photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Komunikat Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.

środa 18.03.2020

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wprowadzonego w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzanie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.:

Wprowadza się zasadę pracy zdalnej. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do uzgodnienia z pracownikami zakresu i czasu trwania pracy zdalnej oraz nadzorowania efektów tak świadczonej pracy. Pracownicy wykonujący pracę zdalną pozostają w ciągłej dyspozycji pracodawcy. Osoby pracujący zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami przełożonego i są dostępne w godzinach pracy pod adresami poczty elektronicznej oraz telefonami służbowymi, jeżeli nimi dysponują.
Kierownicy zobowiązani są do zapewnienia ciągłości pracy jednostek przez organizację dyżurów i wskazanie minimalnej liczby osób, które będą osobiście wykonywały pracę w tych jednostkach w godzinach jej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutów, Dziekanatów, Centrum Informatycznego oraz Kwestury.
Na Wydziałach należy zapewnić organizację pracy umożliwiającą terminowe wprowadzenie danych do systemu POL-on.
Zobowiązania Uczelni, takie jak wypłata wynagrodzeń i stypendiów, są realizowane zgodnie z harmonogramami. Pozostałe sprawy finansowe rozpatrywane są zgodnie z informacjami podanymi przez Kwesturę.
Należy zapewnić prawidłowy obieg dokumentów księgowych, w tym formularza opisu dowodu księgowego.
Jednostki organizacyjne Uczelni nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem środków ostrożności.
Wprowadza się ograniczenia kontaktów bezpośrednich, z jednoczesną rekomendacją rozpatrywania spraw w drodze elektronicznej lub telefonicznej.
Wejścia do budynków SGGW zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
Jednostki organizacyjne zobowiązane są do podania do Biura Rektora (rektor@sggw.pl) do dnia 18 marca br. do godz. 14.00 numerów telefonów, adresów mailowych, adresów kontaktowych w systemie EZD, informacji o organizacji pracy oraz o trybie załatwiania spraw.

https://www.sggw.pl/komunikat-rektora-sggw-z-17-03-2020

Obraz może zawierać: roślina, drzewo, kwiat, niebo, trawa, dom, na zewnątrz i przyroda

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

PRACA DZIEKANATU W DNIACH OD 25 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

Drodzy studenci!

w związku z nowymi zaleceniami Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie, dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej rozpoczyna funkcjonowanie w trybie dyżurowym.

W dniach od 25 marca do odwołania dziekanat będzie obsługiwał telefonicznie interesantów w godzinach 10 – 14.
Dziekanat jest zamknięty dla studentów.
Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 360 06 lub mailowy: monika_maksymiuk@sggw.pl, marta_mendel@sggw.pl

Odbiór dyplomów ukończenia studiów będzie możliwy w czwartek oraz piątek (26-27 marca) w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym. Odbiór dyplomów od 30 marca możliwy w terminie ustalonym telefonicznie/mailowo z dyżurującym pracownikiem dziekanatu. 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do przedstawionych zaleceń!

 

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych