photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Wizytacja EAEVE

czwartek 23.05.2019

W dniach 13-17 maja br Wydział Medycyny Weterynaryjnej poddawany był ocenie European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).

Przez trzy dni członkowie zespołu wizytującego odwiedzali kolejno wszystkie jednostki organizacyjne i spotykali się z pracownikami i studentami sprawdzając zgodność danych zawartych w raporcie samooceny i stanem faktycznym. Ocenie poddane były wszystkie aspekty związane z kształceniem na naszym Wydziale, od warunków socjalnych i infrastruktury dydaktycznej po system zapewnienia jakości kształcenia i zgodność naszego programu studiów z wymogami unijnymi.

W uwagach końcowych przedstawionych kolegium dziekańskiemu przez przewodniczącego zespołu, Profesora Hansa Dietza, Dyrektora Szkoły Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Kopenhadze, zawarte zostały zarówno uwagi krytyczne jak i podkreślono te obszary naszej działalności dydaktycznej, które zasługują na szczególne uznanie.

Zespół nie stwierdził poważnych niezgodności (non-compliances) z wymogami Unijnymi i EAEVE i będzie wnioskował o nadanie naszemu Wydziałowi pełnej akredytacji. Drobniejsze uchybienia możliwe są do naprawienia w stosunkowo krótkim czasie.

Możemy sobie pogratulować!


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych