photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości

poniedziałek 11.11.2019

W dniu 7 listopada br odbyły się w SGGW uroczystości z okazji Dnia Niepodległości. Organizatorami obchodów było Stowarzyszenie Wychowanków SGGW oraz Muzeum SGGW, któremu w bieżącym roku akademickim patronuje Instytut i Wydział Medycyny Weterynaryjnej. W ramach uroczystości zaproszeni goście, pracownicy, doktoranci i studenci SGGW wysłuchali wykładu prof. dr hab. Jana Łabętowicza pt. „Rektor Maran Górski (1886-1961). Uczony, organizator i społecznik”, a następnie wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne z towarzyszeniem Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW „PROMNI”. Tę część uroczystości współprowadzili studenci naszego Wydziału.

W drugiej części uroczystości zgromadzeni goście uczestniczyli w Apelu Poległych, poświęconemu członkom społeczności akademickiej SGGW poległym i zamordowanym w wojnach 1918-1920 oraz 1939-1945. Delegacja Instytutu i Wydziału Medycyny Weterynaryjnego złożyła kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Pracowników, Wychowanków i Studentów SGGW.

W przygotowanie i poprowadzenie uroczystości zaangażowani byli studenci WMW: Agnieszka Karczewska (I rok), Katarzyna Cuper (I rok), Zuzanna Gostowska (II rok), Monika Balcer (II rok), Magdalena Bombalska (III rok), Wiktoria Andrzejczuk (III rok), Monika Buczyńska (III rok) oraz Grzegorz Antoniuk (III rok).

Bardzo dziękujemy studentom za zaangażowanie i godne reprezentowanie Instytutu i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej!

Więcej zdjęć na stronie FB 

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych