photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


XIX Międzynarodowy Kongres Higieny Zwierząt ISAH 2019, 8-12 września 2019

poniedziałek 1.07.2019

KOMUNIKAT NR 1 (Wrocław 28.05.2019)

 

Szanowni Państwo,                            

mam zaszczyt poinformować, że w dniach 8-12 września 2019 r. odbędzie się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu XIX Międzynarodowy Kongres Higieny Zwierząt ISAH 2019 (http://www.isah2019.com/).

       W przedostatnim dniu Kongresu tj. 11 września zorganizowana będzie w miejsce corocznie organizowanej konferencji „Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu Zwierząt”, sesja satelitarna „Zagrożenia epizootyczne w świecie oraz zasady bioasekuracji i dobrostanu zwierząt przy likwidacji ognisk chorób zakaźnych” („Epizootic threats in the world and principles of biosecurity and animal welfare while eradicating outbreaks of contagious diseases”).

Sesja ta będzie przeznaczona dla uczestników Kongresu oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wszystkich szczebli, a także lekarzy wolnej praktyki, na którą serdecznie zapraszam. Wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Koszt udziału w sesji wynosi 250 zł. Osoby chętne do udziału w Gala Dinner Kongresu, który rozpocznie się o godz. 19.00 na Pergoli Wrocławskiej z pokazem fontann muszą dopłacić 50 zł. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłatę za udział w sesji naukowej oraz za udział w uroczystej kolacji należy dokonać do dnia 1 sierpnia 2019 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

  1. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

​W tytule przelewu należy podać: D120/0010/19 – Imię i Nazwisko

 

Warunki uczestnictwa:

– Przesłanie karty zgłoszeniowej i potwierdzenia wpłaty (skan potwierdzający wpłatę) w nieprzekraczalnym terminie do 05.08.2019 r. na adres: konferencja.etyczna@upwr.edu.pl

 

Tematyka wykładów

 Przewodniczący Sesji: dr Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii i prof. Roman Kołacz

  1. Prof. dr Jean-Pierce Vaillancourt – „Występowanie groźnych chorób zakaźnych drobiu w świecie – zagrożenia epizootyczne dla Europy”.

The incidence of contagious diseases in poultry in the world – epizootic hazards in Europe.

  1. Prof. dr Zygmunt Pejsak – „Sytuacja epizootyczna chorób świń w Polsce na tle Europy i Świata”.

Epizootic situation of swine diseases in Poland as compared to Europe and other parts of the world.

  1. Dr Nadar Galon – „Choroby zakaźne bydła w Europie stan aktualny i zagrożenia”.

Infectious diseases in cattle in European countries – current status and threats.

  1. Prof. dr Uwe Rösler – „Zoonozy wciąż aktualne zagrożenie dla bezpiecznej żywności”.

Zoonotic diseases – still hazardous to food safety.

  1. Dr Krzysztof Jażdżewski – „Ochrona dobrostanu zwierząt przy zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych”.

Animal welfare protection in combating outbreaks of infectious diseases.

  1. Dr Krzysztof Bednarczyk – „Metody unieszkodliwiania zwierząt uśmierconych z powodu zwalczania chorób zakaźnych”.

Methods for the disposal of animals killed for reasons of infectious diseases control.

 

Z poważaniem,

Prof. Roman Kołacz

Co-chairman of the XIX ISAH Congress

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych