencja z cyklu: „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2019”.

Z głęboką satysfakcją kontynuujemy tradycję konferencji DIAGMOL, zapoczątkowaną przez Profesora Marka Niemiałtowskiego, naukowca, pomysłodawcę, twórcę i niezastąpionego ich organizatora. W 2019 roku, przypada 20. rocznica tych spotkań.

Propagowanie osiągnięć światowej nauki, zaangażowanie młodych badaczy i umożliwienie im przedstawienia na forum publicznym wyników swoich prac, to były i są główne cele naszych spotkań. Wielka jest korzyść z wymiany doświadczeń naukowych i nawiązywania osobistych kontaktów i przyjaźni między młodymi naukowcami i uznanymi autorytetami w dziedzinie mikrobiologii, wirusologii, genetyki, immunologii i medycyny.

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że tegorocznymi wykładowcami będą m.in. Prof. Barry T. Rouse, University of Tennessee, USA, Prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Katedrę Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego, Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 20., jubileuszowej, konferencji DIAGMOL.

  • Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne);
  • Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację;

Zapraszam Państwa do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w książce konferencyjnej. Prace należy przesyłać na adres knp@sggw.pl do dnia 15 września br.

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:

– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej)

– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt

– marginesy 2,5cm

– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu

– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów

Autorów prac prosimy również o przygotowanie na konferencję plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

 

KONTO KSIĘGOWE KONFERENCJI:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-R00027-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury”, oraz przesłanie mailem kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji;

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji będzie dostępny na stronie internetowej: http://diagmol2019.sggw.pl (obecnie strona jest w budowie).

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej konferencji oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r.

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

W załączeniu:

Formularz „dane do wystawienia faktury” oraz wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory).

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Małgorzata Gieryńska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Sekretariat konferencji:

Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl.

mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych