photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


środa 18.12.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 grudnia 2019 roku zmarł

Prof. dr hab. Wojciech Empel

 

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kierownik Katedry Chirurgii Zwierząt z Kliniką w latach 1993-2000.

Wybitny radiolog i chirurg.

Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

Delegat Polski do Stałego Komitetu Ochrony Zwierząt Gospodarskich

przy Radzie Europy w Strasburgu w roku 1998.

Przewodniczący Rady Naukowej „Magazynu Weterynaryjnego” w latach 1994-1996.

Autor licznych prac badawczych i publikacji.

Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Żegnamy wychowawcę wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

 

Cześć Jego Pamięci!

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 19 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 w kościele Wizytek w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 34, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Bródnowski w Warszawie.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych