photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


DIAGMOL 2019 – Komunikat 3

poniedziałek 8.07.2019

Komunikat 3

Szanowni Państwo,

23 listopada 2019 roku, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbędzie się 20. konferencja z cyklu: „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2019”.
Z głęboką satysfakcją kontynuujemy tradycję konferencji DIAGMOL, zapoczątkowanych przez Profesora Marka Niemiałtowskiego, naukowca, pomysłodawcę, twórcę i niezastąpionego ich organizatora. W 2019 roku, przypada 20. rocznica tych spotkań.
Propagowanie osiągnięć światowej nauki, zaangażowanie młodych badaczy i umożliwienie im przedstawienia na forum publicznym wyników swoich prac, to były i są główne cele naszych spotkań. Wielka jest korzyść z wymiany doświadczeń naukowych i nawiązywania osobistych kontaktów i przyjaźni między młodymi naukowcami i uznanymi autorytetami w dziedzinie mikrobiologii, wirusologii, genetyki, immunologii i medycyny.

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że tegorocznymi wykładowcami będą prof. Barry T. Rouse, University of Tennessee, USA, prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz dr Nicole de Buhr, University of Veterinary Medicine, Hanover.

Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Katedrę Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, a także Sekcją Fizjologii i Patologii Konia PTNW.

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 20., jubileuszowej, konferencji DIAGMOL.
• Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne);
• Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację;

Zapraszam Państwa do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w książce konferencyjnej. Prace należy przesyłać na adres knp@sggw.pl do dnia 15 września br.
Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce konferencyjnej:
– tekst w języku angielskim, maksymalnie do 4 stron formatu A4 (może być mniej),
– tekst: czcionka Times New Roman 12pkt, można załączyć ryciny/zdjęcia, w wydruku będą czarno-białe; streszczenie i piśmiennictwo: czcionka Times New Roman 10pkt,
– marginesy 2,5cm,
– stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu,
– układ strony tytułowej wg załączonych wzorów.

Autorów prac prosimy również o przygotowanie na konferencję plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 80 cm x wys. 100 cm).

KONTO KSIĘGOWE KONFERENCJI:
24 1240 6003 1111 0000 4947 5863
z dopiskiem subkonto 507-20-023400-R00027-99
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury” oraz przesłanie drogą elektroniczną kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji.

Program konferencji ukaże się na stronie internetowej konferencji www.diagmol2019.sggw.pl oraz zostanie rozesłany drogą elektroniczną we wrześniu b.r. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji jest już dostępny na ww. stronie internetowej.

Podobnie jak w latach poprzednich będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dla diagnostów laboratoryjnych uczestniczących w wydarzeniu.

Dostępne na stronie www.diagmol2019.sggw.pl:
Formularz „dane do wystawienia faktury” oraz wymagania redakcyjne prac do opublikowania w książce konferencyjnej (3 wzory).

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Małgorzata Gieryńska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sekretariat konferencji:
Pani Mirosława Sibiak, tel./fax: 22 59 360 66; e-mail: knp@sggw.pl, miroslawa_sibiak@sggw.pl
Mgr inż. Anna Popis, tel.: 22 59 360 27; e-mail: knp@sggw.pl, anna_popis@sggw.pl


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych