photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

piątek 3.04.2020

Po wybuchu pandemii COVID-19 Minister Jarosław Gowin ogłosił, że studenci mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę. Minister Nauki i Szkolnictwa Wiejskiego kwestie procedury ubiegania się o zapomogę pozostawił w gestii uczelni.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zapomogi w związku z epidemią koronawirusa przyznawane będą na dotychczasowych zasadach przyznawania jednorazowych zapomóg, tj. na podstawie zapisów Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW.

Wnioski o zapomogę (załącznik nr 6 do Regulaminu) proszę składać korespondencyjnie na adres dziekanatu do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć wiarygodną dokumentację (oryginały dokumentów) potwierdzającą okoliczności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zapomogi, np. rozwiązanie umowy o pracę.

Wszelkie zapytanie proszę kierować do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych