photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


CHOROBY PSÓW I KOTÓW – specjalizacyjne studia podyplomowe

środa 29.07.2020

Ogłoszenie do pobrania – plik PDF

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

za wiedzą Przewodniczącego

Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

ogłasza nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe

 

CHOROBY PSÓW I KOTÓW

 

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 rok

Czas trwania: 6 semestrów

Opłata za jeden semestr: 2500,- zł

Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego programu z uwzględnieniem aktualizacji (przykładowy program: http://wmw.sggw.pl/wp-content/uploads/Harmonogram-psy-i-koty.pdf)

Rekrutacja jest otwarta dla lekarzy weterynarii spełniających łącznie następujące warunki:

– przynajmniej dwuletni staż pracy w lecznictwie psów i kotów

– prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają:

            – osoby które z braku miejsc nie zostały przyjęte podczas rekrutacji w 2017 roku

            – wśród pozostałych kandydatów te osoby, które (rocznikowo) wcześniej uzyskały dyplom lekarza weterynarii, a w przypadku równych roczników – kandydaci, którzy wcześniej nadesłali zgłoszenie na te studia.

Wymagane dokumenty:

– Podanie/ankieta o przyjęcie na studia (https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-podyplomowe)

– Informacja o dotychczasowej pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach

– Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych. W przypadku uczelni zagranicznej oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument stwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z nostryfikacji

– Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu

Zakończenie rekrutacji: 21.08.2020

Maksymalna liczba miejsc: 80 (2 grupy po 40 słuchaczy)

Minimalna liczba uczestników grupie: 35

Zgłoszenia (w formie papierowej) z kompletem dokumentów prosimy przesyłać do 21.08.2020 na adres: Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika, Studia Podyplomowe „Choroby psów i kotów”, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c.

Informacje: maria_milczarek@wp.pl, tel. 225936238 lub 889553096

 

 

      Kierownik Studiów               Krajowy Kierownik Specjalizacji         Dziekan Wydziału Medycyny

        Podyplomowych                        „Choroby psów i kotów”                    Weterynaryjnej SGGW         

 

dr hab. Olga Szaluś-Jordanow         prof. dr hab. S. Winiarczyk                   dr hab. Marta Mendel

 


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych