photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Zwolnienie z opłat za akademiki

wtorek 7.04.2020
 
Na podstawie zarządzenia Rektora SGGW zwalnia się studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wskazanych w § 1 ust. 4 Zarządzenia N r 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” z opłat ponoszonych za zamieszkanie w domach studenckich SGGW, za okres nieprzybywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 roku do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w Uczelni, w związku z koniecznością ich opuszczenia w ramach realizacji wytycznych ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (Dz.U. z 2020 r. poz. 511).
 
W związku ze zwolnieniem z opłat za okres, o którym mowa w § 1, wpłaty dokonane na konto SGGW za wyżej wymieniony okres przez studentów SGGW, o których mowa w §1, zostaną zaliczone tym osobom na poczet kolejnych okresów rozliczeniowych.

Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych